REGULAMENT din 4 octombrie 2013 pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 octombrie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.908/C din 4 octombrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 652 din 23 octombrie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește compunerea uniformelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, descriind articolele de echipament din compunerea acestora, precum și regulile privind portul uniformelor.  +  Articolul 2(1) Funcționarii publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniforme sunt obligați să cunoască compunerea și regulile privind portul acestora, să dețină articolele de echipament ce intră în compunerea uniformelor și să le poarte regulamentar în toate situațiile în care acestea sunt folosite.(2) Purtarea de către funcționarii publici cu statut special a uniformelor în altă compunere sau în alt mod decât cea/cel descrisă/descris de prezentul regulament este interzisă.(3) Portul altor articole de îmbrăcăminte în combinație cu cele de uniformă este interzis.(4) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și directorii de unități dispun măsurile necesare în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 3Funcționarilor publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniformă le sunt interzise împrumutul, comercializarea sau înstrăinarea articolelor de echipament ce intră în compunerea uniformelor respective.  +  Articolul 4Modificarea structurii normelor de echipare, prin introducerea unor articole de echipament, schimbarea culorii, a modelului, precum și a modului de purtare, se face cu aprobarea ministrului justiției, la propunerea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 5Articolele de echipament prevăzute în normele de echipare intră, după caz, în compunerea:a) uniformei de ceremonie, pentru ofițeri;b) uniformei de oraș, pentru ofițeri și agenți;c) uniformei de serviciu, pentru ofițeri și agenți.  +  Articolul 6(1) Prezentul regulament nu descrie echipamentul special, de protecție și de lucru.(2) Modelul și culoarea articolelor din compunerea acestui tip de echipament se aprobă de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(3) Se interzice folosirea articolelor de echipament special, de protecție și de lucru de către alte persoane decât cele care au acest drept și în afara locurilor ori activităților pentru care se acordă.(4) Echipamentul individual, special, de protecție și de lucru se acordă obligatoriu categoriilor de persoane care desfășoară activități potrivit anexei nr. 3.(5) În cazul degradării echipamentului individual de protecție, respectiv al pierderii calităților de protecție împotriva factorilor de risc, se acordă un nou echipament.(6) Distrugerea ori pierderea echipamentului individual special, de protecție și de lucru înaintea expirării termenului de utilizare prevăzut de norme, din vina utilizatorului, precum și acordarea acestui tip de echipament altor categorii de persoane decât cele care au dreptul atrag răspunderea vinovaților pentru prejudiciul cauzat, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Din articolele de echipament prevăzute de normele nr. 1-5 din anexa nr. 2 se constituie uniformele de vară și de iarnă, astfel:– uniforma de vară (se poartă în perioada sezonului cald: mai-octombrie);– uniforma de iarnă (se poartă în perioada sezonului rece: noiembrie-aprilie).(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 8(1) Contextura, culoarea, tușeul și finețea materialelor din care se confecționează articolele de echipament sunt descrise în anexa nr. 1.(2) Abaterile de la parametrii tehnici stabiliți se acceptă numai în limitele prevăzute de tehnologia de fabricație.(3) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor aprobă specificațiile tehnice ale articolelor de echipament și prototipurile pentru articolele de echipament prevăzute de norme, precum și orice modificare privind contextura, culoarea, tușeul, finețea materialelor sau parametrii tehnici ai confecției.(4) Înainte de prezentarea prototipurilor spre aprobare directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, autoritatea contractantă responsabilă cu achiziția articolelor de echipament prevăzute de prezentele norme se asigură de concordanța acestora cu specificațiile tehnice aferente. (la 13-02-2019, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 513/C din 5 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019 )  +  Articolul 9Descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Normele pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Normele pentru asigurarea cu echipament de intervenție, echipament special, de protecție și de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 12Regulile pentru aplicarea normelor de echipare a funcționarilor publici cu statut special sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 13Documentele justificative privind evidența drepturilor anuale de echipament pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 14Normele de echipare specifice uneia dintre instituțiile publice ce fac parte din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pot fi aplicate în sistemul administrației penitenciare dacă au intervenit situații similare, care nu sunt prevăzute în anexele la prezentul regulament. Aplicarea acestor norme se face prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 16Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției și din instituțiile subordonate acestuia.  +  Capitolul II DefinițiiFuncționar public cu statut special - personalul care face parte din corpul ofițerilor și corpul agenților din sistemul administrației penitenciare, din Ministerul Justiției și alte unități subordonate Ministerului Justiției care au încadrată această categorie de personal.Articole de echipament - totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii cu care este dotat un funcționar public cu statut special.Uniforma - îmbrăcămintea reglementată care prezintă aceeași formă după croială, model, țesătură și culoare, obligatorie pentru anumite categorii de profesii.Drepturi de echipament - dreptul de a beneficia în mod gratuit de articolele de echipament prevăzute de normele de echipare destinate funcționarilor publici cu statut special.Norma de echipare - numărul maxim de articole de echipament necesar pentru obținerea unei echipări complete și regulamentare a funcționarilor publici cu statut special.Prototip - primul exemplar de probă dintr-un lot de produse ce urmează a fi fabricate în serie.Termen de utilizare - intervalul de timp în limita căruia se poate întrebuința un bun dat spre folosință.Descrierea uniformelor și accesoriilor - modalitatea de expunere succintă a acestora.Compunerea uniformei - ansamblul articolelor de echipament care alcătuiesc o normă de echipare.Uniforma de ceremonie - ținuta reprezentativă, protocolară, utilizată la oficierea de evenimente festive.Uniforma de oraș - ținuta festivă utilizată în raporturile de reprezentare a instituției.Uniforma de serviciu - ținuta utilizată în procesul de îndeplinire a atribuțiilor zilnice la locul de muncă.Valoarea cotei-părți anuale pentru un articol de echipament - raportul dintre valoarea corespunzătoare cantității prevăzute în norma de echipare și durata de utilizare a acelui articol, în ani. Suma valorilor cotelor-părți anuale ale articolelor prevăzute într-o normă de echipare reprezintă echivalentul valoric al cotei-părți anuale corespunzător respectivei norme de echipare.Cerere de echipament - solicitarea exprimată în scris, referitoare la articolele de echipament necesare utilizării.An de referință - anul pentru care au fost solicitate drepturile de echipament.Echipament special, de protecție și de lucru - articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfășurare a activităților specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc.  +  Anexa nr. 1la regulamentDESCRIEREA, COMPUNEREA ȘI MODUL DE PURTAREa uniformelor funcționarilor publici cu statutspecial din sistemul administrației penitenciare  +  Capitolul I Descrierea uniformelor și accesoriilor pentru funcționarii publici cu statut special  +  Secţiunea 1 Uniforma de ceremonie  +  Articolul 1ȘapcaSe confecționează din stofă de culoare albastru-marin.Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față.Pe bandă se aplică o țesătură sau o panglică din mătase, țesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.Deasupra benzii se montează un șnur parmac dublu, de culoare galbenă.Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.Șapca are panglica textilă țesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare albastru-marin. Calota are vipușcă din paspoal galben.Șapca are aplicate pe cozoroc frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.  +  Articolul 2Pălăria pentru femeiSe confecționează din fetru de culoare albastru-marin.Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare albastru-marin, cu broderie cu frunze de stejar. În față, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.  +  Articolul 3Costumul1. SacoulSe confecționează din stofă de culoare albastru-marin. Are revere clasice și se încheie la două rânduri de nasturi din metal cu diametrul de 2 cm, alți 2 nasturi fiind montați mai sus, puțin lateral.Pe reverul sacoului, la centru și la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petlițele.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepți, sub talie, sunt prevăzuți cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist.Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură pe mijloc.Mâneca este dreaptă, fără manșetă și este prevăzută cu 4 nasturi la terminație. Pe mânecile sacoului se aplică însemnele de grad profesional.La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Culoarea nasturilor și a accesoriilor este galbenă.Sacoul pentru femei are aceeași croială cu cel descris pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă și are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepți pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.2. PantalonulSe confecționează din stofă de culoare albastru-marin.Croiala este dreaptă, clasică, fără manșetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, și un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.Pentru chestor, în părțile laterale se aplică o vipușcă de 0,25 cm de culoare galbenă și lampas dublu de 1,5 cm de aceeași culoare, iar pentru celelalte categorii de ofițeri pantalonii de ceremonie au montată o vipușcă de 0,25 cm de culoare galbenă.Pantalonul pentru femei se confecționează din stofă de aceeași croială și culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că are șlițul pe partea laterală stângă.3. FustaSe confecționează din stofă de culoare albastru-marin. Are croială clasică, având betelie, fermoar și șliț la spate.  +  Articolul 4Scurta din stofăSe confecționează din țesătură tip bumbac, de culoare albastru-marin, având mesadă detașabilă.Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe față având foran cu butoni metalici.Spatele este drept, confecționat cu platcă. În talie este prevăzută cu un șnur ascuns de ajustare.Scurta este prevăzută cu două buzunare, pe cant, în partea inferioară.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.Gulerul este drept și pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare albastru-marin.Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Scurta se poate purta și fără mesadă și guler.Scurta pentru femei se confecționează în aceeași croială și de aceeași culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 5CămașaSe confecționează din țesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare albă.Se încheie cu nasturi de sus până jos și are gulerul răsfrânt, cu colț.Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu 2 nasturi.Cămașa pentru femei are pense pe piept și se închide partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 6PantofiiSe confecționează din piele naturală de culoare neagră.Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.Căputa este dintr-o singură bucată și nu are ornamentații.Pantofii de vară se confecționează cu perforații, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.  +  Articolul 7FularulSe confecționează din fire tip lână sau din mătase de culoare albă.  +  Articolul 8CravataSe confecționează din țesătură tip mătase de culoare albastru-marin, cu dungi galbene cu lățimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.  +  Articolul 9Eghiletul cu accesoriiSe confecționează din șnur împletit de culoare galbenă și se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are un cui din metal de culoare galbenă.  +  Articolul 10Emblema cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru mânecăSe confecționează pe suport textil de culoare albastru-marin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, "MINISTERUL JUSTIȚIEI", iar în partea inferioară, "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR".Cele două inscripții încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu "PRO PATRIA ET ORDINE JURIS".Se montează pe mâneca stângă.  +  Articolul 11Însemnele de grad profesional1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare albastru-marin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de ceremonie este compus dintr-o bandă orizontală de 5 cm lățime, pe care sunt brodate două benzi orizontale de culoare galbenă, de 2 cm lățime. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este montat la sacou pe fața mânecii din cusătură în cusătură, la o distanță de 7 cm de la terminație, și este realizat prin brodare pe suport textil cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.  +  Secţiunea a 2-a Uniforma de oraș  +  Articolul 12ȘapcaSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față.Pe bandă se aplică o țesătură sau o panglică din mătase, țesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.Deasupra benzii se montează un șnur parmac dublu, de culoare galbenă.Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.Șapca pentru chestorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc 3 rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.Șapca pentru comisarul șef de penitenciare, comisarul de penitenciare și subcomisarul de penitenciare are aplicate pe cozoroc două rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.Șapca pentru inspectorul principal de penitenciare, inspectorul de penitenciare și subinspectorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc un rând de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.Șapca pentru agenții de penitenciare are cozorocul simplu.  +  Articolul 13Pălăria pentru femeiSe confecționează din fetru de culoare bleumarin.Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare bleumarin, cu broderie cu frunze de stejar. În față, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.  +  Articolul 14CăciulaSe confecționează din postav bleumarin. Se compune din calotă, clapa din față și clapele laterale.Calota este din postav bleumarin și are formă ovală.Clapele sunt dublate pe partea exterioară cu blană astrahan (caracul) de culoare bleumarin pentru chestor și comisar-șef și din blană naturală nutriet, de aceeași culoare, pentru ceilalți ofițeri și agenți.În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.Clapele laterale înconjoară calota și se pot coborî peste urechi.Căciula pentru femei are formă ovală, cu bordură lată aplicată, și se confecționează din aceleași materiale și de aceeași culoare ca și pentru bărbați.  +  Articolul 15Costumul1. SacoulSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Are revere clasice și se încheie la un singur rând, cu 3 nasturi din metal cu diametrul de 2 cm.Pe reverul sacoului, la centru și la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petlițele.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepți, sub talie, sunt prevăzuți cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică ecusonul nominal.Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură pe mijloc.Mâneca este dreaptă, fără manșetă și este prevăzută cu 3 nasturi la terminație.La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Culoarea nasturilor și a accesoriilor este galbenă.Sacoul pentru femei are aceeași croială cu cel descris pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă și are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepți pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.2. PantalonulSe confecționează din stofă de culoare bleumarin.Croiala este dreaptă, clasică, fără manșetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, și un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.Pentru chestor, în părțile laterale, se aplică un lampas dublu de 1,5 cm de culoare galbenă.Pantalonul pentru femei se confecționează din stofă de aceeași croială și culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că are șlițul pe partea laterală stângă.3. FustaSe confecționează din stofă de culoare bleumarin. Are croială clasică, având betelie, fermoar și șliț la spate.  +  Articolul 16BluzonulSe confecționează din țesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin. La partea superioară a spatelui și piepților are prevăzută platcă.Bluzonul se încheie cu fermoar, ascuns în sublaist.Gulerul este răsfrânt, cu colț.În față, bluzonul este prevăzut pe ambele părți cu platcă de aceeași culoare, fixată pe umeri.Pe partea superioară a piepților, sub linia de unire cu platca, sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clape drepte, care se închid cu butoni. Peste buzunarul din partea dreaptă este aplicat un suport cu două locașuri, pentru instrumente de scris.Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.La partea inferioară, lateral, sunt aplicate două buzunare ce se închid cu butoni. Sub aceste buzunare sunt două buzunare ascunse, cu tăietură laterală, fără clape.Mâneca este confecționată din două bucăți, având manșetă care se închide cu buton metalic.Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.La terminație, bluzonul este prevăzut cu o bandă din material fond cu elastic.Pentru femei, bluzonul se confecționează în aceeași croială și de aceeași culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.Bluzonul poate fi confecționat din piele naturală, contracost, cu respectarea întocmai a modelului.  +  Articolul 17ScurtaSe confecționează din țesătură tip bumbac impermeabilă, de culoare bleumarin, având mesadă detașabilă.Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe față având foran cu butoni metalici.Spatele este drept, confecționat cu platcă. În talie este prevăzută cu un șnur ascuns de ajustare.Scurta este prevăzută cu două buzunare aplicate în partea superioară și două la cea inferioară. Buzunarele au burduf și clape drepte ce se închid cu butoni metalici. Sub buzunarele din partea inferioară sunt două buzunare ascunse cu tăietură laterală, fără clape.Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.Gulerul este drept și pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare bleumarin.Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Scurta se poate purta și fără mesadă și guler.Scurta pentru femei se confecționează în aceeași croială și de aceeași culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 18Impermeabilul pentru ploaieImpermeabilul pentru ploaie se confecționează din țesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin.Are croială clasică, închis la gât, cu guler înalt, cu posibilitatea de a se închide, și este prevăzut cu glugă fixă, care se pliază în guler.Se încheie în față cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu un cordon din material fond, cu cataramă.În partea superioară a spatelui este prevăzut cu platcă.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos, la 5 cm de la terminație, este prevăzută cu o bentiță ce se fixează cu un nasture.Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Are două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie, iar pe umăr, epoleți detașabili din același material și culoare, fixați cu bridă și nasturi.La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.Impermeabilul pentru ploaie pentru femei are aceeași culoare și croială cu cel de bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă și are în plus două pense pe piepți.  +  Articolul 19CămașaSe confecționează din țesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare bleu.Se încheie cu nasturi de sus până jos și are gulerul răsfrânt, cu colț.Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.Cămașa pentru femei are pense pe piept și se închide partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 20Cămașa-bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac de culoare bleu, are gulerul răsfrânt, cu colț, și se poartă deschisă la gât, fără cravată.Atât spatele, cât și piepții se confecționează cu platcă.Pe piepți sunt aplicate două buzunare, cu clape, care se închid cu nasturi. Se confecționează cu mânecă lungă și cu mânecă scurtă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă simplă.Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.Mâneca lungă poate fi pliată și fixată cu o bridă și un nasture, montate în partea interioară a mânecii.La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.Epoleții sunt din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.Cămașa-bluză se confecționează cu bandă la terminație.Cămașa-bluză pentru femei are pense pe piept și se închide partea dreaptă peste partea stângă.  +  Articolul 21PantofiiSe confecționează din piele naturală de culoare neagră.Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.Căputa este dintr-o singură bucată și nu are ornamentații.Pantofii de vară se confecționează cu perforații, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.  +  Articolul 22GheteleSe confecționează din piele naturală de culoare neagră. Talpa este din cauciuc. Carâmbul este înalt și se confecționează dintr-o singură bucată. Se încheie cu șireturi. Ghetele pentru iarnă sunt căptușite cu blană artificială.Ghetele pentru femei se confecționează la fel ca cele pentru bărbați, cu deosebirea că au carâmbul mai scurt.  +  Articolul 23CravataSe confecționează din țesătură tip mătase de culoare bleumarin, cu dungi gri-bleu cu lățimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.  +  Articolul 24FularulSe confecționează din lână sau fire tip lână de culoare bleumarin.  +  Articolul 25MănușileSe confecționează din piele de culoare neagră, sunt căptușite și au formatul obișnuit cu 5 degete.  +  Articolul 26CureauaSe confecționează din piele naturală de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă pentru încheiat, confecționată din material plastic negru.  +  Articolul 27CiorapiiSe confecționează din fire de bumbac de culoare bleumarin.  +  Articolul 28Emblema cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru mânecăSe confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, "MINISTERUL JUSTIȚIEI", iar în partea inferioară, "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR".Cele două inscripții încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu "PRO PATRIA ET ORDINE JURIS".Se montează pe mâneca stângă.  +  Articolul 29Eghiletul cu accesoriia) Eghiletul dublu cu accesorii - se confecționează din șnur împletit de culoare galbenă și se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are un cui din metal de culoare galbenă.b) Eghiletul simplu cu accesorii - se compune dintr-o treflă confecționată din șnur și o ramură împletită ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui din material galben.  +  Articolul 30NasturiiSe confecționează din metal inoxidabil de culoare galbenă, având diametrul de 1,5 sau 2 cm. Calota este puțin bombată și are bordură pe margine. Pe suprafața calotei, în centru, este imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice specifice.  +  Articolul 31Emblema pentru coifurăSe confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă și reprezintă în centru stema României, mărginită la partea inferioară, de o parte și de alta, după cum urmează:– de 4 rânduri de frunze de stejar pentru chestor;– de 3 rânduri de frunze de stejar pentru subcomisar, comisar și comisar-șef;– de două rânduri de frunze de stejar pentru subinspector, inspector și inspector principal;– de un singur rând de frunze pentru personalul din corpul agenților.La partea de sus este mărginită de o coroană de raze, reprezentate în relief.Ovalul are inscripționat la partea inferioară, de jur împrejur, "MINISTERUL JUSTIȚIEI" și în centru este montată o pajură.În partea de jos a emblemei este reprezentat steagul românesc, desfășurat în 3 falduri colorate, pe faldul de culoare galbenă fiind înscris "ROMÂNIA".  +  Articolul 32PetlițeleSe confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă, reprezentate prin frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, după cum urmează:– 5 ramuri stilizate - pentru chestor;– 4 ramuri stilizate - pentru subcomisar, comisar și comisar-șef;– 3 ramuri stilizate - pentru subinspector, inspector și inspector principal;– două ramuri stilizate - pentru agenți.  +  Articolul 33Însemnele pentru gradul profesionalA. Corpul ofițerilorChestor de penitenciareEpoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.Subcomisar, comisar și comisar-șef de penitenciareEpoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2,5 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.Stelele aferente gradului profesional sunt:a) pentru subcomisar - o stea;b) pentru comisar - două stele;c) pentru comisar-șef - 3 stele.Subinspector, inspector și inspector principal de penitenciareEpoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.Stelele aferente gradului profesional sunt:a) pentru subinspector - o stea;b) pentru inspector - două stele;c) pentru inspector principal - 3 stele.B. Corpul agențilorAgent-șef principal, agent-șef, agent-șef adjunct, agent principal și agent de penitenciareEpoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1 -- 5 barete verticale, cu dimensiuni de 1,5 x 0,5 cm, de culoare galbenă, astfel:a) pentru agent - o baretă;b) pentru agent principal - două barete;c) pentru agent-șef adjunct - 3 barete;d) pentru agent-șef - 4 barete;e) pentru agent-șef principal - 5 barete.Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.  +  Secţiunea a 3-a Uniforma de serviciu  +  Articolul 34CostumulSe compune din bluză, pantalon și șapcă și se realizează din țesătură ripstop, de culoare bleumarin.1. Bluza este prevăzută cu epoleți, pentru purtarea gradelor, se încheie cu fermoar și se poate purta introdusă în/peste pantaloni. Pe piept sunt aplicate doua buzunare oblice, cu clape închise cu velcro la partea superioară. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.2. Pantalonul este format larg la terminație și are două buzunare oblice la partea superioară, 4 buzunare cu burduf și clape aplicate pe părțile laterale (două sus și două jos) și două buzunare cu clape la spate.3. Șapca se compune din calota și cozoroc din material fond.  +  Articolul 35TricoulSe confecționează din țesătură de culoare bleu, cu mânecă scurtă sau mânecă lungă, și este prevăzut cu epoleți, pentru purtarea gradelor. Pe piept, pe partea stângă este aplicat un buzunar. Deasupra buzunarului se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.  +  Articolul 36Scurta cu glugă și mesadă detașabilăEste alcătuită din piepți, spate, mâneci, guler, epoleți.Piepții sunt alcătuiți din două bucăți din material de bază: platcă și reper inferior.La partea superioară a reperului inferior este realizat câte un buzunar cu 2 refileți și clapă. Închiderea buzunarului este realizată prin intermediul unui fermoar.Sub linia taliei, piepții sunt prevăzuți cu câte un buzunar oblic cu refilet și o fantă pentru acces la armamentul din dotare.Spatele este realizat dintr-o singură bucată din material de bază. La partea superioară, spatele este dublat de o platcă confecționată dintr-o singură bucată.Mânecile sunt realizate din două bucăți din material de bază. Cusătura de îmbinare a celor două bucăți este prevăzută cu tighel. În cusătura de încheiere a dublurii este fixată o gaică din bandă textilă pentru prinderea mânecii de la mesadă.La terminația mânecilor este aplicată o bridă de ajustare ascuțită la vârf. Brida este realizată din două repere din material de bază (față și dos) și este tighelită de jur-împrejur. Brida este fixată de mânecă cu tighel. Pe capătul liber este realizată o butonieră cu cap rotund. Pe bridă se aplică o bandă reflectorizantă.La terminația mânecii se realizează un tiv simplu îndoit, ce se fixează cu tighel.Pe mâneca stângă este aplicată emblema cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.----------Paragr. 10 al art. 36 a fost modificat prin înlocuirea sintagma "Autorității Naționale a Penitenciarelor" cu sintagma "Administrației Naționale a Penitenciarelor" conform pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.Gulerul este realizat din două bucăți din material de bază (față și dos) și este tighelit pe margine. Pe dosul de guler, la partea superioară, se aplică butoni parte pasivă pentru atașare guler detașabil, iar la partea inferioară se aplică butoni parte pasivă pentru atașare glugă.În cusătura de aplicare a feței de guler, în răscroială, este executat câte un orificiu pentru introducerea nasturelui de la gulerul detașabil.Epoleții au forma dreptunghiulară și sunt realizați din două bucăți din material de bază (față și dos). Se tighelesc de jur-împrejur pe margine. Pe capătul liber al epoletului este aplicat un buton parte activă, butonul parte pasivă fiind aplicat pe platcă în corespondență cu butonul de pe epolet. Epoletul este aplicat în cusătura de montare a mânecii în răscroială.  +  Articolul 37Costumul termicSe compune din bluză și pantalon și se realizează din țesătură ușoară cu textură din poliester.Bluza este pe gât și se închide în partea superioară cu un fermoar din material plastic, care pornește din zona toracelui. Mâneca bluzei are croială dreaptă.Pantalonul are croială tip pană, în partea superioară este prevăzut cu betelie elastică. Șlițul este suprapus, fără nasturi sau fermoar.  +  Articolul 38Centura multifuncționalăSe confecționează din țesătură poliamidă, de culoare neagră.Se închide cu o cataramă cu siguranță, din material plastic, și este prevăzută cu inele de reglaj montate de o parte și de cealaltă a cataramei.  +  Articolul 39BocanciiSe confecționează din piele naturală la exterior și materiale textile la interior. Toate materialele sunt impermeabile.Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistență mecanică și rezistență la abraziune crescută.  +  Articolul 40PantofiiSe confecționează din piele naturală de culoare neagră. Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistență mecanică și rezistență la abraziune crescută.  +  Capitolul II Compunerea uniformelor  +  Articolul 41(1) Uniforma de ceremonie se poartă atât iarna, cât și vara.(2) De aceste prevederi beneficiază ofițerii cu funcții de conducere, până la șef serviciu inclusiv.(3) Femeile primesc, la cerere, pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.  +  Articolul 42(1) Uniforma de ceremonie se poartă:– în oraș, în zilele de sărbători legale;– la spectacole;– la reuniuni, căsătorii, vizite oficiale.(2) Personalul care nu are prevăzută în norme uniforma de ceremonie poartă în asemenea ocazii uniforma de oraș cu cămașă albă.  +  Articolul 43Uniforma de oraș se poartă atât iarna, cât și vara, în următoarele ocazii:a) pe timpul deplasării la și de la serviciu;b) obligatoriu - la ordinul directorului unității, care va preciza ținuta și accesoriile ce intră în compunerea acesteia;c) facultativ - la diferite festivități organizate.  +  Articolul 44Uniforma de serviciu reprezintă ținuta zilnică a funcționarilor publici.  +  Articolul 45La uniforma de serviciu, prin decizie și în locurile unde se impune, se pot folosi accesoriile necesare desfășurării activităților specifice, precum portbaston, baston, portcătușe, portdocumente și altele.  +  Articolul 46(1) Uniforma funcționarilor publici cu statut special, care au aprobare să poarte uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, este aceeași ca și a personalului aflat în activitate.(2) Personalul care, după încetarea raporturilor de serviciu, are aprobarea de a purta uniformă o poate folosi în următoarele situații:a) cu ocazia zilei naționale a țării și a sărbătorilor legale;b) la festivități, adunări, ceremonii și activități protocolare sau comemorative la care este invitat oficial;c) cu ocazia primirii unor delegații ale organizațiilor de rezerviști din alte țări;d) la alte activități la care este invitat și unde se precizează portul uniformei. (la 13-02-2019, Articolul 46 din Capitolul II , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 513/C din 5 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019 )  +  Capitolul III Reguli privind modul de purtare a articolelor de echipament din compunerea uniformelor  +  Articolul 47Schimbarea uniformelor de sezonSchimbarea uniformelor de sezon se face prin decizie a directorului de unitate, în funcție de condițiile climaterice locale.  +  Articolul 48CoifuraȘapca sau pălăria se așază pe cap astfel ca să ajungă aproximativ la 1-2 cm deasupra sprâncenelor și să acopere partea superioară a frunții, iar emblema să fie pe mijloc.Este interzis portul șepcii pe ceafă.Căciula se poartă pe timp friguros. În raport de condițiile climaterice și de zona geografică, personalul poate trece la portul căciulii și în mod facultativ.Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos. În oraș, căciula se poartă numai cu clapele ridicate și prinse deasupra capului.  +  Articolul 49Îmbrăcămintea și lenjeria1. Sacoul se poartă numai cu cravată.Clapele buzunarelor trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.2. Bluzonul se poartă peste cămașă sau cămașa bluză închis la gât sau deschis, când se poartă și cravată.3. Bluza se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă, de regulă, introdusă în pantaloni, cu centura multifuncțională.4. Scurta se poartă în anotimpul rece.Pe timp geros, scurta se poate purta cu gulerul ridicat, asigurându-se purtătorului protecția gurii și a nasului pe timp de viscol sau de ger excesiv.Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară sau de la toamnă la iarnă.5. Impermeabilul pentru ploaie se poartă la uniforma de oraș, pe timp ploios sau variabil, închis ori deschis la gât, cu cordonul închis.Gluga se poartă numai când plouă.Impermeabilul se poate purta și peste cămașa bluză, închis la gât sau deschis când se poartă și cravată.6. Cămașa se poartă la uniforma de ceremonie și la cea de oraș, numai cu cravată.7. Cămașa-bluză cu mânecă lungă se poate purta cu mânecile lăsate în jos sau pliate (ridicate deasupra cotului) și prinse în bridă cu nasture. Se poartă deschisă sau închisă la gât, cu cravată. Se poartă de regulă introdusă în pantaloni, cu centură și accesorii sau curea.Cămașa-bluză cu bandă la terminație (bluzată) se poartă peste pantaloni, deschisă la gât.8. Cămașa albă se poartă la uniforma de ceremonie și la uniforma de oraș, cu ocazia festivităților sau când se precizează portul acesteia.9. Tricoul se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă de regulă introdus în pantaloni, cu centura multifuncțională.10. Costumul termic se poartă numai la uniforma de serviciu.  +  Articolul 50ÎncălțăminteaPantofii, ghetele sau bocancii se poartă adecvat uniformelor și corespunzător sezonului sau misiunilor. Este interzis a se purta încălțăminte de altă culoare, format sau model decât cele stabilite prin regulament.Pe timp nefavorabil cu ploi, dezgheț sau umiditate excesivă, personalul poate purta în timpul misiunilor cizme de cauciuc de culoare neagră.  +  Articolul 51Echipamentul divers și accesoriile1. Cravata se poartă la uniforma de ceremonie și la uniforma de oraș. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite și va fi așezat la mijlocul deschiderii gulerului cămășii.2. Fularul se poartă numai la scurtă sau impermeabil, petrecut parte peste parte, fără a se face nod în față. Fularul poate depăși partea superioară a gulerului scurtei sau impermeabilului cu 3-4 cm.3. Centura multifuncțională se poartă la uniforma de serviciu care prevede o conformație bine strânsă pe talie, cu accesoriile dispuse după cum urmează:a) dreapta lateral - portpistol;– portbaston;b) la spate– portcătușe;– portcarnet;c) la stânga– portspray;d) stânga față– portstație emisie-recepție.4. Emblema pentru coifură se fixează cu respectarea simetriei, astfel:a) la șapcă: în față, la centru, pe bandă;b) la pălărie: în față, la centru, pe bandă;c) la căciulă: în centru, pe clapa din față.5. Șnurul pentru ceremonie se poartă numai la sacoul uniformei de ceremonie, pe umărul drept sau la uniforma de oraș, numai prin decizie.6. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr se poartă la toate tipurile de uniforme, respectiv uniforma de ceremonie, de oraș și de serviciu.7. Ecusonul cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă se fixează prin termocolare sau coasere pe întreaga margine cu ață la culoare, pe axul mânecii, la 5 cm distanță de cusătura umărului stâng.----------Pct. 7 al art. 51 a fost modificat prin înlocuirea sintagma "Autorității Naționale a Penitenciarelor" cu sintagma "Administrației Naționale a Penitenciarelor" conform pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.8. Ecusonul nominal se poartă la sacou, bluză, bluzon, cămașă-bluză și tricou.  +  Anexa nr. 2la regulamentNORMEpentru asigurarea cu articole de echipament dincompunerea uniformelor și accesoriile acestoraNORMA Nr. 1pentru asigurarea uniformei de ceremonie
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  I. Coifură
  1 Șapcă pentru ceremonie, albastru marin buc. 2 8 Se asigură una de vară și una de iarnă.
  II. Îmbrăcăminte
  1 Costum din stofă pentru ceremonie, albastru marin: - sacou cu pantalon lung buc. 2 8 Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
  2 Scurtă pentru ceremonie, albastru marin buc. 1 8
  III. Lenjerie
  1 Cămașă albă buc. 2 8
  IV. Încălțăminte
  1 Pantofi negri pentru ceremonie perechi 2 8 Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.
  V. Echipament divers
  1 Fular alb buc. 1 4
  2 Cravată pentru ceremonie buc. 1 4
  VI. Epoleți și accesorii
  1 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 2 8
  2 Suport grad pentru mânecă set 3 8
  3 Suport pentru epolet cu însemnede grad pentru umăr perechi 3 8
  4 Petlițe perechi 2 8 Se asigură pentru fiecare sacou.
  5 Emblemă cu sigla AdministrațieiNaționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 3 8
  ----------Sintagma "Autorității Naționale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administrației Naționale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.NOTE:1. De prevederile normei beneficiază ofițerii cu funcții de conducere, până la șef de serviciu inclusiv.2. Femeile primesc (la cerere) pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.NORMA Nr. 2pentru asigurarea uniformei de oraș pentru corpul ofițerilor
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  I. Coifură
  1 Șapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarin buc. 1 3 1
  2 Șapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarin buc. 1 3
  3 Căciulă buc. 1 6
  II. Îmbrăcăminte
  1 Costum din stofă camgarn bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3 1
  2 Costum din stofă tergal bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3 1
  3 Bluzon bleumarin buc. 1 3
  4 Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă și guler din blană buc. 1 6
  5 Impermeabil bleumarin pentru ploaie buc. 1 4
  III. Lenjerie
  1 Cămașă bleu buc. 4 2 2
  2 Cămașă-bluză cu mânecă scurtă, bleu buc. 4 4
  3 Cămașă-bluză cu mânecă lungă, bleu buc. 2 2
  IV. Încălțăminte
  1 Pantofi de vară, negri din piele perechi 1 1 3
  2 Pantofi de iarnă, negri din piele perechi 1 2
  3 Ghete perechi 1 3
  V. Echipament divers
  1 Cravată buc. 2 4
  2 Fular bleumarin din lână buc. 1 6
  3 Mănuși din piele, negre perechi 1 2
  4 Curea neagră buc. 1 6
  5 Ciorapi bleumarin perechi 6 1
  VI. Accesorii
  1 Emblemă cu sigla AdministrațieiNaționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 11 3
  2 Suport pentru epolet cu însemnede grad pentru umăr perechi 11 3
  3 Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.
  4 Eghilet dublu cu accesorii perechi 1 6 5
  ----------Sintagma "Autorității Naționale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administrației Naționale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.NOTE:1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.3. Pentru femei se distribuie sandale.4. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.5. Se poartă numai prin decizia directorului unității.NORMA Nr. 3pentru asigurarea uniformei de oraș pentru corpul agenților
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  I. Coifură
  1 Șapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarin buc. 1 3 1
  2 Șapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarin buc. 1 3
  3 Căciulă buc. 1 6
  II. Îmbrăcăminte
  1 Costum din stofă camgarn bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3 1
  2 Costum din stofă tergal bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3 1
  3 Bluzon bleumarin buc. 1 3
  4 Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă și guler din blană buc. 1 6
  5 Impermeabil bleumarin pentru ploaie buc. 1 4
  III. Lenjerie
  1 Cămașă bleu buc. 4 2 2
  2 Cămașă-bluză cu mânecă scurtă, bleu buc. 4 4
  3 Cămașă-bluză cu mânecă lungă, bleu buc. 2 2
  IV. Încălțăminte
  1 Pantofi de vară, negri din piele perechi 1 1 3
  2 Pantofi de iarnă, negri din piele perechi 1 2
  3 Ghete perechi 1 3
  V. Echipament divers
  1 Cravată buc. 2 4
  2 Fular bleumarin din lână buc. 1 6
  3 Mănuși din piele, negre perechi 1 2
  4 Curea neagră buc. 1 6
  5 Ciorapi bleumarin perechi 6 1
  VI. Accesorii
  1 Emblemă cu sigla AdministrațieiNaționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 11 3
  2 Suport pentru epolet cu însemnede grad pentru umăr perechi 11 3
  3 Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.
  4 Eghilet simplu cu accesorii perechi 1 6 5
  ----------Sintagma "Autorității Naționale a Penitenciarelor" a fost înlocuită cu sintagma "Administrației Naționale a Penitenciarelor" potrivit pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016.NOTE:1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.3. Pentru femei se distribuie sandale.4. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.5. Se poartă numai prin decizia directorului unității.NORMA Nr. 4pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul ofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  I. Coifură
  1Căciulăbuc.16
  II. Îmbrăcăminte
  1Costum (șapcă, bluză, pantalon)buc.22Părțile componente se pot asigura și separat.
  2Scurtă cu guler și mesadă detașabilăbuc.13
  3Pantalon varăperechi21
  III. Lenjerie
  1Tricoubuc.82În funcție de nevoi se achiziționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă.
  2Costum termicbuc.22
  IV. Încălțăminte
  1Pantofi perechi11
  2Pantofi varăperechi11
  3Bocanciperechi12
  V. Echipament divers
  1Centură multifuncționalăbuc.12
  2Ciorapi bleumarinperechi101
  012345
  VI. Accesorii
  1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.112
  2Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărperechi112
  3Ecuson nominalbuc.112
  (la 13-02-2019, Norma 4 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 513/C din 5 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019 )
  NORMA Nr. 5pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul agenților
  Nr. crt.Denumirea articolelorU/MPrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  I. Coifură
  1Căciulăbuc.16
  II. Îmbrăcăminte
  1Costum (șapcă, bluză, pantalon)buc.22Părțile componente se pot asigura și separat.
  2Scurtă cu guler și mesadă detașabilăbuc.13
  3Pantalon varăperechi21
  III. Lenjerie
  1Tricoubuc.82În funcție de nevoi se achiziționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă.
  2Costum termicbuc.22
  IV. Încălțăminte
  1Pantofiperechi11
  2Pantofi varăperechi11
  3Bocanciperechi12
  V. Echipament divers
  1Centură multifuncționalăbuc.12
  2Ciorapi bleumarinperechi101
  VI. Accesorii
  1Emblemă cu sigla ANP pentru mânecăbuc.112
  2Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umărperechi112
  3Ecuson nominalbuc.112
  (la 13-02-2019, Norma 5 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 513/C din 5 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019 )
  NORMA Nr. 6pentru echiparea agenților și ofițerilor,după încetarea raporturilor de serviciua) Pentru echiparea funcționarilor publici din corpul ofițerilor, care au avut funcții de conducere, cu drept de a primi uniformă de ceremonie
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  I. Coifură
  1 Șapcă pentru ceremonie buc. 1 10
  2 Căciulă buc. 1 -
  II. Îmbrăcăminte
  1 Costum din stofă pentru ceremonie: - sacou cu pantalon lung buc. 2 10 Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
  2 Scurtă pentru ceremonie buc. 1 10
  III. Lenjerie
  1 Cămașă albă buc. 2 4
  IV. Încălțăminte
  1 Pantofi negri, pentru ceremonie perechi 1 5
  V. Echipament divers
  1 Cravată pentru ceremonie buc. 1 5
  VI. Epoleți și accesorii
  1 Suport grad pentru mânecă set 3 10
  2 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 1 10
  3 Suport pentru epolet cu însemnede grad pentru umăr perechi 2 10
  4 Petlițe perechi 2 10 Se asigură pentru fiecare sacou.
  b) Pentru echiparea funcționarilor publici care au făcut parte din corpul ofițerilor și agenților
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  I. Coifură
  1 Șapcă din stofă camgarn, pentruiarnă buc. 1 10
  2 Șapcă din stofă tergal, pentru vară buc. 1 10
  3 Căciulă buc. 1 10
  II. Îmbrăcăminte
  1 Costum din stofă camgarn: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 10
  2 Costum din stofă tergal: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 10
  3 Scurtă cu mesadă și guler din blană buc. 1 10
  III. Lenjerie
  1 Cămașă bleu buc. 2 10
  IV. Încălțăminte
  1 Pantofi negri din piele perechi 2 10
  V. Echipament divers
  1 Cravată buc. 1 5
  2 Fular din lână buc. 1 10
  VI. Epoleți și accesorii
  1 Ecuson mânecă grad profesional buc. 3 10
  2 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 1 10
  3 Suport pentru epolet cu însemnegrad pentru umăr perechi 2 10
  4 Petlițe perechi 1 10 Se asigură pentru fiecare sacou.
  NOTE:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea funcționarilor publici cu statut special din corpul ofițerilor și agenților, cu drept de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile pentru îmbrăcăminte și însemnele de grad aferente.3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.4. Accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum și alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la prețul de achiziționare. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantaloni (la cerere).
   +  Anexa nr. 3la regulamentNORMEpentru asigurarea cu echipament de intervenție,echipament special, de protecție și de lucru1. Pentru echiparea grupelor permanente de intervenție
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  1 Combinezon vară buc. 2 inv. de fiecare om
  2 Șapcă de vară sau basc buc. 2 inv. de fiecare om
  3 Combinezon iarnă buc. 2 inv. de fiecare om
  4 Fes sau șepcuță îmblănită buc. 2 inv. de fiecare om
  5 Cămașă-bluză sau tricou cu mânecă lungă buc. 2 inv. de fiecare om
  6 Cămașă-bluză sau tricou cu mânecă scurtă buc. 2 inv. de fiecare om
  7 Pulover buc. 2 inv. de fiecare om
  8 Scurtă îmblănită buc. 1 inv. de fiecare om
  9 Gheată intervenție perechi 1 inv. de fiecare om
  10 Bocanci carâmb înalt perechi 1 inv. de fiecare om
  11 Cizme cauciuc perechi 1 inv. de fiecare om
  12 Trening antrenament buc. 2 inv. de fiecare om
  13 Pantof sport perechi 2 inv. de fiecare om
  14 Mănuși speciale perechi 1 inv. de fiecare om
  15 Mănuși antrenament perechi 1 inv. de fiecare om
  16 Cagulă buc. 2 inv. de fiecare om
  17 Complet apărători buc. 1 inv. de fiecare om
  18 Costum judo cpl. 2 inv. de fiecare om
  19 Saltea judo cpl. 1 inv. *1)
  20 Sac dormit buc. 1 inv. de fiecare om
  21 Vestă multifuncțională buc. 1 inv. de fiecare om
  22 Raniță buc. 1 inv. de fiecare om
  23 Centură buc. 1 inv. de fiecare om
  24 Șubă îmblănită buc. 5 inv. *1)
  25 Pâslari perechi 5 inv. *1)
  26 Cearșafuri buc. 2 1
  27 Fețe pernă buc. 2 1
  28 Pătură buc. 1 5 Pe timp de iarnă se pot asigura două bucăți.
  29 Saltea buc. 1 6
  30 Pernă buc. 1 5
  ----------- *1) Se distribuie în funcție de necesități.Norma de articole de natura cazarmamentului este raportată la 2/3 din efective.2. Pentru înzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucru
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  A. Echipament special: I. Echipament pentru misiuni operative
  1 Șapcă buc. inv.
  2 Căciulă buc. inv.
  3 Bluză de vânt (bluzon) buc. inv.
  4 Pantaloni de iarnă perechi inv.
  5 Pantaloni de vară perechi inv.
  6 Scurtă cu guler și mesadă buc. inv.
  7 Mănuși căptușite perechi inv.
  8 Bocanci (ghete) perechi inv.
  9 Cizme de cauciuc perechi inv.
  10 Pulover cu guler înalt buc. inv.
  II. Echipaje nave
  1 Pălărie impermeabilă buc. 1 4
  2 Costum impermeabil (haină și pantalon) buc. 1 4
  3 Scurtă impermeabilă îmblănită buc. 1 5
  4 Pantaloni vătuiți impermeabili perechi 1 5
  5 Mănuși impermeabile perechi 1 4
  6 Cizme din cauciuc perechi 1 5
  7 Salopetă (combinezon) buc. 2 2 De fiecare conducător șimecanic
  8 Ghete perechi 2 2
  9 Cazarmament pentru cușete nave:- cearșaf (cearșaf plic) - față de pernă - pătură* - pernă - saltea -------- * Pe timp friguros se pot acorda două. buc. " " " " 4 3 1 1 1 4 4 6 5 10 De fiecare pat Saltelele și pernele se pot recondiționa după expirarea a jumătate dindurata de serviciu.
  III. Materiale pentru pregătire de specialitate
  1 Foaie de cort buc. 1 inv. Pentru executarea tragerilor în poligon seasigură câte 1 buc. pentru fiecare loc de tragere.
  2 Sac de merinde buc. 1 inv.
  3 Raniță buc. 1 inv.
  4 Cască buc. inv.
  5 Corturi diferite buc. inv. Cantitatea, formatul și mărimea se stabilesc prin tabela de înzestrare.
  6 Sac pentru transportul echipamentului buc. 1 8 Pentru fiecare 50 de funcționari publici. La unitățile cu efectivede peste 50 de funcționari publici se asigură câte 2 buc.
  7 Sac pentru corespondență buc. inv. Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  8 Geantă pentru corespondență buc. inv. Pentru corespondență specială necesarul și modelul se stabilesc în funcție de nevoi.
  IV. Echipament pentru personal care execută serviciul în posturi fixe, mobile sau similare
  1 Manta îmblănită (șubă) buc. 1 6 Pentru fiecare post de pază
  2 Cizme sau galoși din pâslă perechi 2 6
  3 Cizme din cauciuc perechi 1 4 Pentru fiecare post de pază aflat în zone cu precipitații frecvente, poduri sau zone mlăștinoase
  4 Căciulă îmblănită cu clape pentru urechi buc. 3 6
  5 Mănuși îmblănite perechi 1 2
  NOTĂ: Articolele de echipament prevăzute de normă se pot utiliza și de alte categorii de efective care execută paza în posturi fixe, mobile sau similare, cu aprobarea directorului unității.
  B. Echipamentul de protecție și de lucru I. Personal care execută percheziția persoanelor private de libertate și a spațiilor de deținere
  1 Halat de protecție buc. 2 inv.
  2 Mănuși de protecție perechi 4 inv.
  3 Ecusoane buc. 2 inv. Se acordă echipelor ce execută percheziția generală, numai pe timpul misiunii.
  4 Combinezon (salopetă) buc. 50 inv.
  5 Bonetă (ținuta de vară) buc. 50 inv.
  6 Capelă (ținuta de iarnă) buc. 50 inv.
  II. Efective ce execută paza, escortarea sau supravegherea, în exterior
  1 Mască împotriva țânțarilor protecție buc. 1 2 1
  2 Mănuși impermeabile împotriva țânțarilor perechi 1 2 1
  3 Bluză de vânt buc. 1 3
  4 Scurtă impermeabilă îmblănită buc. 1 4
  5 Costum impermeabil vătuit (molton) buc. 1 2
  6 Cizme din cauciuc perechi 1 2
  7 Cizme din pâslă perechi 1 4
  8 Costum pentru vară, cu un pantalon (fustă) buc. 1 1
  9 Șapcă pentru vară buc. 1 1
  10 Bocanci cu șiret (ghete pentru femei) perechi 1 1
  11 Pelerină impermeabilă buc. 1 3
  12 Baston din cauciuc buc. 1 inv. 2
  NOTE: 1. Numai în situații când se impune folosirea acestora. 2. Se asigură personalului care execută misiuni de supraveghere, pază și escortare prin decizie scrisă a directorului unității.
  III. Efective care însoțesc transporturile de persoane private de libertate, care manipulează și transportă corespondența secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane
  1 Bluză de vânt buc. 1 inv.
  2 Șubă (scurtă impermeabilă îmblănită) buc. 1 6
  3 Cizme din cauciuc perechi 1 inv.
  4 Cizme din pâslă perechi 1 4
  5 Mănuși îmblănite perechi 1 4
  IV. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, instalator, sudori, radiotehnicieni, lăcătuși, fochiștii, șoferi, strungari, tâmplar, dulgher, geamgiu, tractoriști, spălători auto, membrii comisiilor de verificare sau examinare tehnică a autovehiculelor, conducători mașini terasiere, motopompiști, conducători hipo
  1 Combinezon (salopetă) buc. 2 2
  2 Mănuși din lână perechi 1 2 Pentru fochiști: se asigură rezistente la penetrare. Pentru electricieni: se asigură electroizolante.Pentru lăcătuși: se asigură rezistente la uzură. Pentru spălătorii auto: se asigură din cauciuc.
  3 Costum vătuit (bluză și pantaloni) buc. 1 4 Numai pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în spații neîncălzite (ateliere etc.)
  4 Bocanci cu talpă antiderapantă perechi 1 2
  Cizme protecție perechi 1 1
  Cască protecție buc. 1 3
  Centură protecție buc. 1 1
  Ochelari protecție buc. 1 4
  Mască sudură buc. 1 1
  Șort protecție buc. 1 2
  a) numai pentru conducători hipo
  5 Cizme sau galoși din pâslă perechi 1 4
  b) numai pentru spălători auto
  6 Mănuși din cauciuc perechi 1 2 Se asigură și șoferilor care spală singuri mașinile, inclusiv personalului care are înprimire autoturisme.
  7 Șorț din cauciuc buc. 1 2
  8 Cizme din cauciuc perechi 1 2
  V. Personal din centrele și oficiile de calcul electronic
  1 Halat din pânză buc. 2 3 Pentru inginerii de sistem și operatorii la calculator
  2 Halat din pânză colorată buc. 2 3 Pentru operatorii pregătire date
  VI. Operatori telefoniști, radiotelegrafiști, supraveghetori radio, desenatori și cartografi lucrări speciale
  1 Halat buc. 2 3
  VII. Personal care execută permanent lucrări de construcții, instalații, de întreținere și revizie, care asigură exploatarea și conservarea tehnicii de transmisiuni, care execută efectiv controlul acestor lucrări
  1 Combinezon (halat sau salopetă) buc. 2 3 Se asigură în funcție denevoi.
  Cască de protecție buc. 1 inv. 5
  Cizme din cauciuc perechi 1 inv.
  Bocanci/Ghete protecție perechi 2 3
  Ochelari protecție perechi 1 1
  Centură de siguranță buc. 1 1
  Mănuși rezistente la uzură perechi 1 1
  VIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)*)
  1 Halat pentru bolnavi buc. 1 3
  2 Pijama buc. 2 4
  3 Papuci perechi 1 2
  4 Prosop buc. 3 3
  5 Cearșaf buc. 4 4
  6 Față de pernă buc. 3 3
  7 Pătură buc. 1 6
  8 Pernă buc. 1 5 După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot recondiționa.
  9 Saltea buc. 1 10
  10 Halat alb buc. 2 2 Numai pentru supraveghe-torii de la spital și infirmieri
  11 Halat din molton buc. 1 3
  NOTĂ: Prin punct medical se înțelege: spitalele, cabinetele medicale, infirmeriile, staționarele ș.a., compartimentele sanitare dotate cu paturi, amenajate pentru persoanele private de libertate.
  IX. Magazineri, gospodar, mânuitori și distribuitori de materiale, șefi de depozite și magazii, arhivari, membrii comisiilor de recepție, cei care lucrează la evidența operativă și cei care execută percheziții corporale (funcționari publici și civili)
  1 Halat de protecție buc. 2 3 Se asigură și pentru ceicare lucrează pe timp friguros în aer liber sau în magazii neîncălzite.
  2 Costum vătuit buc. 1 5
  Mănuși/Palmare perechi 1 1
  Mască contra prafului buc. 1 3
  X. Frizerii (de fiecare frizer)
  1 Halat de protecție (bluză) buc. 2 2
  2 Fotă pentru tuns buc. 3 1 Pentru fiecare 50 de oameni de tuns
  3 Șervet pentru frizerie buc. 10 2
  4 Prosop buc. 4 1
  XI. Responsabil popotă, agenți (personal de serviciu pe bucătărie, supraveghetori, bucătari, ospătari, veselari)
  1 Bonetă (batic) buc. 4 2 Bucătarii șefi primesc coafă.
  2 Halat (bluză) buc. 4 2 Inclusiv pentru cei ce împart hrana în sala de mese și agenții care execută controlul parchetelor pentru ppl, ori împart hrana la ppl
  3 Pantalon (fustă) perechi 4 2
  4 Șorț din pânză buc. 4 2
  5 Cizme din cauciuc perechi 1 1 Pentru cei care spală vesela.
  6 Șorț din pânză cauciucată buc. 1 2
  XII. Ospătari care participă la activități de protocol
  1 Costum (sacou cu 2 pantaloni) buc. 1 inv.
  2 Vestă buc. 2 inv.
  3 Sacou alb buc. 1 inv.
  4 Bluză din doc alb buc. 2 inv.
  5 Cămașă albă buc. 2 inv.
  6 Cămașă-bluză buc. 2 inv.
  7 Cravată neagră buc. 1 inv.
  8 Papion negru buc. 2 inv.
  9 Papion alb buc. 2 inv.
  10 Pantofi negri perechi 1 inv.
  11 Șosete negre (bleumarin) perechi 3 inv.
  NOTĂ: Din veniturile realizate de bucătăriile de unitate se pot asigura și alte articole care nu sunt cuprinse în normă sau se pot suplimenta cantitățile prevăzute.
  XIII. Instructori, conductori și îngrijitori cai și câini, îngrijitori de animale din gospodăriile agrozootehnice
  1 Salopetă (combinezon) buc. 1 2
  2 Costum vătuit (bluză și pantalon) buc. 1 5
  3 Șorț din pânză cauciucată buc. 1 3
  4 Cizme scurte din cauciuc perechi 1 2
  5 Halat alb buc. 1 2 Pentru personalul care lucrează în sectorul zootehnic din G.A.Z.
  6 Bonetă albă buc. 2 2
  7 Halate albe buc. 5 inv. Numai pentru persoanele străine de unitate, carevizitează sau contro- lează activitatea din aceste compartimente
  NOTĂ: Prin îngrijitori de cai și câini se înțeleg și persoanele care au în primire animale și execută îngrijirea lor.
  XIV. Personal care lucrează la stațiile de încărcare acumulatori și stingătoare, stații de radio
  1 Șorț din cauciuc buc. 1 2
  2 Mănuși din cauciuc perechi 1 2
  3 Cizme din cauciuc perechi 1 2
  XV. Materiale diverse pentru funcționarii publici
  Salopetă (combinezon) buc. 1 2 Primesc: - cadrele care deservescefectiv sau execută lucrări de întreținere și revizii la stațiile de emisie-recepție sau grupurile electrogene; - cadrele care au în primire și conduc auto- vehiculele unității; - cadrele și cursanții instituțiilor militare de învățământ, pe timpulcât lucrează în labora- toarele foto, chimic, criminalistic. Numărul de salopete se va stabili în raport cu capacitatea laborato- rului.
  buc. 1 3 Primesc: - cadrele care lucrează în ateliere, depozite decarburant și lubrifianți- membrii comisiilor de casare, pe timpul când execută efectiv casarea materialelor; - personalul tehnic ce execută lucrări de întreținere și revizii la mijloacele auto și tehnica de luptă; - cadrele care au în subordinea directă și răspund de buna exploa- tare și conservare a tehnicii de luptă și cadrele ce execută efectiv controlul acestor lucrări; - personalul tehnic de instalații de teleco- municații; - tehnicienii auto ce îndeplinesc funcția de șefi de garaje sau șefi puncte de control tehnical autovehiculelor; - cadrele care asigură supravegherea deținu- ților în atelier.
  buc. 2 2 Primesc: - agenții care lucrează în ateliere de reparațiide orice fel.
  XVI. Echipament pentru funcționarii publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
  Funcții, meserii, specialități și loc de muncă Echipamentul Prevederi Observații Se schimbă
  Canti-tatea Durata
  0 1 2 3 4 5
  1 Medic În plus pentru: Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  1.1.Casa sală de nașteri Halat din pânză La două zile și după fiecare naștere asistată
  Bonetă sau basma din pânză
  Șorț de protecție După necesități
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  1.2.Staționare de adulți și copii, de la centre medico-sanitare, dispensare medicale și stați- onare de diagnostic din policlinici Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză
  1.3.Servicii de obstetrică- ginecologie, chirurgie și alte specialități chirurgicale Șorț de protecție După necesități
  1.4.Servicii pediatrie Șorț de protecție Mască de protecție 4 1 Zilnic După necesități
  1.5.Filtru pediatrie Halat din pânză 4 1 Zilnic
  Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
  Mască de protecție După necesități
  1.6.Stomatologie (inclusiv dentiști) Șorț de protecție Mască de protecție 4 1 Zilnic După necesități
  1.7.Recoltare, conservare sânge și preparate produse din sânge Șorț de protecție Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 Zilnic și după necesități
  1.8.Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie și lucru cu animale Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  1.9.Unități cu paturi (inclusiv servicii de investigații și tratament), creșe, leagăne, precum și unități de cercetare,producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantalon sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  Mască de protecție De unică folosință După necesități
  În plus pentru:
  1.9.1.Leagăne și creșe Șorț de protecție 4 1 Zilnic
  1.9.2.Secții de obstetrică-gineco- logie, chirurgie și alte specialități chirurgicale Șorț de protecție După necesități
  1.9.3.Bloc sală de nașteri Halat din pânză Zilnic, după necesități
  Șorț de protecție
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  1.9.4.Bloc operator Halat din pânză Zilnic, după necesități
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  1.9.5.Spitale și secții de boli contagioase, pediatrie, nou- născuți prematuri, anestezie- reanimare, terapie intensivă șiunități de cercetare, producțieși control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 4 1 Zilnic
  Pantaloni sau fustă din doc 4 1 Zilnic
  Șorț de protecție Zilnic
  Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
  Halat din pânză 4 1 Zilnic
  Șorț de protecție Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou-născuți
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  2 Farmacist Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
  În plus pentru:
  2.1.Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie și lucru cu animale Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  2.2.Farmacii și servicii de inves tigații din unități cu paturi Halat sau bluză din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantaloni sau fustă din doc 3 2 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  Mască de protecție După necesități
  2.2.1.În plus pentru: - unități cu sistem pavilionar Halat din molton 1 1 După necesități
  2.3.Lucru la cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză 4 4 Zilnic
  Pantaloni sau fustă din doc 4 2 Zilnic
  Bonetă sau basma din pânză 4 2 Zilnic
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 4 2 Zilnic
  Șorț de protecție 4 2 Zilnic
  Mască de protecție Zilnic
  Halat din pânză Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
  Huse pentru încălțăminte
  3 Biolog, biochimist, toxicolog, chimist, fizician, biofizician și cei care lucrează la microscopie electronică Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  În plus pentru:
  3.1.Servicii de investigații din unități cu paturi Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantaloni sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  Mască de protecție
  3.2.Lucru la cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 4 2 Zilnic
  Pantaloni sau fustă din doc 4 2 Zilnic
  Bonetă sau basma din pânză 4 2 Zilnic
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 4 2 Zilnic
  Șorț de protecție 4 2 Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
  Mască de protecție 4 2
  Huse pentru încălțăminte
  4 Medic veterinar și tehnician veterinar Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantaloni din doc 3 1 La 3 zile
  Șorț de protecție 1 1 După necesități
  Pantofi de tenis sau pantofi de pânză După necesități
  În plus pentru:
  4.1.Lucru de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice Halat din pânză Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
  Șorț de protecție
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  4.2.Contenții, sângerări, recoltăride organe Halat din pânză sau salopetă din doc După necesități
  Bonetă sau basma din pânză
  Cizme din cauciuc
  5 Tehnician utilaje medicale în unități cu paturi, tehnician șifotoreproducător în unități de cercetare, producție și controlal serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză sau bluză 3 2 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  Pantaloni sau fustă din doc 3 2 La 3 zile
  Mască de protecție După necesități
  În plus pentru:
  5.1.Unități cu sistem pavilionar Halat din molton 1 2
  6 Droghist Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
  7 Asistent medical, moașă, soră medicală, oficiant sanitar, operator chimist și laborant Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
  În plus pentru:
  7.1.Casa sală de nașteri Halat din pânză La două zile și după fiecare naștere asistată
  Bonetă sau basma din pânză
  Șorț de protecție După necesități
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  7.2.Staționare de adulți și copii de la centre medico-sanitare șidispensare medicale Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
  7.3.Servicii de obstetrică, ginecologie, chirurgie și alte specialități chirurgicale Șorț de protecție După necesități
  7.4.Servicii de pediatrie Șorț de protecție 4 1 Zilnic
  Mască de protecție 4 1 După necesități
  7.5.Filtru pediatrie Halat din pânză 4 1 Zilnic
  Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
  Mască de protecție După necesități
  7.6.Stomatologie Șorț de protecție 4 1 Zilnic
  7.7.Recoltare, conservare sânge și preparate produse din sânge Șorț de protecție 1 1 Zilnic și după necesități
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
  7.8.Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie și lucru cu animale Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
  7.9.Unități cu paturi (inclusiv servicii de investigații, tratament și farmacii), creșe și leagăne Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantaloni sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
  7.9.1.Bloc sală de nașteri și bloc operator Halat din pânză Zilnic și după necesități
  Șorț de protecție
  Mască de protecție Huse pentru încălțăminteZilnic și după necesități
  7.9.2.Spitale și secții de boli contagioase, pediatrie, nou- născuți, prematuri, anestezie- reanimare, terapie intensivă șiunități de cercetare, producereși control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 4 1 Zilnic
  Pantaloni sau fustă din doc 4 1 Zilnic
  Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
  În plus pentru:
  7.9.2.1Personalul care deservește mai multe compartimente și asistentă (soră) șefă Halat din pânză Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou-născuți
  Șorț de protecție
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  7.9.3.Leagăne, creșe, unități cu sistem pavilionar și unități unde se efectuează aeroterapie Halat din molton 1 2
  7.10.Laboratoare și secții din unități de cercetare și producție a serurilor, vacci- nurilor și produselor biologicede diagnostic, pentru contențiisângerarea și recoltarea de organe de la animale de experiență Halat din pânză sau salopetă din doc După necesități
  Bonetă sau basma din pânză
  Cizme din cauciuc
  8 Infirmier Vezi pct. 8.3. Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză La 3 zile
  În plus pentru:
  8.1.Casa sală de nașteri Șorț de protecție 4 1 Zilnic
  Mască de protecție După necesități
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  8.2.Unități cu paturi (inclusiv servicii de investigații, tratament și farmacii), creșe, leagăne Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantaloni sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
  8.3.Infirmier Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  Mască de protecție 1 După necesități
  Șorț 4 1 Zilnic
  În plus pentru:
  8.3.1.Leagăne, creșe, unități cu sistem pavilionar și unități unde se efectuează aeroterapie Halat din molton 1 2
  8.3.2.Bloc sală de nașteri și bloc operator Halat din pânză Zilnic și după necesități
  Șorț de protecție
  Mască de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  În plus pentru:
  8.3.3.Spitale și secții de boli contagioase pediatrie, nou- născuți, prematuri, anestezie- reanimare, terapie intensivă Bonetă sau basma din pânză Zilnic și după necesități
  Pantaloni sau fustă din doc
  Halat sau bluză din pânză
  8.3.4.Servitul mesei bolnavilor Halat din pânză 4 1 Zilnic
  Mănuși de protecție 4 1
  9 Brancardier Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Șorț de protecție 4 2 Zilnic
  Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
  9.1.Unități cu paturi Bluză din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantaloni din doc 3 2 La 3 zile
  Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
  Șorț de protecție 4 2 Zilnic
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
  Mască de protecție După necesități
  În plus pentru:
  9.1.1.Unități cu sistem pavilionar Halat din molton 1 2
  10 Instructor educație, instructorenergoterapie, frizer, lenjer, garderobier, liftier din unități cu paturi și din unități de cercetare și controlal serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantaloni sau fustă din doc 3 2
  Bonetă sau basma din pânză 3 2
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
  11 Psiholog, entomolog, profesor, instructor, logoped, registrator medical Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
  11.1.Unități cu paturi Bluză din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantaloni sau fustă din doc 3 2 La 3 zile
  Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
  12 Instructor educație din leagănede copii Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
  13 Îngrijitor curățenie Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
  Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Șorț de protecție 4 2 Zilnic
  13.1.Case de nașteri Basma din pânză 3 1 La două zile
  Halat din pânză 3 1 La două zile
  Șorț de protecție 4 1 După necesități
  13.2.Staționare de adulți și copii de la centre medico-sanitare șidispensare medicale Basma din pânză 3 1 La două zile
  Halat din pânză 3 1 La două zile
  Șorț de protecție 4 1 După necesități
  13.3.Lucru la grupurile sanitare Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  13.4.Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie,lucru cu animale,recoltare, conservare sânge, preparate produse din sânge și cercetare, producere și controlal serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
  În plus pentru:
  13.5. Unități cu paturi, creșe, leagăne, unități de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantaloni sau fustă din doc 3 1
  Basma din pânză
  Șorț de protecție După necesități
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză
  În plus pentru:
  13.5.1.Bloc de nașteri, bloc operator,spitale și secții de boli contagioase, pediatrie, nou- născuți, prematuri, anestezie- reanimare terapie intensivă și unități de cercetare, producereși control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză Zilnic, după necesități și la fiecare compartiment
  Șorț de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  13.5.2.Lucru în blocuri alimentare Halat din pânză După necesități
  Șorț de protecție
  Huse pentru încălțăminte
  14 Spălător (rufe, sticlă, veselă)etuvier, nămolar Halat din pânză sau 3 1 La 3 zile
  Salopetă din doc 2 2 Săptămânal
  Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
  15 Băieș, maseur Halat din pânză 3 2 La 3 zile
  Bonetă sau basma din pânză 3 2
  Halat din molton 1 2
  Sandale de baie 1 1
  16 Ghipsar Halat din pânză sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
  Pantaloni din doc 3 1
  Bonetă sau basma din pânză 2 2 Săptămânal
  Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 3 2 La 3 zile
  Mască de protecție 1 1 După necesități
  17 Îngrijitor de animale de laborator Halat din pânză 3 1 La 3 zile
  Salopetă din doc 2 2
  Bonetă sau basma din pânză 3 2 Săptămânal
  Cizme din cauciuc 1 2 La 3 zile
  17.1.Contenții, sângerări, recoltăride organe în unități de cerce- tare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și pro-duselor biologice de diagnosticHalat din pânză sau salopetă din doc După necesități
  Bonetă sau basma din pânză
  Cizme din cauciuc
  18 Șofer pentru transportul animalelor și evacuarea gunoaielor și reziduurilor din unitățile de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză sau salopetă din doc 3 2 La 3 zile
  Bonetă din pânză 2 2 Săptămânal
  Cizme din cauciuc 3 2 La 3 zile
  Mănuși din cauciuc 1 2 După necesități
  NOTĂ:Pentru categorii profesionale sau locuri care nu sunt cuprinse în această normă se pot asigura și distribui articolele și cantitățile folosite în Ministerul Sănătății pentru situații similare.Aprobarea folosirii acestor articole se acordă de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în baza unui raport înaintat de directorul unității respective.3. Pentru echiparea și dotarea cursanților din unitățile de formare și perfecționare a personalului din sistemul administrației penitenciarelor
  Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
  Canti-tatea Durata(ani)
  0 1 2 3 4 5
  Coifură
  1. Șapcă camgarn bleumarin cu emblemă buc. 1 3 1
  2. Bonetă camgarn bleumarin cu emblemă buc. 1 3
  3. Șapcă tergal bleumarin cu emblemă buc. 1 3
  4. Bonetă tergal bleumarin cu emblemă buc. 2 3