ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, se completează după cum urmează:1. După alineatul 2 al articolului 5 se introduce un alineat cu următorul cuprins:Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situația în care beneficiarul împrumutului intra sau, după caz, se afla sub incidența prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situații restituirea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii. (la 25-07-2001, Alineatul 2^1 din Articolul 5, Punctul 1., Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001 ) 2. După articolul 5 se introduc articolele 5^1-5^3 cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Garanțiile constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naționale pentru improspatarea produselor și valorificarea celor disponibile, aprobată și modificată prin Legea nr. 69/1995, de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentinței emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și în cazul lichidării voluntare.  +  Articolul 5^2La cererea expresă a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat sau, după caz, a unităților teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creanțele acesteia, precum și ale unităților teritoriale subordonate, față de agenții economici care intra sub incidența prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii.  +  Articolul 5^3Creanțele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și cele ale unităților teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situației în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente indestularii, se inchid prin contul de finanțare.  +  Articolul 2Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,
  Adrian Ghiță
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  ------------