HOTĂRÂRE nr. 661 din 5 iunie 2003privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea și demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 13 iunie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 12.000.000 mii lei, pentru municipiul București, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, și alocarea acesteia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru proiectarea și demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989. (la 23-09-2003, Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.090 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003 )  +  Articolul 2Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 3Se autorizeaza Ministerul Finanțelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul culturii și cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 5 iunie 2003.Nr. 661.-------