HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 noiembrie 2018pentru aprobarea Codului de procedură disciplinară
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 22 februarie 2019    În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Codul de procedură disciplinară, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20 noiembrie 2013, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 24 noiembrie 2018.Nr. 2.  +  ANEXĂCOD PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ