HOTĂRÂRE nr. 60 din 8 februarie 2019privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Denumirea, descrierea tehnică și valoarea de inventar ale imobilului aparținând domeniului public al statului, înregistrat la poziția cu nr. M.F. 36716, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Tulcea își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Sofia Mariana Moț,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2019.Nr. 60.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului la care se modifică denumirea, descrierea tehnică și valoarea de inventar, imobil aflat în administrarea Penitenciarului Tulcea - CUI 4321534
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăVecinătățiAdresaAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar (în lei)Situația juridicăTipul bunului (mobil/imobil)
  Baza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  123456789101112
  367168.25.02Centrul de formare profesională ChiliaSuprafața construită = 1.019 mp, regimul de înălțime = P, CF nr. 30152 Chilia Veche/2018, nr. cadastral 400 -C47 România, Tulcea, Chilia Veche19542.454.398Decret nr. 378/1983, Hotărârea Guvernului nr. 416/2016în administrare imobil
  -----