HOTĂRÂRE nr. 99 din 27 februarie 2019privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 28 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă modelul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  București, 27 februarie 2019.Nr. 99.  +  ANEXĂ
  MODELUL*)
  buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.  +  Pagina exterioarăNOTĂ:L.S. reprezintă locul unde se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.  +  Pagina interioară*) Pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidat independent, pe prima pagină interioară se înscriu următoarele:– denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“ urmată de prenumele și numele acestuia;– numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorți a ordinii pe buletinul de vot;– numărul paginii din buletinul de vot în care a fost înscris.a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale cu litere corp 12 verzal drepte.b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere. Semnul electoral se imprimă într-un spațiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.c) Se trec prenumele și numele candidaților, pe două coloane, iar în cazul alianțelor, apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide. În dreptul fiecărui candidat se trece numărul de ordine conform ordinii din lista de candidați depusă.Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.Prenumele și numele candidaților independenți se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte.NOTE:– Formatul buletinului de vot este A4.– Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“.– Dimensiunile literelor și cifrelor ce se înscriu în interiorul patrulaterelor se stabilesc de Biroul Electoral Central în funcție de numărul candidaților.– Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.– Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară și terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.– Ultima pagină a buletinului de vot rămâne goală pentru aplicarea ștampilei de control.
  -----