LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 12 martie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Notă
  Conform art. 1 din ORDONANȚA nr. 13 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.
  Conform art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2019, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor ordonanței de urgență anetrior menționate.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2019.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03. Notă
  Conform art. 2 din ORDONANȚA nr. 13 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2019
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/titluArticolAlineatDenumire indicatorInfluente
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL-1.442.462
  000203I. VENITURI CURENTE-1.959.895
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-1.973.767
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR182.824
  01Contribuții de asigurări sociale dc stat datorate dc angajatori175.750
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de angajatori3.245
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale3.829
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-2.156.591
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați-4.695.744
  04Contribuții de asigurări sociale datorate dc persoane asigurate pc bază dc contract de asigurare-107.719
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)81.413
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele dccat celc dc natură salariată, plătite de angajatori70
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoane1or pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatca de asigurat în sistemul de pensii67
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică114.736
  28Contribuția dc asigurări sociale datorate dc persoanele fizice care realizează venituri in baza contractclor dc activitate sportivă9.983
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor2.745.517
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-304.914
  290003C. VENITURI NEFISCALE13.872
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII13.872
  3603DIVERSE VENITURI13.872
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-2.942
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile nccuvenitc15.826
  50Alte venituri988
  410003IV. SUBVENȚII517.433
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE517.433
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT517.433
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat517.433
  490301Venituri sistem public de pensii-1.449.536
  490302Venituri sistem accidente dc muncă și boli profesionale7.074
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite dc angajament1.481.990
  II. Credite bugetare1.453.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.459.000
  II. Credite bugetare1.459.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite dc angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  5003BUGETUL AS1GURAR1LOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament1.481.990
  II. Credite bugetare1.453.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite deangajament1.459.000
  II. Credite bugetare1.459.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite deangajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite deangajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament1.481.990
  II. Credite bugetare1.453.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.459.000
  II. Credite bugetare1.459.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite buget re14.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite dc angajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.479.365
  II. Credite bugetare1.451.175
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.456.365
  II. Credite bugetare1.456.365
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament11.365
  II. Credite bugetare11.365
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
  I. Credite de angajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament23.000
  II. Credite bugetare-5.190
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament23.000
  II. Credite bugetare-5.190
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament2.625
  II. Credite bugetare2.625
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.635
  II. Credite bugetare2.635
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.635
  II. Credite bugetare2.635
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-10
  II. Credite bugetare-10
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-10
  II. Credite bugetare-10
  9903EXCEDENT/DEFICIT-2.896.262
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii-2.900.711
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale4.449
  Notă
  Conform art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2019, asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2019
  -mii lei-
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL579.572
  000203I.VENITURI CURENTE-1.429.898
  200003B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-1.427.113
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR49.836
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori56.067
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori903
  09Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de muncă și boli profesionale-7.134
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-1.476.949
  01Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurați-1.859.643
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare3.592
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natura salarială, plătite de angajatori16
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii6
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică-76.117
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală-4.269
  14Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent1.148
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri in baza contractelor de activitate sportivă2.891
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor602.725
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-147.298
  290003C. VENITURI NEFISCALE-2.785
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE-63
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI-63
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat41
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale-104
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-2.722
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI-3.438
  08Venituri din prestări de servicii-14
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă-3.424
  3603DIVERSE VENITURI716
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive1.854
  03Sume din recuperarea debilelor provenite din drepturile necuvenite-38
  50Alte venituri-1.100
  410003IV.SUBVENȚII2.009.470
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE2.009.470
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT2.009.470
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat2.009.470
  490301Venituri sistem public de pensii585.907
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale-6.335
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare586.094
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare587.094
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.500
  II. Credite bugetare3.500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare586.094
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare587.094
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.500
  II. Credite bugetare3.500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  6800Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare586.094
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare587.094
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.500
  II. Credite bugetare3.500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament586.907
  II. Credite bugetare585.907
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament586.907
  II. Credite bugetare586.907
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.313
  II. Credite bugetare3.313
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament187
  II. Credite bugetare187
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament187
  II. Credite bugetare187
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament187
  II. Credite bugetare187
  9903EXCEDENT/DEFICIT
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii-6.522
  11Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale-6.522
   +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 71.662.090 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 68.761.379 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 2.900.711 mii lei.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 181.435 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 130.919 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 50.516 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fișei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03. Notă
  Art. 3 din ORDONANȚA nr. 13 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 prevede:Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 1.449.536 mii lei prin diminuarea cu suma de 1.966.969 a veniturilor curente și acordarea unei subvenții de la bugetul de stat în sumă de 517.433, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.479.365 mii lei la credite de angajament și cu 1.451.175 mii lei la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 2.900.711 mii lei.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 7.074 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 2.625 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 4.449 mii lei.
  Notă
  Art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2019, prevede:
  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 585.907 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.423.563 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 2.009.470 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 586.907 mii lei la credite de angajament și 585.907 mii lei la credite bugetare.
  (2) Bugetul aferent sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 6.335 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 187 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 6.522 mii lei.
   +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04. Notă
  Art. 4 din ORDONANȚA nr. 13 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 prevede:
  Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj
  pe anul 2019
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/titluArticolAlineatDenumire indicatorInfluente
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL834.277
  000204I. VENITURI CURENTE186.547
  200004B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI182.900
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR169.932
  02Contribuții dc asigurări pentru șomaj datorate de angajatori6.369
  06Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata ereanțelor salariale2.133
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj129.920
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale31.510
  2104CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR12.968
  02Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați12.966
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salariata, plătite de angajatori2
  290004C. VENITURI NEFISCALE3.647
  300004C1. VENITURI DIN PROPRIETATI3.858
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI3.858
  04Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale3.858
  360004C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-211
  3604DIVERSE VENITURI-211
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri-2
  50Alte venituri-209
  4604ALTE SUME PRIMITE DE LA UEi136.770
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020136.770
  4804SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020510.960
  02Fondul Social European (FSE)510.960
  490401Venituri sistem asgurări pentru șomaj796.776
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale37.501
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament144.523
  II. Credite bugetare654.927
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament146.596
  II. Credite bugetare657.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-7.000
  II. Credite bugetare-7.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-12.000
  II. Credite bugetare-12.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament169.596
  II. Credite bugetare180.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare500.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament144.523
  II. Credite bugetare654.927
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite deangajament146.596
  II. Credite bugetare657.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament-7.000
  II. Credite bugetare-7.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-12.000
  II. Credite bugetare-12.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament169.596
  II. Credite bugetare180.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare500.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament65.927
  II. Credite bugetare73.927
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.000
  II. Credite bugetare76.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-7.000
  II. Credite bugetare-7.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite dc angajament81.000
  II. Credite bugetare89.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREAELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament-5.800
  II. Credite bugetare-5.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-5.800
  II. Credite bugetare-5.800
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.800
  II. Credite bugetare-1.800
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite dc angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  6504ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament-4.478
  II. Credite bugetare-4.478
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-4.478
  II. Credite bugetare-4.478
  10TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament22
  II. Credite bugetare22
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.500
  II. Credite bugetare-2.500
  40VI i LUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament76.205
  II. Credite bugetare84.205
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament78.278
  II. Credite bugetare86.278
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.778
  II. Credite bugetare3.778
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-4.500
  II. Credite bugetare-4.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament81.000
  II. Credite bugetare89.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament78.596
  II. Credite bugetare581.000
  8004ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament78.596
  II. Credite bugetare581.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament78.596
  II. Credite bugetare581.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-10.000
  II. Credite bugetare-10.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament88.596
  II. Credite bugetare91.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare500.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament150.323
  II. Credite bugetare660.727
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
  I. Credite de angajament-5.800
  II. Credite bugetare-5.800
  9904EXCEDEZI /DEFICIT179.350
  990410Excedent/ Deficit sistem asigurări pentru șomaj136.049
  990411Excedent/ Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale43.301
  Notă
  Art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2019, prevede:
  Articolul 4
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Somaj
  pe anul 2019
  CaSubPaGru-Ar-Ali-Denumire indicatorInfluențe
  picapira-pa/ti-ne-
  toltolgrafTi-tlucolat
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL91.872
  000204I.VENITURI CURENTE68.872
  200004B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI59.813
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR59.813
  02Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori-1.152
  06Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale1.122
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru somaj-152.451
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale212.294
  290004C.VENITURI NEFISCALE9.059
  300004CI.VENITURI DIN PROPRIETĂȚI9.059
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI9.059
  03Alte venituri din dobânzi1.943
  04Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale7.116
  4804SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202023.000
  02Fondul Social European (FSE)23.000
  490401Venituri sistem asigurări pentru somaj-128.660
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale220.532
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament44.000
  II. Credite bugetare44.000
  8004ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament44.000
  II. Credite bugetare44.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament44.000
  II. Credite bugetare44.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament20.000
  II. Credite bugetare20.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE
  NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru somaj
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  9904EXCEDENT/DEFICIT43.872
  990410Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj-176.660
  990411Excedent/Deficit font garantare pentru plata creanțelor salariale220.532
   +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.350.709 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.583.604 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.030.374 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 320.335 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 905.299 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 18.263 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 887.036 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04. Notă
  Art. 5 din ORDONANȚA nr. 13 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 prevede:
  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 796.776 mii lei și la cheltuieli cu suma de 150.323 mii lei la credite de angajament și cu 660.727 mii lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 136.049 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 37.501 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 5.800 mii lei la credite de angajament și credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 43.301 mii lei.
  Notă
  Art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2019, prevede:
  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri cu suma de 128.660 mii lei și se majorează la cheltuieli cu suma de 48.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 176.660 mii lei.
  (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 220.532 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare. (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1). Notă
  Art. 6, 7 și 8 din ORDONANȚA nr. 13 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019 prevăd:
  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de capitole și subcapitole noi, și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“.(2) În aplicarea alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.
  Articolul 7(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, detalierea influențelor aprobate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul 8Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019:a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 70.346,1 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 886,4 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 55 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.386,8 milioane lei;c) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 337,5 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 142 milioane lei.
  Notă
  Art. 6 și 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2019 prevăd:Articolul 6Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019:a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 70.932,2 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 911,4 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 48,5 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.430,6 milioane lei;c) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 341 milioane lei.
   +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială“ și al capitolului 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2020-2022 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.  +  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice. (5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/ facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz. (3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate.(5) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 15Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.  +  Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.  +  Articolul 17Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.  +  Articolul 20Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 21(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite ca în cursul anului 2019 să restituie Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată sumele compensate de către Comisia Europeană între Programul Operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“ și Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorul principal de credite virează suma de 305.058,75 euro în contul RO 84NBOR3216800815EURXXX „Disponibil din contribuția financiară a UE reprezentând fonduri europene structurale și de investiții (FESI) și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) aferente politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020“, deschis la Banca Națională a României și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, de la capitolul 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“.  +  Articolul 22Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2019, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 23Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 24(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA
  București, 11 martie 2019.Nr. 47.  +  Anexa nr. 1/03
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL71.843.52584.262.12591.734.765107.436.085
  000201I. VENITURI CURENTE71.843.52579.642.22688.107.79797.441.852
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI71.689.58179.438.14687.847.50897.118.932
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR557.818448.101486.727528.171
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori389.842298.478320.883344.987
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale167.976149.623165.844183.184
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR71.131.76378.990.04587.360.78196.590.761
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați78.538.03487.620.16996.928.669107.154.988
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare360.962404.012452.655503.993
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-8.635.882-9.659.374-10.703.190-11.815.747
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală20.24321.79723.33324.974
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă11.30612.17413.03213.949
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice837.100591.267647.282708.604
  290003C. VENITURI NEFISCALE153.944204.080260.289322.920
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE13.45914.22614.93715.684
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI13.45914.22614.93715.684
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale13.45914.22614.93715.684
  330003C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII140.485189.854245.352307.236
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI88.61090.74892.89894.967
  08Venituri din prestări de servicii155167179192
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă88.45590.58192.71994.775
  3601DIVERSE VENITURI51.87599.106152.454212.269
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive9.95110.14010.34310.549
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite4.0044.0804.1624.245
  50Alte venituri37.92084.886137.949197.475
  410003IV. SUBVENȚII4.619.8993.626.9689.994.233
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE4.619.8993.626.9689.994.233
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT4.619.8993.626.9689.994.233
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat4.619.8993.626.9689.994.233
  490301Venituri sistem public de pensii71.662.09084.098.27691.553.984107.237.217
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale181.435163.849180.781198.868
  08FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI1.021
  4808SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.021
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)1.021
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament68.893.31984.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.893.31984.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.877.21984.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.877.21984.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament3.183
  II. Credite bugetare3.183
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162