ORDIN nr. 5.062 din 26 septembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 28 septembrie 2017  În baza prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Institutul de Științe ale Educației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitățile aflate în subordine sau în coordonare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 26 septembrie 2017.Nr. 5.062.  +  ANEXĂ METODOLOGIE-CADRUprivind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar