HOTĂRÂRE nr. 86 din 10 februarie 2005privind redistribuirea de posturi în vederea desfășurării activității de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a activității privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 11 februarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 14 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În anul 2005, în vederea realizării activității de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și pentru desfășurarea activității privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, numărul maxim de posturi aprobat Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se suplimentează, într-o primă etapă, cu numărul de posturi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Posturile suplimentare prevăzute la alin. (1) se asigură, prin redistribuire de la instituțiile publice prevăzute în anexă, din posturile finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(3) Structura posturilor prevăzute la alin. (2) se modifică astfel încât să răspundă atribuțiilor rezultate din procesul de recalculare a pensiilor și din activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu încadrarea în fondul total de salarii rezultat în urma redistribuirii.(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se majorează numărul maxim de posturi la instituțiile de la care au fost redistribuite potrivit anexei, în structura avută la data redistribuirii, și se diminuează numărul maxim de posturi la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.(5) Numărul de posturi, reduse temporar în anul 2005, se ia în considerare la aplicarea prevederilor art. XVI alin. (2) și (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile prevăzute în anexă vor încheia protocoale cu Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în care se vor stabili structura posturilor redistribuite potrivit prezentei hotărâri și cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.(2) Pe baza protocoalelor încheiate potrivit alin. (1), Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va comunică Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerului Finanțelor Publice fondurile cu care urmează a fi diminuate bugetele instituțiilor prevăzute în anexă și sumele cu care se vor majoră cheltuielile de personal în bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 3Prevederile din anexă vor fi modificate, într-o etapă ulterioară, în vederea realizării numărului de posturi necesare activității de recalculare a pensiilor, stabilit potrivit art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministru de stat pentru coordonarea activităților
  din domeniul economic,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 10 februarie 2005.Nr. 86.  +  Anexă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numar de posturi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total posturi suplimentare la Casa Naționala de Pensii și + 1665 Alte Drepturi de Asigurari Sociale, asigurate prin redistribuire astfel:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Posturi finantate integral de la bugetul de stat - 1323──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ministerul Justiției - 33──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ministerul Economiei și Comerțului - 28──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - 14──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ministerul Educatiei și Cercetarii - 50──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ministerul Sănătății - 133──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale și Familiei - 46──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ministerul Finanțelor Publice - 913──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Academia Română - 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Curtea Constituțională - 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Institutul Național de Statistica - 56──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cancelaria Primului-Ministru - 43──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care la:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Agentia Română de Investitii Straine - 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Agentia Nucleara - 7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Agentia Naționala pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie - 11──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Agentia Naționala pentru Sport - 17──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Autoritatea Naționala pentru Tineret - 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Posturi finantate din bugetul asigurarilor pentru șomaj - 11──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Agentia Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă - 11──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Posturi finantate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate - 331──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Casa Naționala de Asigurari de Sănătate - 331──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 18-08-2005, Anexa a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 881 din 28 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 18 august 2005 ) ------