ORDIN nr. 721/481/310/2019privind aprobarea Procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 721 din 1 aprilie 2019
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII NR. 481 DIN 3 APRILIE 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 310 din 2 aprilie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019  Având în vedere:– Referatul comun al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.251/MCB/1.04.2019, SP4.323/2.04.2019, DRC 249/2.04.2019;– Avizul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.084/2.04.2019,în temeiul prevederilor:– art. 924-941 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4^1 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
   +  ANEXĂPROCEDURAde acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesareași utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decâtcele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemuluide asigurări sociale de sănătate