HOTĂRÂRE nr. 98 din 27 februarie 2019privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 28 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorală specială, al listelor electorale suplimentare folosite în țară, respectiv în străinătate și al extrasului de pe lista electorală suplimentară, ce vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzute în anexele nr. 1-5.  +  Articolul 2Alegătorii care au fost înscriși în listele electorale speciale anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi reînscriși, în mod automat, în listele electorale speciale al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, dacă nu au fost radiați din aceste liste în condițiile art. 12 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  București, 27 februarie 2019.Nr. 98.  +  Anexa nr. 1  +  Modelul listei electorale specialeROMÂNIA JUDEȚUL*) .................................*) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.Municipiul, orașul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.Pag. ................
  LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ
  pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Numele și prenumele alegătorului comunitarData nașteriiCetățeniaAdresa la care alegătorul comunitar locuiește în România (str., nr. imobil, bloc, ap. )
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  NOTĂ:Lista electorală specială se semnează de primar și de secretarul unității administrativ-teritoriale.
   +  Anexa nr. 2  +  Modelul copiei de pe lista electorală specialăROMÂNIAJUDEȚUL*) .................................*) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.Municipiul, orașul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.Pag. ................Secția de votare nr. ....................
  LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ (COPIE)
  pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului comunitarNumele și prenumele alegătorului comunitarData nașteriiCetățeniaAdresa la care alegătorul comunitar locuiește în România (str., nr. imobil, bloc, ap.)
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  NOTE:Copia de pe lista electorală specială se semnează de primar și de secretarul unității administrativ-teritoriale.Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 3  +  Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secțiile de votare din țarăROMÂNIAJUDEȚUL*) .................................*) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.Municipiul, orașul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.Pag. ................ Secția de votare nr. .....................
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personal***)Domiciliul/Reședința alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și nr. actului de identitate
  ...
  ...
  ...
  ...
  ***) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanți. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data nașterii.Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare .........................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ...............................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.–  Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 4  +  Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secțiile de votare din străinătateDenumirea statului ..................................Denumirea localității ................................Pag. ................ Secția de votare nr. .....................
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personal*)Domiciliul/Reședința alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și nr. actului de identitate
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  *) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanți. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data nașterii.Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ..................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ..........................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
   +  Anexa nr. 5  +  Modelul extrasului de pe lista electorală suplimentară
  EXTRAS
  de pe lista electorală suplimentară utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale
  ROMÂNIAJUDEȚUL*) .............................. *) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.Municipiul, orașul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.Localitatea aparținătoare sau satul ........ (la 22-04-2019, sintagma: „Localitatea aparținătoare sau statul” din Anexa nr. 5 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 98 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2019 ) Strada ........................Pag. ................ Secția de votare nr. .....................
  EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele și prenumele alegătorului Codul numeric personal***)Domiciliul/Reședința alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)Seria și nr. actului de identitate
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ***) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanți. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data nașterii.Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ....................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială: ..................................NOTE:– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– La finalul extrasului se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.
  -----