ANEXĂ din 28 iunie 2007la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală (Anexa nr. 4)
EMITENT
 • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 bis din 1 octombrie 2007  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.141/1.386/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 671 din 1 octombrie 2007.
  Notă
  Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
  „Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.
   +  CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ  +  Definiția specialității:
  Specialitatea de Alergologie și Imunologie Clinică se ocupă prioritar cu studiul afecțiunilor alergice, precum și al unor afecțiuni disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare și imunodeficiențe. Alergologia se ocupă cu depistarea și diagnosticarea, profilaxia și tratamentul (medicamentos și/sau imunoterapie), monitorizarea pacienților cu boli alergice (afecțiuni de hipersensibilitate inițiate prin mecanisme imunologice). Imunologia clinică se ocupă cu implicații clinice ale disfuncțiilor sistemului imunitar, precum și cu aspecte imunologice ale afecțiunilor în care este implicat sistemul imunitar, iar asistența de imunologie clinică se realizează în cadrul asistenței medicale multidisciplinare/interdisciplinare și poate include tratamente imunologice pentru pacienți cu afecțiuni și sindroame disimunitare prin mijloace nechirurgicale și neradioterapeutice, după caz. Denumirea specialității acceptată la nivel european de UEMS este Alergologie și Imunologie Clinică.
  1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI1.1. Durata programului și prezentarea modulelor
  NUMĂRUL TOTAL DE ANI 5 ANI
  NUMĂRUL TOTAL DE MODULE 14 MODULE:
  MODULUL 1 (INIȚIAL) ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ (inițiere în specialitate)
  NUMĂRUL TOTAL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI 6 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 90/24
  MODULUL 2 MEDICINĂ INTERNĂ
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 10 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 170/40
  MODULUL 3 PEDIATRIE
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 6 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 100/24
  MODULUL 4 MEDICINA DE URGENȚĂ sau TERAPIE INTENSIVĂ
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 1 LUNĂ
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 16/4
  MODULUL 5 MEDICINA MUNCII
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 1 LUNĂ
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 16/4
  MODULUL 6 IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 1 LUNĂ
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 26/4
  MODULUL 7 BIOETICĂ
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 2 SĂPTĂMÂNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 18/2
  MODULUL 8 OTORINOLARINGOLOGIE (O.R.L.)
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 3 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 48/12
  MODULUL 9 OFTALMOLOGIE
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 2 SĂPTĂMÂNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 16/2
  MODULUL 10 DERMATOVENEROLOGIE
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 3 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 48/12
  MODULUL 11 PNEUMOLOGIE
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 3 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 48/12
  MODULUL 12 BOLI INFECȚIOASE
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 1 LUNĂ
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 16/4
  MODULUL 13 REUMATOLOGIE
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 2 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 28/8
  MODULUL 14 (FINAL) ALERGOLOGIE ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ (desăvârșire în specialitate)
  NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL 22 LUNI
  ORE DE CURS/MODUL/SĂPTĂMÂNI 360/88
  Total ore pregătire teoretică 1000 ore, reprezentând 200 de ore didactice pe an de studiu universitar; în afara cărorasunt prevăzute și ore de studiu individual; în cazul cuantificării pregătirii pe bază de crediteformare universitară, un credit reprezintă 25 ore de instruire
  Total ore pregătire practică activități de pregătire practică conform contractului de muncă individual, reprezentând 70 - 80%din timpul alocat pregătirii (activitatea didactică acoperă restul de 20 - 30%)
  1.2. Activități și module Etapa inițială cuprinde angajarea și luarea în evidență, rezolvarea problemelor social-administrative, prezentarea la spital și clinica repartizată, fixarea planului de activitate, în primele 2 săptămâni. Modulele de pregătire, prezentate secvențial mai jos și în tabelul următor, includ activități de pregătire teoretică și practică. În modulele de pregătire de alergologie și imunologie clinică, activitățile de pregătire teoretică includ activități didactice de curs reprezentate de lecții conferință, cursuri cu prezentări electronice, inclusiv serii de minicursuri sau prelegeri, corelate cu discuții bazate pe cazuri sau exerciții/scenarii clinice, iar pregătirea practică include activități centrate pe pacient, manevre și proceduri clinice, teste/provocări in vivo, în clinica de alergologie și imunologie clinică, și activități orientate laborator imunologie, cu prezentări și discuții legate de principii, indicații, metodologie și tehnici de laborator imunologie, cu asistare sau simulare educațională și/sau efectuare, teste de alergologie și imunologie in vivo și in vitro, observație directă a aptitudinilor procedurale, interpretare în context clinic și laborator, supravegherea pacientului, demonstrarea abilităților de comunicare prin prezentări de cazuri sau referate. După caz, pot fi incluse și activități de cercetare și educație medicală continuă. Monitorizarea activității de pregătire, cu utilizarea adecvată a caietului stagiu (log-book), se face cu evaluări periodice de etapă, lucrări/teste evaluare la finalizare modul. ● Primii 2 ani: module de dobândire a abilităților generale în specialitate și trunchi comun de medicină internă, specialități medicale, pediatrie:
  - Alergologie și Imunologie Clinică(inițiere în specialitate: curs, practică)- 6 luni
  - Medicină internă(curs, practică)- 10 luni
  - Pediatrie(curs, practică)- 6 luni
  - Medicina de urgență sau(urgențe medicale: curs, practică)- opțional