ORDIN nr. 2.908/C din 4 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 octombrie 2013  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific și însemnelor distinctive pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările ulterioare, și a art. 6 și 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 94/C/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 27 ianuarie 2009.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Ovidiu Puțura,
  secretar de stat
  București, 4 octombrie 2013.Nr. 2.908/C.  +  AnexăREGULAMENTpentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specificpentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament