ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 48 din 15 iunie 2004pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 24 iunie 2004  Având în vedere criteriile de performanță structurale privind sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, asumate prin angajamente internaționale, referitoare la reducerea și eliminarea treptată, până în anul 2007, a subvențiilor acordate de la bugetul de stat pentru energia termică livrată populației în sistem centralizat pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, precum și la stoparea imediată a subvențiilor către localitățile în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat a fost sistată prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru subvenționarea energiei termice livrate populației prin sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică în scopul încălzirii locuinței și preparării apei calde de consum se diminuează anual, începând cu anul 2005, cu o cotă de 33% în primul an, de 66% în al doilea an și de 100% în al treilea an, raportate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, prevăzute pentru anul 2004.(2) Diminuarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va opera începând din anul 2005 și va continua progresiv până la eliminarea prețului național de referință în anul 2007.  +  Articolul 2(1) Sumele disponibile conform art. 1 se utilizează pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuire a energiei termice în vederea atingerii parametrilor optimi pentru reducerea costurilor de producție, astfel încât să fie posibila eliminarea treptata a subvențiilor pentru energia termica livrata populației, precum și pentru rambursarea împrumuturilor contractate în același scop și plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestora. (la 23-06-2006, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 228 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 20 iunie 2006 ) (1^1) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi acordate cu prioritate operatorilor care investesc în utilizarea surselor regenerabile de energie și sisteme de cogenerare. (la 31-10-2004, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 430 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 28 octombrie 2004 ) (2) Aceste sume se acordă numai în condiții justificate, pe bază de studii de fezabilitate prezentate de către operatorii producători și/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat, însușite de autoritățile administrației publice locale și avizate de către Ministerul Administrației și Internelor.(3) În situația în care, prin lucrările de retehnologizare, modernizare și dezvoltare a sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, nu se asigură reducerea prevăzută la alin. (1), consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor aloca subvenții din bugetele locale ale acestora până la eliminarea prețului național de referință al energiei termice livrate populației.  +  Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu se mai acordă subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației prin sisteme centralizate în localitățile în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat a fost sistată prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale și care sunt nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Anexa se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 4Autoritățile administrației publice locale din localitățile menționate în anexă sunt obligate să reorganizeze serviciul de încălzire urbană și să asigure soluții alternative de încălzire a imobilelor rămase fără alimentare cu energie termică ca urmare a scoaterii din funcțiune a sistemelor centralizate de încălzire urbană.  +  Articolul 5Sumele disponibilizate ca urmare a sistării plății subvențiilor în unele localități în conformitate cu prevederile art. 3 se utilizează de către autoritățile administrației publice locale potrivit prevederilor art. 4 și art. 6 alin. (1).  +  Articolul 6(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și care locuiesc în apartamente situate în condominii racordate la sistemele de încălzire centralizată scoase din funcțiune în conformitate cu art. 3, vor fi sprijinite de către autoritățile administrației publice locale pentru a-și instala sisteme de încălzire alternative.(2) Începând cu anul 2005, pentru sprijinirea potrivit alin. (1) a familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, se vor utiliza și sume prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru acordarea ajutoarelor de încălzire și disponibilizate ca urmare a sistării furnizării energiei termice în sistem centralizat.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 15 iunie 2004.Nr. 48.  +  Anexă
  LISTA
  localităților în care se sistează serviciul de încălzire urbană în conformitate cu art. 3
  din ordonanța de urgență
  Nr.crt.Județul/LocalitateaDenumirea operatorului carea produs și distribuit energie termică
  ALBA
  1.CugirS.C. ”Cugireana” – S.A. Cugir
  2.AiudS.C.”Editarns” – S.A. Aiud
  3.BlajS.C. ”Urbana” – S.A. Blaj
  4.SebeșS.C. ”Argos” – S.A. Sebeș
  BIHOR
  5.BeiușServiciul public se află în cadrul Primăriei Beiuș
  BOTOȘANI
  6.DarabaniS.C. "Dacaterm" - S.A. Darabani
  7.DorohoiS.C. "Goscom" - S.A. Dorohoi
  8.SăveniS.C. "Conacet" - S.A. Săveni
  9.BuceceaC.L. Bucecea - serviciul se află în cadrul Primăriei Bucecea
  Brăila
  10.IancaServicii Publice Ianca din cadrul Primăriei Ianca
  DOLJ
  11.BăileștiS.C. GCL Băilești - S.A.
  IALOMIȚA
  12.UrziceniS.C. "Termen" - S.A. Urziceni
  13.ȚăndăreiS.C. "Apatermo" - S.A.
  OLT
  14.Drăgănești-OltIGO Drăgănești-Olt
  15.SlatinaS.C. "Aceti" - S.A.
  TELEORMAN
  16.ZimniceaS.C. "Urbana" - S.A.
  VÂLCEA
  17.GovoraS.C. "Goscom" - S.A.
  ------