ORDIN nr. 513/C din 5 februarie 2019privind modificarea și completarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.908/C/2013
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific și însemnelor distinctive pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.908/C/2013 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 23 octombrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Înainte de prezentarea prototipurilor spre aprobare directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, autoritatea contractantă responsabilă cu achiziția articolelor de echipament prevăzute de prezentele norme se asigură de concordanța acestora cu specificațiile tehnice aferente.2. În anexa nr. 1, articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Uniforma funcționarilor publici cu statut special, care au aprobare să poarte uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, este aceeași ca și a personalului aflat în activitate.(2) Personalul care, după încetarea raporturilor de serviciu, are aprobarea de a purta uniformă o poate folosi în următoarele situații:a) cu ocazia zilei naționale a țării și a sărbătorilor legale;b) la festivități, adunări, ceremonii și activități protocolare sau comemorative la care este invitat oficial;c) cu ocazia primirii unor delegații ale organizațiilor de rezerviști din alte țări;d) la alte activități la care este invitat și unde se precizează portul uniformei.3. În anexa nr. 2, normele nr. 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:NORMA Nr. 4pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul ofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  I. Coifură
  1Căciulăbuc.16
  II. Îmbrăcăminte
  1Costum (șapcă, bluză, pantalon)buc.22Părțile componente se pot asigura și separat.
  2Scurtă cu guler și mesadă detașabilăbuc.13
  3Pantalon varăperechi21
  III. Lenjerie
  1Tricoubuc.82În funcție de nevoi se achiziționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă.
  2Costum termicbuc.22
  IV. Încălțăminte
  1Pantofi perechi11
  2Pantofi varăperechi11
  3Bocanciperechi12
  V. Echipament divers
  1Centură multifuncționalăbuc.12
  2Ciorapi bleumarinperechi101
  012345
  VI. Accesorii
  1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.112
  2Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărperechi112
  3Ecuson nominalbuc.112
  NORMA Nr. 5pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul agenților
  Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  I. Coifură
  1Căciulăbuc.16
  II. Îmbrăcăminte
  1Costum (șapcă, bluză, pantalon)buc.22Părțile componente se pot asigura și separat.
  2Scurtă cu guler și mesadă detașabilăbuc.13
  3Pantalon varăperechi21
  III. Lenjerie
  1Tricoubuc.82În funcție de nevoi se achiziționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă.
  2Costum termicbuc.22
  IV. Încălțăminte
  1Pantofiperechi11
  2Pantofi varăperechi11
  3Bocanciperechi12
  V. Echipament divers
  1Centură multifuncționalăbuc.12
  2Ciorapi bleumarinperechi101
  VI. Accesorii
  1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.112
  2Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărperechi112
  3Ecuson nominalbuc.112
  4. În anexa nr. 4, articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) După încetarea raporturilor de serviciu, funcționarii publici cu statut special nu mai au dreptul de a purta uniforma specifică de penitenciare, cu excepția personalului căruia i s-a acordat acest drept prin ordin al ministrului justiției.(2) Acordarea dreptului de a purta uniformă specifică de penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare nu are caracter de obligativitate.(3) Solicitarea de acordare a dreptului de a purta uniformă poate fi făcută de către funcționarii publici cu statut special, în scris, concomitent cu cererea de încetare a raporturilor de serviciu.(4) Acordarea dreptului de a purta uniformă specifică de penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare se face prin ordin al ministrului justiției, la propunerea motivată a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu respectarea următoarelor criterii cumulative: a) o vechime în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale de cel puțin 20 de ani de activitate;b) rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională evidențiate prin calificative de cel puțin «Foarte bun» la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimii 4 ani de activitate.5. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „competență de gestiune a personalului“ se înlocuiește cu sintagma „competențe de gestiune a resurselor umane“.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  București, 5 februarie 2019.Nr. 513/C.-----