ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 iunie 2006    În conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 28-12-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.503 din 18 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 2Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar și documentat pentru contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ș), ț), v)-y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.413 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 29 decembrie 2016 )  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, persoane fizice și persoane juridice, pentru contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i),j), p), q), s), ș), ț), v)-y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2016, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.413 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 29 decembrie 2016 )  +  Articolul 4Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
    Sulfina Barbu
    București, 6 iunie 2006.Nr. 578.  +  AnexaMETODOLOGIEde calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu