ORDIN nr. 3.080 din 17 octombrie 2008privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 24 octombrie 2008  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013, în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comitetul de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE prevăzut la art. 1 își va desfășura activitatea în conformitate cu Acordul de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 514/2008.  +  Articolul 3Nivelul indemnizației pe ședință pentru membrii Comitetului de investiții prevăzut la art. 1 se stabilește la echivalentul în lei al sumei de 600 euro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 17 octombrie 2008.Nr. 3.080.  +  Anexă
  COMPONENȚA
  Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE
  1. Ministerul Fondurilor Europene - Mihaela Virginia Toader, secretar de stat - președinte al Comitetului de investiții2. Ministerul Fondurilor Europene - Svetlana Gomboș, Direcția generală programe europene competitivitate, director general3. Ministerul Fondurilor Europene - Ciprian Constantin Ghioc, Direcția generală programe europene competitivitate, director general adjunct4. Ministerul Fondurilor Europene - Aneta Stoica, Direcția generală programare și coordonare sistem, consilier superior5. Ministerul Finanțelor Publice - Eleodor Mandreș, secretar de stat (la 13-02-2019, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 274 din 31 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019 )