HOTĂRÂRE nr. 166 din 3 martie 2005pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 16 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, și al art. 118 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă programele de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului finanțează serviciile de asistență socială în domeniul protecției drepturilor copilului din cadrul programelor de interes național cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul propriu.(2) Finanțarea se realizează în urma evaluării și selectării de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului a proiectelor înaintate de organismele private autorizate să desfășoare activități în domeniul protecției drepturilor copilului, pe baza convențiilor încheiate cu acestea.  +  Articolul 3Metodologia de finanțare și selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului va fi aprobată prin ordin al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.  +  Articolul 4(1) Monitorizarea derulării programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului se asigură de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului în colaborare cu consiliile județene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București în a căror rază teritorială se derulează programele de interes național.(2) Controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului se asigură de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Secretarul de stat al Autorității Naționale
  pentru Protecția Drepturilor Copilului,
  Bogdan Adrian Panait
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 3 martie 2005.Nr. 166.  +  AnexăPROGRAMELE de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului--------