ORDIN nr. 1.384 din 7 februarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 274 din 31 ianuarie 2019
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.384 din 7 februarie 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019    ORDIN nr. 274 din 31 ianuarie 2019