CAPITOLUL VII din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
  Notă
  Conform alin. (1) al art. IV din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția pct. 8.4 și 16 din anexă care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018, in întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor pct. 3.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.
   +  Capitolul VII*) INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR Notă
  Conform pct. 5 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile și denumirile conturilor, cât și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.
  A se vedea, în acest sens, Cap. VI de mai sus.
  Conform pct. 6 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informații: cod sector, sursa de finanțare și clasificație venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificație funcțională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) și clasificație economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.
  Reproducem, în acest sens Anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, astfel cum a fost modificată de ORDINUL nr. 556 din 8 aprilie 2014; ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014; ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015; ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017; ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018:  +  Anexa nr. 2
  Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi
  analitice în scop de raportare a Balanței
  de verificare la Ministerul Finanțelor Publice
  CLASAGRUPACONT SINTETICgr. I, gr. IIși gr. III DENUMIRE CONT NOU Tip contCod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri Clasificație și cheltuieli economică (capitol, cheltuieli (titlu,subcapitol, articol, alineat) paragraf)
  1 CONTURI DE CAPITALURI
  10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI
  100 Fondul activelor fixe necorporaleP
  100 00 Fondul activelor fixe necorporaleP
  100 00 00 Fondul activelor fixe necorporaleP Cod sectorSursă de finanțare
  101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului P
  101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului P
  101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului P Cod sectorSursă de finanțare
  102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului P
  102 00 Eliminat P
  102 00 00 Eliminat P Cod sectorSursă de finanțare
  102 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
  102 01 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului
  102 01 02 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice
  102 01 03Fondul bunurilor care alcătuiescdomeniul privat al statului -reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, înproprietatea privatăa statului, altele decât active fixe
  103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale P
  103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale P
  103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale P Cod sectorSursă de finanțare
  104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale P
  104 00 Eliminat
  104 00 00 Eliminat P Cod sectorSursă de finanțare
  104 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale
  104 01 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale
  104 01 02 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală
  104 01 03Fondul bunurilor care alcătuiescdomeniul privat al unităților administrativ-teritoriale -reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe
  105 Rezerve din reevaluare P
  105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri P
  105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri P Cod sectorSursă de finanțare
  105 02 Rezerve din reevaluarea construcțiilor P
  105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcțiilor P Cod sectorSursă de finanțare
  105 03 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor P
  105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor P Cod sectorSursă de finanțare
  105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale P
  105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale P Cod sectorSursă de finanțare
  105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului P
  105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului P Cod sectorSursă de finanțare
  106 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) B
  106 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) B
  106 00 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) B Cod sectorSursă de finanțare
  11 REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat B
  117 00 Rezultatul reportat B
  117 00 00 Rezultatul reportat B Cod sectorSursă de finanțare
  12 REZULTATUL PATRIMONIAL
  121 Rezultatul patrimonial B
  121 00 Rezultatul patrimonial B
  121 00 00 Rezultatul patrimonial B Cod sectorSursă de finanțare
  13 FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
  132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat P
  132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat P
  132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat P Cod sectorSursă de finanțare
  133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 P
  133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 P
  133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 P Cod sectorSursă de finanțare
  139 Eliminat.P
  139 01 Eliminat.P
  139 01 00 Eliminat.P Cod sectorSursă de finanțare
  15 PROVIZIOANE
  151 Provizioane P
  151 01 Provizioane sub 1 an P
  151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte sub 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 01 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților sub 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță sub 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 01 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate sub 1 anP Cod sectorSursă de finanțare
  151 01 08 Alte provizioane sub 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 02 Provizioane peste 1 an
  151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 02 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 02 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  151 02 08 Alte provizioane peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu și lung -
  161 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni P
  161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiul curentP
  161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiul curentP Cod sectorSursă de finanțare
  161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiile viitoare P
  161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiile viitoare P Cod sectorSursă de finanțare
  162 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale P
  162 01 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent P
  162 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent P Cod sectorSursă de finanțare
  162 02 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P
  162 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P Cod sectorSursă de finanțare
  163 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale P
  163 01 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent P
  163 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent P Cod sectorSursă de finanțare
  163 02 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P
  163 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P Cod sectorSursă de finanțare
  164 Împrumuturi interne și externe contractate de stat P
  164 01 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent P
  164 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent P Cod sectorSursă de finanțare
  164 02 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P
  164 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P Cod sectorSursă de finanțare
  165 Împrumuturi interne și externe garantate de stat P
  165 01 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent P
  165 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent P Cod sectorSursă de finanțare
  165 02 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P
  165 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare P Cod sectorSursă de finanțare
  166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare
  166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiului curent) P
  166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiului curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat dincontul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiului curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiului curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiilor viitoare) P
  166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiilor viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat dincontul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiilor viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite încursul exercițiilor viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 Alte împrumuturi și datorii asimilate P
  167 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursareîn exercițiul curent P
  167 01 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în exercițiul curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 01 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursareîn exercițiul curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 01 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în exercițiul curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în exercițiul curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 01 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare în exercițiul curent) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursareîn exercițiile viitoare P
  167 02 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 02 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursareîn exercițiile viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 02 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasifi- carea creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  167 02 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambur- sare în exercițiile viitoare) P Cod sectorSursă de finanțare
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate P
  168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni P
  168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni P Cod sectorSursă de finanțare
  168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate deautoritățile administrației publice locale P
  168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate deautoritățile administrației publice locale P Cod sectorSursă de finanțare
  168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale P
  168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale P Cod sectorSursă de finanțare
  168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate destat P
  168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate destat P Cod sectorSursă de finanțare
  168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat P
  168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat P Cod sectorSursă de finanțare
  168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate P
  168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului P Cod sectorSursă de finanțare
  168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului P Cod sectorSursă de finanțare
  168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din privatizare P Cod sectorSursă de finanțare
  168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi P Cod sectorSursă de finanțare
  168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - altele P Cod sectorSursă de finanțare
  169 Prime privind rambursarea obligațiunilor A
  169 01 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) A
  169 01 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) A Cod sectorSursă de finanțare
  169 02 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) A
  169 02 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) A Cod sectorSursă de finanțare
  2 20 CONTURI DE ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE
  203 Cheltuieli de dezvoltare A
  203 00 Cheltuieli de dezvoltare A
  203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare A Cod sectorSursă de finanțare
  205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare A
  205 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare A
  205 00 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare A Cod sectorSursă de finanțare
  206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive A
  206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive A
  206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive A Cod sectorSursă de finanțare
  208 Alte active fixe necorporale A
  208 01 Programe informatice A
  208 01 00 Programe informatice A Cod sectorSursă de finanțare
  208 02 Alte active fixe necorporale A
  208 02 00 Alte active fixe necorporale A Cod sectorSursă de finanțare
  21 ACTIVE FIXE CORPORALE
  211 Terenuri și amenajări la terenuriA
  211 01 Terenuri A
  211 01 00 Terenuri A Cod sectorSursă de finanțare
  211 02 Amenajări la terenuri A
  211 02 00 Amenajări la terenuri A Cod sectorSursă de finanțare
  212 Construcții A
  212 00 Eliminat.A
  212 00 00 Eliminat.A Cod sectorSursă de finanțare
  213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații A
  213 01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) A
  213 01 00 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) A Cod sectorSursă de finanțare
  213 02 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare A
  213 02 00 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare A Cod sectorSursă de finanțare
  213 03 Mijloace de transport A
  213 03 00 Mijloace de transport A Cod sectorSursă de finanțare
  213 04 Animale și plantații A
  213 04 00 Animale și plantații A Cod sectorSursă de finanțare
  214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale A
  214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale A
  214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale A Cod sectorSursă de finanțare
  215 Alte active ale statului A
  215 00 Alte active ale statului A
  215 00 00 Alte active ale statului A Cod sectorSursă de finanțare
  23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
  231 Active fixe corporale în curs de execuție A
  231 00 Active fixe corporale în curs de execuție A
  231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuție A Cod sectorSursă de finanțare
  232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale A
  232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale A
  232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale A Cod sectorSursă de finanțare
  233 Active fixe necorporale în curs de execuție A
  233 00 Active fixe necorporale în curs de execuție A
  233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuție A Cod sectorSursă de finanțare
  234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale A
  234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale A
  234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale A Cod sectorSursă de finanțare
  26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
  260 Titluri de participare A
  260 01 Titluri de participare cotate A
  260 01 00 Titluri de participare cotate A Cod sectorSursă de finanțare
  260 02 Titluri de participare necotate A
  260 02 00 Titluri de participare necotate A Cod sectorSursă de finanțare
  260 03 Alte participații A
  260 03 00 Alte participații A Cod sectorSursă de finanțare
  265 Alte titluri imobilizate A
  265 00 Alte titluri imobilizate A
  265 00 00 Alte titluri imobilizate A Cod sectorSursă de finanțare
  267 Creanțe imobilizate A
  267 01 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) A
  267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumelece urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) - altele A Cod sectorSursă de finanțare
  267 01 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 02 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) A
  267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) - altele A Cod sectorSursă de finanțare
  267 02 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) A Cod sectorSursă de finanțare
  267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung A
  267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de dezvoltare la dispoziția Guvernului A Cod sectorSursă de finanțare
  267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei statului A Cod sectorSursă de finanțare
  267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare A Cod sectorSursă de finanțare
  267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din bugetA Cod sectorSursă de finanțare
  267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele A Cod sectorSursă de finanțare
  267 06 09 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate A Cod sectorSursă de finanțare
  269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare P
  269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente P
  269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente P Cod sectorSursă de finanțare
  269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente P
  269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente P Cod sectorSursă de finanțare
  28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE
  280 Amortizări privind activele fixe necorporale P
  280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare P
  280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare P Cod sectorSursă de finanțare
  280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare P
  280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare P Cod sectorSursă de finanțare
  280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale P
  280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale P Cod sectorSursă de finanțare
  281 Amortizări privind activele fixe corporale P
  281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri P
  281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri P Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 Amortizarea construcțiilor P
  281 02 00 Eliminat.P Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 01Amortizarea construcțiilor - drumuri publiceP Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 02Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricoleP Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 03Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviarP Cod sectorSursă de finanțare
  281 0204Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducteP Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 05Amortizarea construcțiilor - tuneleP Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 06Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuareP Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 07Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigațieP Cod sectorSursă de finanțare
  281 02 08Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcțiiP Cod sectorSursă de finanțare
  281 03 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor P
  281 03 00 Eliminat.P Cod sectorSursă de finanțare
  281 03 01Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)P Cod sectorSursă de finanțare
  281 03 02Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglareP Cod sectorSursă de finanțare
  281 03 03Amortizarea mijloacelor de transportP Cod sectorSursă de finanțare
  281 03 04Amortizarea animalelor și plantațiilorP Cod sectorSursă de finanțare
  281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamen- telor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale P
  281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamen- telor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale P Cod sectorSursă de finanțare
  29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE
  290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale P
  290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare P
  290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare P Cod sectorSursă de finanțare
  290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similareP
  290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similareP Cod sectorSursă de finanțare
  290 08 Ajustări pentru deprecierea altoractive fixe necorporale P
  290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altoractive fixe necorporale P Cod sectorSursă de finanțare
  291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale P
  291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri P
  291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri P Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor P
  291 02 00 Eliminat.P Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 01Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri publiceP Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 02Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri industriale și agricoleP Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 03Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviarP Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 04Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducteP Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 05Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - tuneleP Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 06Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuareP Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 07Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - canale pentru navigațieP Cod sectorSursă de finanțare
  291 02 08Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcțiiP Cod sectorSursă de finanțare
  291 03 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloace- lor de transport, animalelor și plantațiilor P
  291 03 00 Eliminat.P Cod sectorSursă de finanțare
  291 03 01Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)P Cod sectorSursă de finanțare
  291 03 02Ajustări pentru deprecierea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglareP Cod sectorSursă de finanțare
  291 03 03Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transportP Cod sectorSursă de finanțare
  291 03 04Ajustări pentru deprecierea animalelor și plantațiilorP Cod sectorSursă de finanțare
  291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii biroti- ce, echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și aaltor active fixe corporale P
  291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii biroti- ce, echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale P Cod sectorSursă de finanțare
  293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuție P
  293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție P
  293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție P Cod sectorSursă de finanțare
  293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție P
  293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție P Cod sectorSursă de finanțare
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare P
  296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare P
  296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate P Cod sectorSursă de finanțare
  296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor necotate P Cod sectorSursă de finanțare
  296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participații P Cod sectorSursă de finanțare
  296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiareP
  296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiareP Cod sectorSursă de finanțare
  3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE
  30 STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE
  301 Materii prime A
  301 00 Materii prime A
  301 00 00 Materii prime A Cod sectorSursă de finanțare
  302 Materiale consumabile A
  302 01 Materiale auxiliare A
  302 01 00 Materiale auxiliare A Cod sectorSursă de finanțare
  302 02 Combustibili A
  302 02 00 Combustibili A Cod sectorSursă de finanțare
  302 03 Materiale pentru ambalat A
  302 03 00 Materiale pentru ambalat A Cod sectorSursă de finanțare
  302 04 Piese de schimb A
  302 04 00 Piese de schimb A Cod sectorSursă de finanțare
  302 05 Semințe și materiale de plantat A
  302 05 00 Semințe și materiale de plantat A Cod sectorSursă de finanțare
  302 06 Furaje A
  302 06 00 Furaje A Cod sectorSursă de finanțare
  302 07 Hrană A
  302 07 00 Hrană A Cod sectorSursă de finanțare
  302 08 Alte materiale consumabile A
  302 08 00 Alte materiale consumabile A Cod sectorSursă de finanțare
  302 09 Medicamente și materiale sanitareA
  302 09 00 Medicamente și materiale sanitareA Cod sectorSursă de finanțare
  303 Materiale de natura obiectelor de inventar A
  303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie A
  303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie A Cod sectorSursă de finanțare
  303 02 Materiale de natura obiectelor deinventar în folosință A
  303 02 00 Materiale de natura obiectelor deinventar în folosință A Cod sectorSursă de finanțare
  304 Materiale rezervă de stat și de mobilizare A
  304 01 Materiale rezervă de stat A
  304 01 00 Materiale rezervă de stat A Cod sectorSursă de finanțare
  304 02 Materiale rezervă de mobilizare A
  304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare A Cod sectorSursă de finanțare
  305 Ambalaje rezervă de stat și de mobilizare A
  305 01 Ambalaje rezervă de stat A
  305 01 00 Ambalaje rezervă de stat A Cod sectorSursă de finanțare
  305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare A
  305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare A Cod sectorSursă de finanțare
  307 Materiale date în prelucrare în instituție A
  307 00 Materiale date în prelucrare în instituție A
  307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituție A Cod sectorSursă de finanțare
  309 Alte stocuri A
  309 00 Alte stocuri A
  309 00 00 Alte stocuri A Cod sectorSursă de finanțare
  33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE
  331 Produse în curs de execuție A
  331 00 Produse în curs de execuție A
  331 00 00 Produse în curs de execuție A Cod sectorSursă de finanțare
  332 Lucrări și servicii în curs de execuție A
  332 00 Lucrări și servicii în curs de execuție A
  332 00 00 Lucrări și servicii în curs de execuție A Cod sectorSursă de finanțare
  34 PRODUSE
  341 Semifabricate A
  341 00 Semifabricate A
  341 00 00 Semifabricate A Cod sectorSursă de finanțare
  345 Produse finite A
  345 00 Produse finite A
  345 00 00 Produse finite A Cod sectorSursă de finanțare
  346 Produse reziduale A
  346 00 Produse reziduale A
  346 00 00 Produse reziduale A Cod sectorSursă de finanțare
  347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului A
  347 00 Bunuri confiscate sauintrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului A
  347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului A Cod sectorSursă de finanțare
  348 Diferențe de preț la produse B
  348 00 Diferențe de preț la produse B
  348 00 00 Diferențe de preț la produse B Cod sectorSursă de finanțare
  349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale A
  349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale A
  349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale A Cod sectorSursă de finanțare
  35 STOCURI AFLATE LA TERȚI
  351 Materii și materiale aflate la terți A
  351 01 Materii și materiale aflate la terți A
  351 01 00 Materii și materialaflate la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflatela terți A
  351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  354 Produse aflate la terți A
  354 01 Semifabricate aflate la terți A
  354 01 00 Semifabricate aflate la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  354 05 Produse finite aflate la terți A
  354 05 00 Produse finite aflate la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  354 06 Produse reziduale aflate la terțiA
  354 06 00 Produse reziduale aflate la terțiA Cod sectorSursă de finanțare
  356 Animale aflate la terți A
  356 00 Animale aflate la terți A
  356 00 00 Animale aflate la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  357 Mărfuri aflate la terți A
  357 00 Mărfuri aflate la terți A
  357 00 00 Mărfuri aflate la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  358 Ambalaje aflate la terți A
  358 00 Ambalaje aflate la terți A
  358 00 00 Ambalaje aflate la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  359 Bunuri în custodie sau în consignație la terți A
  359 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți A
  359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți A Cod sectorSursă de finanțare
  36 ANIMALE
  361 Animale și păsări A
  361 00 Animale și păsări A
  361 00 00 Animale și păsări A Cod sectorSursă de finanțare
  37 MĂRFURI
  371 Mărfuri A
  371 00 Mărfuri A
  371 00 00 Mărfuri A Cod sectorSursă de finanțare
  378 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) P
  378 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) P
  378 00 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) P Cod sectorSursă de finanțare
  38 AMBALAJE
  381 Ambalaje A
  381 00 Ambalaje A
  381 00 00 Ambalaje A Cod sectorSursă de finanțare
  39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
  391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime P
  391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime P
  391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime P Cod sectorSursă de finanțare
  392 Ajustări pentru deprecierea materialelor P
  392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile P
  392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile P Cod sectorSursă de finanțare
  392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelorde inventar P
  392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelorde inventar P Cod sectorSursă de finanțare
  392 03Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare
  392 03 00Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare
  393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție P
  393 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție P
  393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție P Cod sectorSursă de finanțare
  394 Ajustări pentru deprecierea produselor P
  394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor P
  394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor P Cod sectorSursă de finanțare
  394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite P
  394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite P Cod sectorSursă de finanțare
  394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale P
  394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale P Cod sectorSursă de finanțare
  395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți P
  395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflatela terți P
  395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflatela terți P Cod sectorSursă de finanțare
  395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți P
  395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți P Cod sectorSursă de finanțare
  395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terțiP
  395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terțiP Cod sectorSursă de finanțare
  395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți P
  395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți P Cod sectorSursă de finanțare
  395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți P
  395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți P Cod sectorSursă de finanțare
  395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți P
  395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți P Cod sectorSursă de finanțare
  395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți P
  395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți P Cod sectorSursă de finanțare
  396 Ajustări pentru deprecierea animalelor P
  396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor P
  396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor P Cod sectorSursă de finanțare
  397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor P
  397 00 Eliminat.P
  397 00 00 Eliminat.P Cod sectorSursă de finanțare
  397 01Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
  397 01 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilorP Cod sectorSursă de finanțare
  397 02Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  397 02 00 Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statuluiP Cod sectorSursă de finanțare
  397 03Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ- teritoriale
  397 03 00Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritorialeP Cod sectorSursă de finanțare
  398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor P
  398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor P
  398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor P Cod sectorSursă de finanțare
  4 CONTURI DE TERȚI
  40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE
  401 Furnizori P
  401 01 Furnizori sub 1 an P
  401 01 00 Furnizori sub 1 an P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  401 02 Furnizori peste 1 an P
  401 02 00 Furnizori peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  403 Efecte de plătit P
  403 01 Efecte de plătit sub 1 an P
  403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  403 02 Efecte de plătit peste 1 an P
  403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  404 Furnizori de active fixe P
  404 01 Furnizori de active fixe sub 1 anP
  404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 anP Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an
  404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  405 Efecte de plătit pentru active fixe P
  405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an P
  405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an P
  405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  408 Furnizori - facturi nesosite P
  408 00 Furnizori - facturi nesosite P
  408 00 00 Furnizori - facturi nesosite P Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  409 Furnizori - debitori A
  409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii și executări de lucrări A
  409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor A Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii și executăride lucrări A Cod sectorSursă de finanțareClasificație Clasificație funcțională cheltuieli economică cheltuieli
  41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE
  411 Clienți A
  411 01 Clienți cu termen sub 1 an A
  411 01 01 Clienți cu termen sub 1 an A Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  411 01 08 Clienți incerți sau în litigiu sub 1 an A Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  411 02 Clienți cu termen peste 1 an A
  411 02 01 Clienți cu termen peste 1 an A Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  411 02 08 Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an A Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  413 Efecte de primit de la clienți A
  413 01 Efecte de primit de la clienți sub 1 an A
  413 01 00 Efecte de primit de la clienți sub 1 an A Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  413 02 Efecte de primit de la clienți peste 1 an A
  413 02 00 Efecte de primit de la clienți peste 1 an A Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  418*) Clienți - facturi de întocmit A
  418 00 Clienți - facturi de întocmit A
  418 00 00 Clienți - facturi de întocmit A Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  419 Clienți - creditori P
  419 00 Clienți - creditori P
  419 00 00*) Clienți - creditori P Cod sectorSursă de finanțareClasificație funcțională venituri
  42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE
  421 Personal - salarii datorate P
  421 00 Personal - salarii datorate P
  421 00 00 Personal - salarii datorate P Cod sectorSursă de finanțare
  422 Pensionari - pensii datorate P
  422 01 Pensionari civili - pensii datorate P
  422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate P Cod sectorSursă de finanțare
  422 02 Pensionari militari - pensii datorate P
  422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate P Cod sectorSursă de finanțare
  423 Personal - ajutoare și indemnizații datorate P
  423 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate P
  423 00 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate P Cod sectorSursă de finanțare
  424 Șomeri - indemnizații datorate P
  424 00 Șomeri - indemnizații datorate P
  424 00 00 Șomeri - indemnizații datorate P Cod sectorSursă de finanțare
  425 Avansuri acordate personalului A
  425 00 Avansuri acordate personalului A
  425 00 00 Avansuri acordate personalului A Cod sectorSursă de finanțare
  426 Drepturi de personal neridicate P
  426 00 Drepturi de personal neridicate P
  426 00 00 Drepturi de personal neridicate P Cod sectorSursă de finanțare
  427 Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților P
  427 01 Rețineri din salarii datorate terților P
  427 01 00 Rețineri din salarii datorate terților P Cod sectorSursă de finanțare
  427 02 Rețineri din pensii datorate terților P
  427 02 00 Rețineri din pensii datorate terților P Cod sectorSursă de finanțare
  427 03 Rețineri din alte drepturi datorate terților P
  427 03 00 Rețineri din alte drepturi datorate terților P Cod sectorSursă de finanțare
  428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul B
  428 01 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an B
  428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor numai în cazul în care operațiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente bugetului instituției (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificația cheltuielilor în situația garanțiilor gestionarilor care se păstrează într-un cont de disponibil distinct și nu reprezintă o cheltuială în bugetul instituțieila momentul restituirii) P Cod sectorSursă de finanțare
  428 01 02 Alte creanțe în legătură cu personalul sub 1 an A Cod sectorSursă de finanțare
  428 02 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul peste 1 anB
  428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an P Cod sectorSursă de finanțare
  428 02 02 Alte creanțe în legătură cu personalul peste 1 an A Cod sectorSursă de finanțare
  429 Bursieri și doctoranzi P
  429 00 Bursieri și doctoranzi P
  429 00 00 Bursieri și doctoranzi P Cod sectorSursă de finanțare
  43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE
  431 Asigurări sociale P
  431 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale P
  431 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale P Cod sectorSursă de finanțare
  431 02 Contribuțiile asiguraților pentruasigurări sociale P
  431 02 00 Contribuțiile asiguraților pentruasigurări sociale P Cod sectorSursă de finanțare
  431 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate P
  431 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate P Cod sectorSursă de finanțare
  431 04 Contribuțiile asiguraților pentruasigurări sociale de sănătate P
  431 04 00 Contribuțiile asiguraților pentruasigurări sociale de sănătate P Cod sectorSursă de finanțare
  431 05 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boliprofesionale P
  431 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boliprofesionale P Cod sectorSursă de finanțare
  431 06Contribuția asiguratorie pentru muncă
  431 06 00Contribuția asiguratorie pentru muncăP Cod sectorSursă de finanțare
  431 07 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații P
  431 07 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații P Cod sectorSursă de finanțare
  437 Asigurări pentru șomaj P
  437 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj P
  437 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj P Cod sectorSursă de finanțare
  437 02 Contribuțiile asiguraților pentruasigurări de șomaj P
  437 02 00 Contribuțiile asiguraților pentruasigurări de șomaj P Cod sectorSursă de finanțare
  437 03 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale P
  437 03 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale P Cod sectorSursă de finanțare
  438 Alte datorii sociale P
  438 00 Alte datorii sociale P
  438 00 00 Alte datorii sociale P Cod sectorSursă de finanțare
  44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ȘI CONTURI ASIMILATE
  440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale P
  440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale P
  440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale P Cod sectorSursă de finanțare
  441 Sume încasate pentru bugetul capitalei P
  441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei P
  441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei P Cod sectorSursă de finanțare
  442 Taxa pe valoarea adăugată P
  442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată P
  442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată P Cod sectorSursă de finanțare
  442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat A
  442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat A Cod sectorSursă de finanțare
  442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă A