HOTĂRÂRE nr. 3 din 24 noiembrie 2018pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 14 martie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de avizare ale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 24 noiembrie 2018.Nr. 3.  +  ANEXĂNORME DE AVIZAREale metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică