ORDIN nr. 534 din 20 mai 2005privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare și transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 31 mai 2005    Având în vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant și ale Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Agenției Naționale de Transplant nr. M.C. 6.296 din 19 mai 2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acreditează pentru activitatea de transplant hepatic și transplant de pancreas Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Fundeni. (la 29-03-2007, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 551 din 26 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007 )  +  Articolul 2Se acreditează pentru activitatea de transplant cardiac următoarele unități sanitare:– Spitalul Clinic de Urgență București - Secția de chirurgie cardiovasculară;– Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.  +  Articolul 3Se acreditează pentru transplant renal și transplant de pancreas următoarele unități sanitare:– Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă și Transplant Renal Fundeni;– Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca;– Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Clinica de chirurgie.  +  Articolul 4Se acreditează pentru transplant renal următoarele unități sanitare:– Centrul de Hemodializă și Transplant Renal Timișoara;– Spitalul Clinic "C.I. Parhon", Clinica de urologie.  +  Articolul 5Se acreditează pentru transplant pulmonar următoarele unități sanitare:– Spitalul Clinic Militar Central București - Clinica de chirurgie toracică;– Spitalul Clinic de Urgență București - Secția de chirurgie cardiovasculară.  +  Articolul 6Se acreditează pentru transplant medular următoarele unități sanitare:– Centrul de Hematologie și Transplant Medular Fundeni;– Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - Secția clinică de hematologie și transplant de celule stem;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara.  +  Articolul 7Se acreditează pentru declararea donatorilor cadavru următoarele unități sanitare:– Institutul Clinic Fundeni - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic de Urgență București - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» București - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic Universitar de Urgență București - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic Militar Central București - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic de Adulți din Cluj-Napoca - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic Județean de Urgență nr. 1 Timișoara - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic de Urgență «Sfântul Spiridon» Iași - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Clinica A.T.I.;– Spitalul Clinic Județean de Urgență nr. 1 Cluj-Napoca - Clinica A.T.I. (la 29-03-2007, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 551 din 26 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007 )  +  Articolul 8(1) Șefii secțiilor nominalizate la art. 7 vor desemna medicii responsabili de identificarea potențialilor donatori. Aceștia vor fi informați asupra pacienților internați zilnic, cu scor Glasgow mai mic sau egal cu 7.(2) Evidențele prevăzute la alin. (1) vor fi aduse la cunoștință trimestrial Agenției Naționale de Transplant.  +  Articolul 9Unitățile sanitare acreditate pentru testare imunologică și virusologică sunt:– Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA și virusologie;– Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - Laboratorul clinic imunologie transplant;– Spitalul Clinic Județean de Urgență nr. 1 Timișoara - Centrul regional de imunologie de transplant;– Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași - Laboratorul de imunologie și genetică;– Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale și imunologie.  +  Articolul 10Se acreditează Serviciul de Ambulanță al Municipiului București pentru activitatea de coordonare de transplant.  +  Articolul 11Se acreditează pentru efectuarea transplantului de mână Spitalul Clinic de Urgență București, Clinica de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă.  +  Articolul 12Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății și instituțiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 13Ordinul ministrului sănătății nr. 697/1999 privind acreditarea unor centre medicale care să realizeze transplantul de țesuturi și organe se abrogă.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Mircea Cinteză
    București, 20 mai 2005.Nr. 534.-------