ORDIN nr. 398 din 20 martie 2019pentru aprobarea Ghidului privind siguranța pacientului în anestezie-terapie intensivă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 21 martie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P.-2.829 din 20.03.2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g), art. 16 alin. (1) lit. g) și art. 250 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul privind siguranța pacientului în anestezie-terapie intensivă care este compus din:a) Listă verificare echipament de anestezie - anexa nr. 1;b) Lista O.M.S. pentru verificarea siguranței intervenției chirurgicale - anexa nr. 2;c) Culorile standard de fundal pentru etichetarea seringilor cu medicamente - anexa nr. 3;d) liste de verificare pentru situații de urgență în anestezie - anexa nr. 4;e) Standarde internaționale pentru practica medicală în siguranță în anestezie - anexa nr. 5;f) Raport anual privind siguranța pacienților în Secția/Compartimentul ATI - anexa nr. 6; g) Fișa de predare-primire a pacientului într-o secție non-ATI - anexa nr. 7.  +  Articolul 2Măsurile specifice destinate îmbunătățirii siguranței pacientului în anestezie-terapie intensivă prevăzute în Ghidul privind siguranța pacientului în anestezie-terapie intensivă au caracter obligatoriu pentru toate secțiile și compartimentele de anestezie-terapie intensivă din cadrul unităților sanitare.  +  Articolul 3Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și conducerea unităților sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  București, 20 martie 2019.Nr. 398.  +  ANEXE nr. 1-7GHIDprivind siguranța pacientului în anestezie-terapie intensivă