HOTĂRÂRE nr. 81 din 15 februarie 2019privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU,
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  București, 15 februarie 2019.Nr. 81.  +  ANEXĂ
  PROGRAMUL CALENDARISTIC
  pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
  Nr. crt.Termenul de realizare a acțiunii, prevăzut de Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioareDescrierea acțiuniiAutoritatea sau persoana care realizează acțiuneaModalitatea de realizare a acțiunii
  01234
  1.Cu cel puțin 90 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:26 februarie 2019Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAducerea la cunoștință publică a zilei de referințăGuvernulPrin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
  2.Cu două zile înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:1 martie 2019Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAnunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițieÎn scris și prin mass-media
  3.În termen de 5 zile de la aducerea la cunoștință publică a zilei de referință, cel mai târziu la data de:2 martie 2019Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareDesemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție in Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițiePrin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
  4.În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de:3 martie 2019Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAlegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuiaJudecătorii desemnați în Biroul Electoral CentralPrin vot secret
  5.În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:4 martie 2019Art. 24 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareCompletarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul EuropeanPreședintele Biroului Electoral CentralProces-verbal
  6.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:6 martie 2019Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de formare și componența Biroului Electoral CentralPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independențiÎn scris
  7.În termen de 48 de ore de la înființarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:6 martie 2019Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareDepunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianțe electoralePartidele politice componente ale alianțeiÎn scris
  8.În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului, cel mai târziu la data de:7 martie 2019Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAdmiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianței electoraleBiroul Electoral CentralPrin decizie pronunțată în ședință publică
  9.În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:7 martie 2019Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței Biroului Electoral CentralÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  10.În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:8 martie 2019Art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleOrice persoană fizică sau juridică interesatăÎn scris
  11.În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:8 martie 2019Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleSemnatarii protocoluluiÎn scris
  12.În termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor, cel mai târziu la data de:9 martie 2019Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleÎnalta Curte de Casație și JustițieHotărâre definitivă
  13.În cel mult 15 zile de la aducerea la cunoștință publică a zilei de referință12 martie 2019Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareStabilirea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură, a modelului certificatului doveditor al alegeriiAutoritatea Electorală PermanentăPrin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  14.În termen de 30 de zile de la stabilirea zilei de referință, cel mai târziu la data de:27 martie 2019Art. 39 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareStabilirea regulilor de desfășurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul EuropeanConsiliul Național al AudiovizualuluiPrin decizie
  15.Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:27 martie 2019Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAnunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătatePreședintele tribunaluluiPrin publicare în presă
  16.Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:27 martie 2019Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAsigurarea sediului și dotarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătateInstituirea măsurilor de pază și protecție la sediile birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePrefecții și președinții consiliilor județene, respectiv primarii împreună cu prefecțiiMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Interne  
  17.Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:28 martie 2019Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareDepunerea cererilor de înscriere în listele electorale specialeCetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reședința în RomâniaCerere scrisă adresată primarului localității de domiciliu sau de reședință
  18.Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:28 martie 2019Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electoralePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sau candidații independenți În scris
  19.Cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referință:28 martie 2019, ora 24,00Art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareDepunerea și înregistrarea candidaturilorPartidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, alianțele electorale și candidații independențiÎn scris la Biroul Electoral Central
  20.Cu 60 de zile înainte de ziua de referință28 martie 2019Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareDesemnarea judecătorilor în biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătatePreședintele tribunaluluiÎn ședință publică, prin tragere la sorți, direct pe funcții
  21.În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, cel mai târziu la data de:29 martie 2019Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareÎnaintarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteiaBiroul Electoral CentralÎn scris
  22.În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral29 martie 2019Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareCompletarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentantul Autorității Electorale PermanenteAutoritatea Electorală PermanentăHotărâre
  23.În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de:29 martie 2019Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAducerea la cunoștința publică a listelor de candidați și a candidaturilor independenteBiroul Electoral CentralPrin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și la sediul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune
  24.În termen de 24 de ore de la comunicarea semnelor electorale, dar nu mai târziu de29 martie 2019Art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioarePronunțarea asupra admiterii sau respingerii semnelor electoraleBiroul Electoral CentralPrin decizie
  25.În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de:30 martie 2019Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații privind admiterea sau respingerea semnelor electoralePersoanele interesateÎn scris
  26.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral, cel mai târziu la data de:30 martie 2019Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independențiÎn scris
  27.În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:31 martie 2019Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătateBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  28.În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:31 martie 2019Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea semnelor electoraleTribunalul BucureștiPrin hotărâre definitivă
  29.În cel mult 24 de ore de la pronunțare, cel mai târziu la data de:1 aprilie 2019Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către contestatari și Biroul Electoral Central a hotărârii pronunțate asupra contestației împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a semnelor electorale Tribunalul BucureștiÎn scris
  30.A doua zi după expirarea termenului prevăzut la art. 43 alin. (6) sau, după caz, a termenului prevăzut la. art. 43 alin. (7), cel mai târziu la data de:30 martie 2019sau, după caz,1 aprilie 2019Art. 43 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAducerea la cunoștința publică a semnelor electorale admiseBiroul Electoral CentralPrin publicare pe pagina proprie de internet și în Monitorul Oficial al României, Partea I
  31.În cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii de înscriere în lista electorală specială, cel mai târziu la data de:6 aprilie 2019Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către solicitant a răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specialăPrimariiÎn scris
  32.În termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de:6 aprilie 2019Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAdmiterea sau respingerea candidaturilorBiroul Electoral CentralPrin decizie
  33.În termen de 24 de ore de la admiterea candidaturii persoanei eligibile comunitar, cel mai târziu la data de:7 aprilie 2019Art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareTransmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unui exemplar al dosarului de candidatură al persoanei eligibile comunitarBiroul Electoral CentralÎn scris
  34.După primirea răspunsului la cererea de înscriere în lista electorală specialăArt. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de întâmpinări privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale specialeCetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât RomâniaÎn scris, la primarul unității-administrativ-teritoriale
  35.În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinăriiArt. 12 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea întâmpinărilor privind refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale specialePrimariiPrin dispoziție
  36.În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziției primaruluiArt. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații cu privire la soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale specialeCetățenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât RomâniaÎn scris, la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința cetățeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România
  37.În cel mult 3 zile de la înregistrarea contestațieiArt. 12 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioarePronunțarea asupra contestațiilor privind soluționarea întâmpinărilor referitoare la refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile greșite și oricare alte erori din listele electorale specialeJudecătoriaPrin hotărâre
  38.Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:12 aprilie 2019Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații privind admiterea sau respingerea candidaturilorAlegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  39.În cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:13 aprilie 2019Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilorTribunalul BucureștiPrin hotărâre
  40.În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii de către Tribunalul București, cel mai târziu la data de:14 aprilie 2019Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareDeclararea apelului împotriva hotărârii Tribunalului București asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilorAlegătorii resortisanți, alegătorii comunitari, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  41.În termen de 2 zile de la înregistrarea cererii de apel, cel mai târziu la data de:15 aprilie 2019Art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea apelului asupra contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilorCurtea de Apel BucureștiPrin hotărâre definitivă
  42.Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de:15 aprilie 2019Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSolicitarea de acordare a timpilor de antenăPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independențiSolicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radiodifuziune și televiziune
  43.În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(4), cel mai târziu la data de:16 aprilie 2019Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareRămânerea definitivă a candidaturilorBiroul Electoral CentralProces-verbalCandidaturile definitive sunt aduse la cunoștința publică prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune.
  44.După constatarea rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de:17 aprilie 2019Art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareStabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care au depus liste de candidați, precum și a candidaților independențiBiroul Electoral CentralPrin tragere la sorțiCandidații independenți se trec la sfârșitul buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor.
  45.În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:17 aprilie 2019Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către Biroul Electoral Central a numelui și prenumelui reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European, care vor face parte din Biroul Electoral CentralPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul EuropeanÎn scris
  46.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de:18 aprilie 2019Art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareCompletarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul EuropeanPreședintele Biroului Electoral CentralPrin tragere la sorți
  47.În 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:18 aprilie 2019Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareStabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și al candidaților independenți la serviciile publice de radio și televiziuneSocietatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune 
  48.În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:18 aprilie 2019Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAducerea la cunoștința publică a declarațiilor de avere și de interese ale candidațilorBiroul Electoral CentralPrin publicare pe pagina de internet proprie
  49.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:20 aprilie 2019Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul EuropeanPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independențiÎn scris
  50.În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:21 aprilie 2019Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul EuropeanÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  51.După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de:26 aprilie 2019Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareStabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoralPrimariiPrin dispoziție care se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei
  52.Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:27 aprilie 2019Art. 12 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareTransmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a copiilor de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale, însoțite de copiile documentelor de identitatePrimariiÎn scris
  53.Cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:27 aprilie 2019Art. 34 alin. (1) și (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare; art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019Aducerea la cunoștința publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor acestoraAducerea la cunoștința publică a numerotării fiecărei secții de votare din străinătate, precum și a locurilor de desfășurare a votăriiPrimarii, cu sprijinul prefecțilorMinistrul afacerilor externePrin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votăriiPrin ordin
  54.Cu 30 de zile înainte de ziua de referință:27 aprilie 2019Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE  
  55.Cu cel puțin 20 de zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:7 mai 2019Art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareStabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votăriiGuvernul, la propunerea Institutului Național de Statistică și cu avizul consultativ al Autorității Electorale PermanentePrin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  56.Cu 48 de ore înainte de desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora:10 mai 2019Art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a datei ședinței în care va avea loc tragerea la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestoraAutoritatea Electorală PermanentăPrin orice mijloc de comunicare
  57.Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de:11 mai 2019Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătatePartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European și care participă la alegeriÎn scris
  58.Cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:12 mai 2019Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareCompletarea biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeriPreședintele biroului electoralProces-verbal
  59.Cu cel puțin 15 zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu înaintea datei imprimării buletinelor de vot:12 mai 2019Art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral CentralRegia Autonomă „Monitorul Oficial“Proces-verbal
  60.Cu 15 zile înainte de ziua de referință:12 mai 2019Art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestoraAutoritatea Electorală PermanentăPrin tragere la sorți
  61.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de:14 mai 2019Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeriPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independențiÎn scris
  62.Până la completarea biroului electoral, cel mai târziu la data de:14 mai 2019Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a numelui și prenumelui reprezentanților care vor face parte din biroul electoral județean, din biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv din biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătatePartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul EuropeanÎn scris
  63.În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:14 mai 2019 Art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareTransmiterea către biroul electoral județean sau, după caz, către birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, a listei persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestoraAutoritatea Electorală PermanentăÎn scris
  64.În cel mult 2 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de:15 mai 2019Art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București, a listei reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în birourile electorale ale secțiilor de votarePartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeriÎn scris, sub formă de tabel
  65.În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:15 mai 2019Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care are membri în Parlamentul European și care participă la alegeriBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  66.În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 26 alin. (3), cel mai târziu la data de:16 mai 2019Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareCompletarea biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul EuropeanPreședintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București ori al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePrin tragere la sorți
  67.Până cel mai târziu la data de:16 mai 2019Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAsigurarea sediilor birourilor electorale ale secțiilor de votarePrimarii, cu sprijinul prefecților 
  68.În 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cel mai târziu la data de:17 mai 2019Art. 29 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareCompletarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acesteaPreședintele biroului electoral județean, respectiv președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea în biroul electoral județean sau în biroul electoral al sectorului respectivProces-verbal
  69.Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare:17 mai 2019Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePunerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic sau hârtiePrimarulLa cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau suport hârtie
  70.Cu cel puțin 10 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:17 mai 2019Art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019Imprimarea buletinelor de votRegia Autonomă „Monitorul Oficial“ 
  71.Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință:17 mai 2019Art. 15 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019Confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“Regia Autonomă „Monetăria Statului“ 
  72.Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință:17 mai 2019Art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019Confecționarea timbrelor autocolanteCompania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. 
  73.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de completare a biroului electoral, cel mai târziu la data de:18 mai 2019Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul EuropeanPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independențiÎn scris
  74.În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:19 mai 2019Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul EuropeanBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  75.Cu cel puțin 5 zile înainte de ziua de referință, cel mai târziu la data de:22 mai 2019Art. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareTransmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale specialeAutoritatea Electorală PermanentăÎn scris
  76.După primirea tabelului de la Autoritatea Electorală PermanentăArt. 28 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareTransmiterea către birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European în alt stat membru al Uniunii Europene, precum și a tabelului cuprinzând alegătorii comunitari înscriși în listele electorale specialeBiroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor ExterneÎn scris
  77.În 2 zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de:23 mai 2019Art. 29 alin. (16) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareComunicarea către primari a componenței birourilor electorale ale secțiilor de votarePreședintele biroului electoral județean, sau, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului București, prin intermediul prefecțilorÎn scris
  78.În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de:24 mai 2019Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votarePartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, candidații independențiÎn scris
  79.Până cel mai târziu cu 3 zile înaintea zilei de referință, cel mai târziu la data de:24 mai 2019Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare și art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎntocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplarePrimarii 
  80.Cel mai târziu cu 2 zile înaintea zilei de referință:25 mai 2019Art. 44 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareDistribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“, a listelor electorale, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale, a formularelor listelor electorale suplimentare și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoralPrefectul, împreună cu președintele biroului electoralMinisterul Afacerilor ExternePe bază de proces-verbal
  81.În preziua zilei de referință:25 mai 2019, ora 7,00 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE  
  82.În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 25 mai 2019Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votareBiroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului BucureștiPrin decizie definitivă
  83.În preziua zilei de referință:25 mai 2019Art. 44 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareAfișarea la sediul fiecărei secții de votare a câte unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate Președintele biroului electoralProces-verbal
  84.În ajunul zilei de referință:25 mai 2019, ora 18,00Art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioarePrezentarea președintelui biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul secției de votare și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de votPreședintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu membrii acestuiaSe încheie proces-verbal
  85.În ziua de referință:26 mai 2019, ora 6,00Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareVerificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, a numărului persoanelor înscrise în listele electorale permanente, listele electorale speciale, precum și a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de controlPreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a observatorilorSe încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.
  86.În ziua de referință:26 mai 2019, ora 7,00Art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareÎNCEPEREA VOTĂRII  
  87.În ziua de referință:26 mai 2019, ora 21,00Art. 46 alin. (1) și art. 48 alin. (1) și (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareÎNCHIDEREA VOTĂRII Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să își exercite dreptul de vot.
  88.În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:27 mai 2019Art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareNumărarea voturilor și încheierea proceselor-verbaleÎnaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București a dosarului conținând procesele-verbale, toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, însoțit de listele electorale utilizate în secția de votarePreședintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectivDosar sigilat și ștampilat, care se înaintează cu pază înarmată
  89.În cel mult 24 de ore de la primirea de la birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a proceselor-verbaleArt. 49 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareTransmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votareMisiunile diplomatice și consulatelePrin mijloace electronice
  90.În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de:27 mai 2019, ora 21,00Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareFormularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electoralăPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, care au participat la alegeri, precum și candidații independențiCerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central
  91.În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, cel mai târziu la data de: 27 mai 2019Art. 49 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareTrimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărei rază teritorială își desfășoară activitateaTransmiterea unei copii, contrasemnate și ștampilate, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, la Tribunalul BucureștiBiroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului BucureștiBiroul electoral pentru secțiile de votare din străinătateCu pază înarmată
  92.În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare:29 mai 2019Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, ce formează un dosar, încheiat, sigilat și semnat de membrii biroului electoral județean sau, după caz, ai biroului electoral al sectorului municipiului București Biroul electoral județean sau, după caz, biroul electoral al sectorului municipiului BucureștiDosare sigilate și ștampilate, care se înaintează cu pază înarmată
  93.În cel mult 48 de ore de la înregistrarea la Biroul Electoral Central a cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electorală: cel mai târziu până la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I:29 mai 2019, ora 21,00Art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareSoluționarea cererii de anulare a alegerilor pe motiv de fraudă electoralăBiroul Electoral CentralPrin decizie
  94.După primirea tuturor dosarelor de la birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București Art. 52 alin. (1)-(3) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareCalcularea pragului electoral și a coeficientului electoral și stabilirea listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandateAducerea la cunoștința publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral și a candidaților independenți care au întrunit coeficientul electoralRepartizarea mandatelor prin metoda d’HondtÎnmânarea certificatului constatator al alegerii candidaților aleșiBiroul Electoral CentralÎncheierea procesului-verbal după modelul stabilit prin hotărâre a GuvernuluiProcesul-verbal se semnează de membrii Biroului Electoral Central.
  95.După soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală și centralizarea rezultatului alegerilorArt. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioareValidarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea IBiroul Electoral Central 
  -----