DECIZIE nr. 41 din 12 martie 2019pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru și în numele ARAIEX a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2019    În conformitate cu dispozițiile:– art. 168 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 181 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere:– Adresa emisă de Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți nr. 98 din 21.02.2019, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/914 din 21.02.2019;– Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/1.311 din 12.03.2019,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru și în numele ARAIEX a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro
    Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
    Doru Adrian Păunescu
    București, 12 martie 2019.Nr. 41.PROTOCOLprivind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru și în numeleARAIEX a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați deARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative