HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2019pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Abrogat. (la 20-10-2021, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 18 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 20 octombrie 2021 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 19-11-2021, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021 )  +  Articolul 3^1Se aprobă Procedura privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 03-09-2020, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )  +  Articolul 3^2Se aprobă Normele privind educația și formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 20-10-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 18 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 20 octombrie 2021 )  +  Articolul 3^3Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 19-11-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021 )  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și întră în vigoare de la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 11 ianuarie 2019.Nr. 1.  +  Anexa nr. 1NORMEprivind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 20-10-2021, Anexa nr. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 18 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 20 octombrie 2021 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 19-11-2021, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 4PROCEDURAprivind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psihologcu drept de liberă practică în România (la 03-09-2020, Anexa nr. 4 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 27 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )  +  Anexa nr. 5NORMEprivind educația și formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică (la 20-10-2021, Anexa nr. 5 a fost introdusă de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 18 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 20 octombrie 2021 )  +  Anexa nr. 6NORMEprivind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică (la 19-11-2021, Anexa nr. 6 a fost introdusă de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021 )