HOTĂRÂRE nr. 80 din 15 februarie 2019privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabilește ziua de duminică, 26 mai 2019, ca zi de referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 26 februarie 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  București, 15 februarie 2019.Nr. 80.-----