HOTĂRÂRE nr. 9 din 28 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015  Având în vedere prevederile art. 81, 82, 84-87, 89, 91, 92 și ale art. 121 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 81, 82, 84, 85, 87, 88 și 109 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,în temeiul art. 86 alin. (3) și al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, precum și al art. 87 alin. (3) și art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele
  Autorității Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Florin-Constantin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Dan Vlaicu
  București, 28 octombrie 2015.Nr. 9.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenirea votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electoraleale secțiilor de votare