ORDIN nr. 663 din 25 martie 2019pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă și cerințe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant" RACR-LTMO, ediția 3/2019
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 17 aprilie 2019  Având în vedere Referatul Direcției transport aerian nr. 28.546 din 15.01.2019,în temeiul prevederilor art. 4 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 21 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română „Limitări privind timpul de muncă și cerințe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant“ RACR-LTMO, ediția 3/2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.074/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române „Limitări privind timpul de muncă și cerințe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant - RACR-LTMO“, ediția 2/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2008, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș-Virgil Titea,
  secretar de stat
  București, 25 martie 2019.Nr. 663.  +  ANEXĂREGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ"Limitări privind timpul de muncă și cerințe de odihnă pentru personalul aeronautic civilnavigant" RACR-LTMO, ediția 3/2019