ORDIN nr. 748 din 16 aprilie 2019pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 18 aprilie 2019  În conformitate cu art. 1 alin. (1) lit. c), alin. (9), (11), (12) și art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 18 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În cazul în care pentru același vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puțin o zi, CNAIR - S.A. va returna contravaloarea tarifului, corespunzătoare perioadei de suprapunere, la cererea:a) utilizatorului, situație în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe certificatul de înmatriculare și de pe cartea de identitate a vehiculului;b) fostului utilizator, în cazul înstrăinării vehiculului, situație în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia, după expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei achitate de acesta, împreună cu o copie de pe documentele care dovedesc înstrăinarea acestuia și o copie de pe documentul care atestă scoaterea din evidența fiscală a vehiculului.2. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș Virgil Titea,
  secretar de stat
  București, 16 aprilie 2019.Nr. 748.----