DECRET nr. 286 din 12 aprilie 2019pentru numirea unui judecător
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 16 aprilie 2019    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 508 din data de 21 martie 2019,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICDomnul Dragoș Bogdan Achiței se numește în funcția de judecător la Judecătoria Câmpina.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 12 aprilie 2019.Nr. 286.-----