HOTĂRÂRE nr. 54 din 8 februarie 2019privind aplicarea mobilității pentru domnul Gyorke Zoltan din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2019  Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 și art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilității pentru domnul Gyorke Zoltan din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental.  +  Articolul 2Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 8 februarie 2019.Nr. 54.-----