HOTĂRÂRE nr. 226 din 10 aprilie 2019privind stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 18 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (4) și art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, după cum urmează:a) modelul proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării la nivelul secțiilor de votare organizate pe raza județelor - anexa nr. 1A, a sectoarelor municipiului București - anexa nr. 1B, respectiv în străinătate - anexa nr. 1C;b) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European la nivelul județului, încheiat de biroul electoral județean, potrivit anexei nr. 2A;c) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European încheiat de birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, potrivit anexei nr. 2B;d) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European transmis de birourile electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate, încheiat de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, potrivit anexei nr. 2C;e) modelul comunicatului privind lista partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, realizat de Biroul Electoral Central, potrivit anexei nr. 3;f) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European, încheiat de Biroul Electoral Central, potrivit anexei nr. 4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3 și 4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3 și 4 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Costin Mihalache
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 226.  +  Anexa nr. 1A  +  Anexa nr. 1B  +  Anexa nr. 1C  +  Anexa nr. 2A  +  Anexa nr. 2B  +  Anexa nr. 2C  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4-----