LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (**republicată**)privind organizarea administrativă a teritoriului României
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 27 iulie 1981  **) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Teritoriul României este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.  +  Articolul 2(1) Capitala României este municipiul București.(2) Municipiul București este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotate, denumite sectoare. (la 15-12-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 3Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice, sociale, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației. (la 15-12-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 4(1) Orașul este unitatea administrativ-teritorială urbană, caracterizată de o densitate mare a populației și care concentrează activități socio-culturale și activități economice predominant neagricole.(2) Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită economică, socială și culturală la nivel județean sau național pot fi declarate municipii, în condițiile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Orașele și municipiile sunt alcătuite din localități componente sau din localități componente și sate ce aparțin orașului, respectiv municipiului, după caz.(4) Localitatea în care își au sediul autoritățile administrației publice ale orașului sau municipiului este localitate-reședință de oraș, respectiv de municipiu, după caz.(5) Orașele, respectiv municipiile în care își au sediul autoritățile administrației publice ale județului sunt orașe-reședință de județ, respectiv municipii-reședință de județ. (la 15-12-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială rurală, caracterizată de o densitate mai mică a populației, unită prin comunitate de interese și tradiții, în cadrul căreia se desfășoară activități predominant agricole.(2) Comunele cuprind unul sau mai multe sate.(3) Satul în care își au sediul autoritățile administrației publice ale comunei este sat-reședință de comună. (la 15-12-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 15-12-2018, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 15-12-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 15-12-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 9(1) Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile resedințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.(2) Pentru fiecare județ, localitățile reședințe de municipii și orașe sunt înscrise la punctul «A. Municipii», respectiv punctul «B. Orașe», la prima poziție de la coloana «Localități componente ale municipiului» sau la coloana «Localități componente ale orașului», după caz, iar satele-reședință de comune sunt înscrise la punctul «C. Comune», la prima poziție de la rubrica «Satele componente (la 15-12-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  Articolul 10Se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale județelor, orașelor, comunelor și satelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderii cetățenilor aparținând minorității naționale în unitatea administrativ-teritorială în cauză, precum și afectarea drepturilor și libertăților acestora decurgând din Constituție, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte. (la 15-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )  +  ANEXĂ
  Denumirea și componența unităților administrativ-teritoriale pe județe
   +  MUNICIPIUL BUCUREȘTIMunicipiul București, capitala României, se compune din 6 sectoare.
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiSubdiviziuni administrativ-teritoriale - sectoare -
  1.București1. Sectorul 1
  2. Sectorul 2
  3. Sectorul 3
  4. Sectorul 4
  5. Sectorul 5
  6. Sectorul 6
   +  JUDEȚUL ALBAcu reședința în municipiul Alba Iulia
  Municipii 4Orașe 7Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 60Comune 67Sate 656- din care aparțin de municipii și orașe 39
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.ALBA IULIA1. ALBA IULIA-
  2. Bărăbanț
  3. Micești
  4. Oarda
  5. Pâclișa
  2.AIUD1. AIUD1. Ciumbrud
  2. Aiudul de Sus2. Gârbova de Jos
  3. Gâmbaș3. Gârbova de Sus
  4. Măgina4. Gârbovița
  5. Păgida5. Sâncrai
  6. Țifra
  3.BLAJ1. BLAJ1. Mănărade
  2. Deleni-Obârșie2. Spătac
  3. Flitești
  4. Izvoarele
  5. Petrisat
  6. Tiur
  7. Veza
  4.SEBEȘ1. SEBEȘ1. Răhău
  2. Lancrăm
  3. Petrești
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.ABRUD1. ABRUD-
    2. Abrud-Sat 
    3. Gura Cornei 
    4. Soharu 
  2.BAIA DE ARIEȘ1. BAIA DE ARIEȘ1. Brăzești
     2. Cioara de Sus
     3. Muncelu
     4. Sartăș
     5. Simulești
  3.CÂMPENI1. CÂMPENI-
    2. Boncești 
    3. Borlești 
    4. Botești 
    5. Certege 
    6. Coasta Vâscului 
    7. Dănduț 
    8. Dealu Bistrii 
    9. Dealu Capsei 
    10. Dric 
    11. Fața Abrudului 
    12. Florești 
    13. Furduiești 
    14. Mihoești 
    15. Motorăști 
    16. Peste Valea Bistrii 
    17. Poduri 
    18. Sorlița 
    19. Tomușești 
    20. Valea Bistrii 
    21. Valea Caselor 
    22. Vârși 
  4.CUGIR1. CUGIR-
    2. Bocșitura 
    3. Bucuru 
    4. Călene 
    5. Fețeni 
    6. Goașele 
    7. Mugești 
    8. Vinerea 
  5. OCNA MUREȘ1. OCNA MUREȘ1. Cisteiu de Mureș
    2. Uioara de Jos2. Micoșlaca
    3. Uioara de Sus3. Războieni-Cetate
  6.TEIUȘ1. TEIUȘ1. Beldiu
     2. Căpud
     3. Coșlariu Nou
     4. Pețelca
  7.ZLATNA1. ZLATNA1. Botești
     2. Budeni
     3. Dealu Roatei
     4. Dobrot
     5. Dumbrava
     6. Feneș
     7. Galați
     8. Izvoru Ampoiului
     9. Pătrângeni
     10. Pirita
     11. Pârău Gruiului
     12. Podu lui Paul
     13. Runc
     14. Ruși
     15. Suseni
     16. Trâmpoiele
     17. Valea Mică
     18. Vâltori
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Albac1. Albac
    2. Bărăști
    3. Budăiești
    4. Cionești
    5. Costești
    6. Dealu Lămășoi
    7. Deve
    8. După Pleșe
    9. Fața
    10. Pleșești
    11. Potionci
    12. Rogoz
    13. Roșești
    14. Rusești
    15. Sohodol
    16. Tamborești
  2.Almașu Mare1. Almașu Mare
    2. Almașu de Mijloc
    3. Brădet
    4. Cheile Cibului
    5. Cib
    6. Glod
    7. Nădăștia
  3. Arieșeni1. Arieșeni
    2. Avrămești
    3. Bubești
    4. Casa de Piatră
    5. Cobleș
    6. Dealu Bajului
    7. Fața Cristesei
    8. Fața Lăpușului
    9. Galbena
    10. Hodobana
    11. Izlaz
    12. Păntești
    13. Pătrăhăițești
    14. Poienița
    15. Ravicești
    16. Sturu
    17. Ștei-Arieșeni
    18. Vanvucești
  4.Avram Iancu1. Avram Iancu
    2. Achimețești
    3. Avrămești
    4. Bădăi
    5. Boldești
    6. Călugărești
    7. Căsoaia
    8. Cândești
    9. Cârăști
    10. Cârțulești
    11. Cocești
    12. Cocoșești
    13. Coroiești
    14. Dealu Crișului
    15. Dolești
    16. Dumăcești
    17. Gojeiești
    18. Helerești
    19. Incești
    20. Jojei
    21. Mărtești
    22. Orgești
    23. Pătruțești
    24. Plai
    25. Pușelești
    26. Șoicești
    27. Ștertești
    28. Târsa
    29. Târsa-Plai
    30. Valea Maciului
    31. Valea Uțului
    32. Verdești
    33. Vidrișoara
  5.Berghin1. Berghin
    2. Ghirbom
    3. Henig
    4. Straja
  6.Bistra1. Bistra
    2. Aronești
    3. Bălești
    4. Bălești-Cătun
    5. Bârlești
    6. Cheleteni
    7. Ciuldești
    8. Crețești
    9. Dealu Muntelui
    10. Dâmbureni
    11. Durăști
    12. Gănești
    13. Gârde
    14. Hodișești
    15. Hudricești
    16. Lipaia
    17. Lunca Largă
    18. Lunca Merilor
    19. Mihăiești
    20. Nămaș
    21. Novăcești
    22. Perjești
    23. Poiana
    24. Poiu
    25. Rătitiș
    26. Runcuri
    27. Sălăgești
    28. Ștefanca
    29. Tolăcești
    30. Tomnatic
    31. Trișorești
    32. Țărănești
    33. Vârși-Rontu
    34. Vârșii Mari
    35. Vârșii Mici
  7.Blandiana1. Blandiana
    2. Acmariu
    3. Ibru
    4. Poieni
    5. Răcătău
  8.Bucerdea Grânoasă1. Bucerdea Grânoasă
    2. Cornu
    3. Pădure
    4. Pânca
  9.Bucium1. Bucium
    2. Anghelești
    3. Bisericani
    4. Bucium-Sat
    5. Cerbu
    6. Ciuculești
    7. Coleșeni
    8. Dogărești
    9. Ferești
    10. Florești
    11. Gura Izbitei
    12. Helești
    13. Izbicioara
    14. Izbita
    15. Jurcuiești
    16. Lupulești
    17. Măgura
    18. Muntari
    19. Petreni
    20. Poiana
    21. Poieni
    22. Stâlnișoara
    23. Valea Abruzel
    24. Valea Albă
    25. Valea Cerbului
    26. Valea Negrilesii
    27. Valea Poienii
    28. Valea Șesii
    29. Văleni
    30. Vâlcea
  10.Câlnic1. Câlnic
    2. Deal
  11.Cenade1. Cenade
    2. Capu Dealului
    3. Gorgan
  12.Cergău1. Cergău Mare
    2. Cergău Mic
    3. Lupu
  13.Ceru-Băcăinți1. Ceru-Băcăinți
    2. Bolovănești
    3. Bulbuc
    4. Cucuta
    5. Curpeni
    6. Dumbrăvița
    7. Fântânele
    8. Groși
    9. Valea Mare
    10. Vulturi
  14.Cetatea de Baltă1. Cetatea de Baltă
    2. Crăciunelu de Sus
    3. Sântămărie
    4. Tătârlaua
  15.Ciugud1. Ciugud
    2. Drâmbar
    3. Hăpria
    4. Limba
    5. Șeușa
    6. Teleac
  16.Ciuruleasa1. Ciuruleasa
    2. Bidigești
    3. Bodrești
    4. Boglești
    5. Buninginea
    6. Ghedulești
    7. Mătișești
    8. Morărești
    9. Vulcan
  17.Crăciunelu de Jos1. Crăciunelu de Jos
  18.Cricău1. Cricău
    2. Craiva
    3. Tibru
  19.Cut1. Cut
  20.Daia Română1. Daia Română
  21.Doștat1. Doștat
    2. Boz
    3. Dealul Doștatului
  22.Fărău1. Fărău
    2. Heria
    3. Medveș
    4. Sânbenedic
    5. Șilea
  23.Galda de Jos1. Galda de Jos
    2. Benic
    3. Cetea
    4. Galda de Sus
    5. Lupșeni
    6. Măgura
    7. Mesentea
    8. Oiejdea
    9. Poaiana Galdei
    10. Răicani
    11. Zăgriș
  24.Gârbova1. Gârbova
    2. Cărpiniș
    3. Reciu
  25.Gârda de Sus1. Gârda de Sus
    2. Biharia
    3. Dealu Frumos
    4. Dealu Ordâncușii
    5. Dobrești
    6. Ghețari
    7. Gârda Seacă
    8. Hanășești
    9. Huzărești
    10. Izvoarele
    11. Munună
    12. Ocoale
    13. Plai
    14. Pliști
    15. Scoarța
    16. Snide
    17. Sucești
  26.Hopârta1. Hopârta
    2. Silivaș
    3. Șpălnaca
    4. Turdaș
    5. Vama Seacă
  27.Horea1. Horea
    2. Baba
    3. Butești
    4. Dârlești
    5. Fericet
    6. Giurgiuț
    7. Măncești
    8. Mătișești
    9. Niculești
    10. Pătrușești
    11. Petreasa
    12. Preluca
    13. Teiu
    14. Trifești
    15. Zânzești
  28.Ighiu1. Ighiu
    2. Bucerdea Vinoasă
    3. Ighiel
    4. Șard
    5. Țelna
  29.Întregalde1. Întregalde
    2. Dealu Geoagiului
    3. Ghioncani
    4. Iliești
    5. Ivăniș
    6. Mărinești
    7. Modolești
    8. Necrilești
    9. Popești
    10. Sfârcea
    11. Tecșești
  30.Jidvei1. Jidvei
    2. Bălcaciu
    3. Căpâlna de Jos
    4. Feisa
    5. Veseuș
  31.Livezile1. Livezile
    2. Izvoarele
    3. Poiana Aiudului
    4. Vălișoara
  32.Lopadea Nouă1. Lopadea Nouă
    2. Asinip
    3. Beța
    4. Băgău
    5. Cicârd
    6. Ciuguzel
    7. Ocnișoara
    8. Odverem
  33.Lunca Mureșului1. Lunca Mureșului
    2. Gura Arieșului
  34.Lupșa1. Lupșa
    2. Bârdești
    3. Bârzan
    4. Curmătură
    5. După Deal
    6. Geamăna
    7. Hădărău
    8. Holobani
    9. Lazuri
    10. Lunca
    11. Mănăstire
    12. Mărgaia
    13. Mușca
    14. Pițiga
    15. Pârâu-Cărbunări
    16. Poșogani
    17. Șasa
    18. Trifești
    19. Valea Holhorii
    20. Valea Lupșii
    21. Valea Șesii
    22. Văi
    23. Vința
  35.Meteș1. Meteș
    2. Ampoița
    3. Isca
    4. Lunca Ampoiței
    5. Lunca Meteșului
    6. Pădurea
    7. Poiana Ampoiului
    8. Poiana Ursului
    9. Presaca Ampoiului
    10. Remetea
    11. Tăuți
    12. Văleni
  36.Mihalț1. Mihalț
    2. Cistei
    3. Obreja
    4. Zărieș
  37.Mirăslău1. Mirăslău
    2. Cicău
    3. Decea
    4. Lopadea Veche
    5. Ormeniș
    6. Rachiș
  38.Mogoș1. Mogoș
    2. Bărbești
    3. Bârlești
    4. Bârlești-Cătun
    5. Bârzogani
    6. Bocești
    7. Bogdănești
    8. Butești
    9. Cojocani
    10. Cristești
    11. Mămăligani
    12. Negrești
    13. Oncești
    14. Poienile-Mogoș
    15. Tomești
    16. Valea Barnii
    17. Valea Bârluțești
    18. Valea Cocești
    19. Valea Giogești
    20. Valea Mlacii
    21. Valea Țupilor
  39.Noșlac1. Noșlac
    2. Căptălan
    3. Copand
    4. Găbud
    5. Stâna de Mureș
    6. Valea Ciuciului
  40.Ocoliș1. Ocoliș
    2. Lunca Largă
    3. Runc
    4. Vidolm
  41.Ohaba1. Ohaba
    2. Colibi
    3. Măghierat
    4. Secășel
  42.Pianu1. Pianu de Sus
    2. Pianu de Jos
    3. Plaiuri
    4. Purcăreți
    5. Strungari
  43.Poiana Vadului1. Poiana Vadului
    2. Costești
    3. Duduieni
    4. Făgetu de Jos
    5. Făgetu de Sus
    6. Hănășești
    7. Lupăiești
    8. Morcănești
    9. Păștești
    10. Petelei
    11. Stănești
  44.Ponor1. Ponor
    2. După Deal
    3. Geogel
    4. Măcărești
    5. Valea Bucurului
    6. Vale în Jos
  45.Poșaga1. Poșaga de Jos
    2. Corțești
    3. Incești
    4. Lunca
    5. Orăști
    6. Poșaga de Sus
    7. Săgagea
  46.Rădești1. Rădești
    2. Leorinț
    3. Meșcreac
    4. Șoimuș
  47.Rimetea1. Rimetea
    2. Colțești
  48.Râmeț1. Râmeț
    2. Boțani
    3. Brădești
    4. Cheia
    5. Cotorăști
    6. Florești
    7. Olteni
    8. Valea Făgetului
    9. Valea Inzelului
    10. Valea Mănăstirii
    11. Valea Poienii
    12. Valea Uzei
    13. Vlădești
  49.Roșia Montană1. Roșia Montană
    2. Bălmoșești
    3. Blidești
    4. Bunta
    5. Cărpiniș
    6. Coasta Henții
    7. Corna
    8. Curături
    9. Dăroaia
    10. Gârda-Bărbulești
    11. Gura Roșiei
    12. Iacobești
    13. Ignățești
    14. Șoal
    15. Țarina
    16. Vârtop
  50.Roșia de Secaș1. Roșia de Secaș
    2. Tău
    3. Ungurei
  51.Sălciua1. Sălciua de Jos
    2. Dealu Caselor
    3. Dumești
    4. Sălciua de Sus
    5. Sub Piatră
    6. Valea Largă
  52.Săliștea1. Săliștea
    2. Mărgineni
    3. Săliștea-Deal
    4. Tărtăria
  53.Săsciori1. Săsciori
    2. Căpâlna
    3. Dumbrava
    4. Laz
    5. Loman
    6. Pleși
    7. Răchita
    8. Sebeșel
    9. Tonea
  54.Scărișoara1. Scărișoara
    2. Bârlești
    3. Botești
    4. Fața-Lăzești
    5. Florești
    6. Lăzești
    7. Lespezea
    8. Maței
    9. Negești
    10. Prelucă
    11. Runc
    12. Sfoartea
    13. Știuleți
    14. Trâncești
  55.Sâncel1. Sâncel
    2. Iclod
    3. Pănade
  56.Sântimbru1. Sântimbru
    2. Coșlariu
    3. Dumitra
    4. Galtiu
    5. Totoi
  57.Sohodol1. Sohodol
    2. Băzești
    3. Bilănești
    4. Bobărești
    5. Brădeana
    6. Burzonești
    7. Deoncești
    8. Dilimani
    9. Furduiești
    10. Gura Sohodol
    11. Hoancă
    12. Joldișești
    13. Lazuri
    14. Lehești
    15. Luminești
    16. Medrești
    17. Morărești
    18. Munești
    19. Năpăiești
    20. Nelegești
    21. Nicorești
    22. Peleș
    23. Poiana
    24. Robești
    25. Sicoiești
    26. Surdești
    27. Sebișești
    28. Șimocești
    29. Țoci
    30. Valea Verde
    31. Vlădoșești
  58.Stremț1. Stremț
    2. Fața Pietrii
    3. Geoagiu de Sus
    4. Geomal
  59.Șibot1. Șibot
    2. Balomiru de Câmp
    3. Băcăinți
    4. Sărăcsău
  60.Șona1. Șona
    2. Alecuș
    3. Biia
    4. Doptău
    5. Lunca Târnavei
    6. Sânmiclăuș
    7. Valea Sasului
  61.Șpring1. Șpring
    2. Carpen
    3. Carpenii de Sus
    4. Cunța
    5. Drașov
    6. Vingard
  62.Șugag1. Șugag
    2. Arți
    3. Bârsana
    4. Dobra
    5. Jidoștina
    6. Mărtinie
    7. Tău Bistra
  63.Unirea1. Unirea
    2. Ciugudu de Jos
    3. Ciugudu de Sus
    4. Dumbrava
    5. Inoc
    6. Măhăceni
  64.Vadu Moților 1. Vadu Moților
    2. Bodești
    3. Burzești
    4. Dealu Frumos
    5. Lăzești
    6. Necșești
    7. Poduri-Bricești
    8. Popeștii de Jos
    9. Popeștii de Sus
    10. Tomuțești
    11. Toțești
    12. Vâltori
  65.Valea Lungă1. Valea Lungă
    2. Făget
    3. Glogoveț
    4. Lodroman
    5. Lunca
    6. Tăuni
  66.Vidra1. Vidra
    2. Băi
    3. Bobărești
    4. Bogdănești
    5. Bordeștii Poieni
    6. Culdești
    7. Dealu Goiești
    8. Dos
    9. Dosu Luncii
    10. Dosu Văsești
    11. Drăgoiești-Luncă
    12. Ficărești
    13. Gligorești
    14. Goiești
    15. Haiducești
    16. Hărăști
    17. Hoancă
    18. Jeflești
    19. Lunca
    20. Lunca Bisericii
    21. Lunca de Jos
    22. Lunca Goiești
    23. Lunca Vesești
    24. Modolești
    25. Nemeși
    26. Oidești
    27. Pitărcești
    28. Pleșcuța
    29. Poieni
    30. Ponorel
    31. Puiulețești
    32. Runc
    33. Segaj
    34. Urdeș
    35. Valea Morii
    36. Văsești
    37. Vâlcăneasa
    38. Vâlcești
    39. Vârtănești
  67.Vințu de Jos 1. Vințu de Jos
    2. Ciocașu
    3. Câmpu Goblii
    4. Crișeni
    5. Dealu Ferului
    6. Gura Cuțului
    7. Hațegana
    8. Inuri
    9. Laz
    10. Mătăcina
    11. Mereteu
    12. Pârău lui Mihai
    13. Poienița
    14. Stăuini
    15. Valea Goblii
    16. Valea lui Mihai
    17. Valea Vințului
    18. Vurpăr
   +  JUDEȚUL ARADcu reședința în municipiul Arad
  Municipii 1Orașe 9Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 12Comune 68Sate 271- din care aparțin de municipii și orașe 10
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.ARAD1. ARAD-
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.CHIȘINEU-CRIȘ1. CHIȘINEU-CRIȘ1. Nădab
  2.CURTICI1. CURTICI-
  3.INEU1. INEU1. Mocrea
  4.LIPOVA1. LIPOVA-
    2. Radna-
    3. Șoimoș-
  5.NĂDLAC1. NĂDLAC-
  6.PECICA1. PECICA1. Bodrogu Vechi
     2. Sederhat
     3. Turnu
  7.PÂNCOTA1. PÂNCOTA1. Măderat
  8.SÂNTANA1. SÂNTANA1. Caporal Alexa
  9.SEBIȘ1. SEBIȘ1. Donceni
     2. Prunișor
     3. Sălăjeni
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Almaș1. Almaș
    2. Cil
    3. Joia Mare
    4. Rădești
  2.Apateu1. Apateu
    2. Berechiu
    3. Moțiori
  3.Archiș1. Archiș
    2. Bârzești
    3. Groșeni
    4. Nermiș
  4.Bata1. Bata
    2. Bacău de Mijloc
    3. Bulci
    4. Țela
  5.Beliu 1. Beliu
    2. Benești
    3. Bochia
    4. Secaci
    5. Tăgădău
    6. Vasile Goldiș
  6.Birchiș1. Birchiș
    2. Căpălnaș
    3. Ostrov
    4. Virismort
  7.Bârsa1. Bârsa
    2. Aldești
    3. Hodiș
    4. Voivodeni
  8.Bârzava1. Bârzava
    2. Bătuța
    3. Căpruța
    4. Dumbrăvița
    5. Groșii Noi
    6. Lalașinț
    7. Monoroștia
    8. Slatina de Mureș
  9.Bocsig 1. Bocsig
    2. Mânerău
    3. Răpsig
  10.Brazii1. Brazii
    2. Buceava-Șoimuș
    3. Iacobini
    4. Mădrigești
    5. Secaș
  11.Buteni1. Buteni
    2. Berindia
    3. Cuied
    4. Păulian
  12.Cărand1. Cărand
    2. Seliștea
  13.Cermei1. Cermei
    2. Avram Iancu
    3. Șomoșcheș
  14.Chisindia1. Chisindia
    2. Păiușeni
    3. Văsoaia
  15.Conop1. Conop
    2. Belotinț
    3. Chelmac
    4. Milova
    5. Odvoș
  16.Covăsinț1. Covăsinț
  17.Craiva1. Craiva
    2. Chișlaca
    3. Ciuntești
    4. Coroi
    5. Mărăuș
    6. Rogoz de Beliu
    7. Stoinești
    8. Susag
    9. Șiad
    10. Tălmaci
  18.Dezna1. Dezna
    2. Buhani
    3. Laz
    4. Neagra
    5. Slatina de Criș
  19.Dieci1. Dieci
    2. Cociuba
    3. Crocna
    4. Revetiș
    5. Roșia
  20.Dorobanți1. Dorobanți
  21.Fântânele1. Fântânele
    2. Tisa Nouă
  22.Felnac1. Felnac
    2. Călugăreni
  23.Frumușeni1. Frumușeni
    2. Aluniș
  24.Ghioroc1. Ghioroc
    2. Cuvin
    3. Miniș
  25.Grăniceri1. Grăniceri
    2. Șiclău
  26.Gurahonț1. Gurahonț
    2. Bonțești
    3. Dulcele
    4. Feniș
    5. Honțișor
    6. Iosaș
    7. Mustești
    8. Pescari
    9. Valea Mare
    10. Zimbru
  27.Hălmagiu1. Hălmagiu
    2. Bănești
    3. Bodești
    4. Brusturi
    5. Cristești
    6. Ionești
    7. Leasa
    8. Leștioara
    9. Poienari
    10. Tisa
    11. Țărmure
  28.Hălmăgel1. Hălmăgel
    2. Luncșoara
    3. Sârbi
    4. Târnăvița
    5. Țohești
  29. Hășmaș1. Hășmaș
    2. Agrișu Mic
    3. Botfei
    4. Clit
    5. Comănești
    6. Urvișu de Beliu
  30.Ignești1. Ignești
    2. Minead
    3. Nădălbești
    4. Susani
  31.Iratoșu1. Iratoșu
    2. Variașu Mare
    3. Variașu Mic
  32.Livada1. Livada
    2. Sânleani
  33.Macea1. Macea
    2. Sânmartin
  34.Mișca1. Mișca
    2. Satu Nou
    3. Vânători
    4. Zerindu Mic
  35.Moneasa1. Moneasa
    2. Rănușa
  36.Olari1. Olari
    2. Sintea Mică
  37.Păuliș1. Păuliș
    2. Barațca
    3. Cladova
    4. Sâmbăteni
  38.Peregu Mare1. Peregu Mare
    2. Peregu Mic
  39.Petriș1. Petriș
    2. Corbești
    3. Ilteu
    4. Obârșia
    5. Roșia Nouă
    6. Seliște
  40.Pilu1. Pilu
    2. Vărșand
  41.Pleșcuța1. Pleșcuța
    2. Aciuța
    3. Budești
    4. Dumbrava
    5. Gura Văii
    6. Rostoci
    7. Tălagiu
  42.Săvârșin1. Săvârșin
    2. Căprioara
    3. Cuiaș
    4. Hălăliș
    5. Pârnești
    6. Temeșești
    7. Toc
    8. Troaș
    9. Valea Mare
  43.Secusigiu1. Secusigiu
    2. Munar
    3. Satu Mare
    4. Sânpetru German
  44.Seleuș1. Seleuș
    2. Iermata
    3. Moroda
  45.Semlac1. Semlac
  46.Sintea Mare1. Sintea Mare
    2. Adea
    3. Țipar
  47.Socodor1. Socodor
  48.Șagu1. Șagu
    2. Cruceni
    3. Firiteaz
    4. Fiscut
    5. Hunedoara Timișană
  49.Șeitin1. Șeitin
  50.Șepreuș1. Șepreuș
  51.Șicula1. Șicula
    2. Chereluș
    3. Gurba
  52.Șilindia1. Șilindia
    2. Camna
    3. Iercoșeni
    4. Luguzău
    5. Satu Mic
  53.Șimand1. Șimand
  54.Șiria1. Șiria
    2. Galșa
    3. Mâsca
  55.Șiștarovăț1. Șiștarovăț
    2. Cuveșdia
    3. Labașinț
    4. Varnița
  56.Șofronea1. Șofronea
    2. Sânpaul
  57.Tauț1. Tauț
    2. Minișel
    3. Minișu de Sus
    4. Nadăș
  58.Târnova1. Târnova
    2. Agrișu Mare
    3. Arăneag
    4. Chier
    5. Drauț
    6. Dud
  59.Ususău1. Ususău
    2. Bruznic
    3. Dorgoș
    4. Pătârș
    5. Zăbalț
  60.Vărădia de Mureș1. Vărădia de Mureș
    2. Baia
    3. Julița
    4. Lupești
    5. Nicolae Bălcescu
    6. Stejar
  61.Vinga1. Vinga
    2. Mailat
    3. Mănăștur
  62.Vârfurile1. Vârfurile
    2. Avram Iancu
    3. Groși
    4. Lazuri
    5. Măgulicea
    6. Mermești
    7. Poiana
    8. Vidra
  63.Vladimirescu1. Vladimirescu
    2. Cicir
    3. Horia
    4. Mândruloc
  64.Zăbrani1. Zăbrani
    2. Chesinț
    3. Neudorf
  65.Zădăreni1. Zădăreni
    2. Bodrogu Nou
  66.Zărand1. Zărand
    2. Cintei
  67.Zerind1. Zerind
    2. Iermata Neagră
  68.Zimandu Nou1. Zimandu Nou
    2. Andrei Șaguna
    3. Zimandcuz
   +  JUDEȚUL ARGEȘcu reședința în municipiul Pitești
  Municipii 3Orașe 4Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 9Comune 95Sate 576- din care aparțin de municipii și orașe 21
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.PITEȘTI1. PITEȘTI-
  2.CÂMPULUNG1. CÂMPULUNG-
  2. Valea Rumâneștilor
  3.CURTEA DE ARGEȘ1. CURTEA DE ARGEȘ-
  2. Noapteș
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.COSTEȘTI1. COSTEȘTI1. Broșteni
  2. Lăceni
  3. Pârvu Roșu
  4. Podu Broșteni
  5. Smei
  6. Stârci
  2.MIOVENI1. MIOVENI1. Clucereasa
  2. Colibași
  3. Făgetu
  4. Racovița
  3.ȘTEFĂNEȘTI1. Ștefănești1. Enculești
  2. Golești
  3. Izvorani
  4. Ștefăneștii Noi
  5. Valea Mare-Podgoria
  6. Viișoara
  7. Zăvoi
  4.TOPOLOVENI1. TOPOLOVENI1. Boțârcani
  2. Crintești
  3. Gorănești
  4. Țigănești
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Albeștii de Argeș1. Albeștii Pământeni
    2. Albeștii Ungureni
    3. Brătești
    4. Doblea
    5. Dobrotu
    6. Dumirești
    7. Florieni
  2.Albeștii de Muscel1. Albești
    2. Cândești
  3.Albota1. Albota
    2. Cerbu
    3. Frătești
    4. Gura Văii
    5. Mareș
  4.Aninoasa1. Aninoasa
    2. Broșteni
    3. Slănic
    4. Valea Siliștii
  5.Arefu1. Căpățânenii Pământeni
    2. Arefu
    3. Căpățânenii Ungureni
  6.Bascov1. Bascov
    2. Brăileni
    3. Glâmbocu
    4. Mica
    5. Prislopu Mic
    6. Schiau
    7. Uiasca
    8. Valea Ursului
  7.Băbana1. Băbana
    2. Băjănești
    3. Ciobănești
    4. Cotmenița
    5. Groși
    6. Lupueni
    7. Slătioarele
  8.Băiculești1. Băiculești
    2. Alunișu
    3. Anghinești
    4. Argeșani
    5. Mănicești
    6. Stejari
    7. Tutana
    8. Valea Brazilor
    9. Valea lui Enache
    10. Zigoneni
  9.Bălilești1. Bălilești
    2. Băjești
    3. Golești
    4. Poienița
    5. Priboaia
    6. Ulita
    7. Valea Mare-Bratia
  10.Beleți-Negrești1. Zgripcești
    2. Beleți
    3. Lențea
    4. Negrești
  11.Berevoești1. Berevoești
    2. Bratia
    3. Gămăcești
    4. Oțelu
  12. Bârla1. Bârla
    2. Afrimești
    3. Bădești
    4. Brabeți
    5. Ciocești
    6. Malu
    7. Mândra
    8. Mozăcenii-Vale
    9. Podișoru
    10. Șelăreasca
    11. Urlueni
    12. Zuvelcați
  13.Bogați1. Bogați
    2. Bârloi
    3. Bujoi
    4. Chițești
    5. Dumbrava
    6. Glâmbocel
    7. Glâmbocelu
    8. Suseni
  14.Boteni1. Boteni
    2. Balabani
    3. Lunca
    4. Mușcel
  15.Boțești1. Boțești
    2. Moșteni-Greci
  16.Bradu1. Bradu
    2. Geamăna
  17.Brăduleț1. Brăduleț
    2. Alunișu
    3. Brădetu
    4. Cosaci
    5. Galeșu
    6. Piatra
    7. Slămnești
    8. Uleni
    9. Ungureni
  18.Budeasa1. Budeasa Mare
    2. Budeasa Mică
    3. Calotești
    4. Gălășești
    5. Rogojina
    6. Valea Mărului
  19.Bughea de Jos1. Bughea de Jos
  20.Bughea de Sus1. Bughea de Sus
  21.Buzoești1. Vulpești
    2. Bujoreni
    3. Buzoești
    4. Cornățel
    5. Curteanca
    6. Ionești
    7. Podeni
    8. Redea
    9. Șerboeni
    10. Tomșanca
    11. Vlăduța
  22.Căldăraru1. Căldăraru
    2. Burdea
    3. Strâmbeni
  23.Călinești1. Vrănești
    2. Călinești
    3. Ciocănești
    4. Cârstieni
    5. Glodu
    6. Gorganu
    7. Radu Negru
    8. Râncăciov
    9. Udeni-Zăvoi
    10. Urlucea
    11. Valea Corbului
    12. Văleni-Podgoria
  24.Căteasca1. Căteasca
    2. Catanele
    3. Cireșu
    4. Coșeri
    5. Gruiu
    6. Recea
    7. Siliștea
  25.Cepari1. Ceparii Pământeni
    2. Cărpeniș
    3. Ceparii Ungureni
    4. Morăști
    5. Șendrulești
    6. Urluiești
    7. Valea Măgurei
    8. Zamfirești
  26.Cetățeni1. Cetățeni
    2. Lăicăi
    3. Valea Cetățuia
  27.Cicănești1. Cicănești
    2. Bărăști
    3. Mioarele
    4. Urechești
  28.Ciofrângeni1. Ciofrângeni
    2. Burluși
    3. Lacurile
    4. Piatra
    5. Schitu-Matei
  29.Ciomăgești1. Răduțești
    2. Beculești
    3. Bratia
    4. Ciomăgești
    5. Cungrea
    6. Dogari
    7. Fedeleșoiu
    8. Giuclani
    9. Păunești
  30.Cocu1. Răchițele de Jos
    2. Bărbătești
    3. Cocu
    4. Crucișoara
    5. Făcălețești
    6. Greabănu
    7. Popești
    8. Răchițele de Sus
  31.Corbeni1. Corbeni
    2. Berindești
    3. Bucșenești
    4. Oeștii Pământeni
    5. Oeștii Ungureni
    6. Poienari
    7. Rotunda
    8. Turburea
  32.Corbi1. Corbi
    2. Corbșori
    3. Jgheaburi
    4. Poduri
    5. Poienărei
    6. Stănești
  33.Coșești1. Coșești
    2. Jupânești
    3. Lăpușani
    4. Leicești
    5. Păcioiu
    6. Petrești
    7. Priseaca
  34.Cotmeana1. Cotmeana
    2. Bascovele
    3. Bunești
    4. Costești
    5. Dealu Pădurii
    6. Drăgolești
    7. Lintești
    8. Negești
    9. Pielești
    10. Săndulești
    11. Spiridoni
    12. Ursoaia
    13. Vârloveni
    14. Zamfirești
  35.Cuca1. Cuca
    2. Bălțata
    3. Bărbălani
    4. Cârcești
    5. Cotu
    6. Crivățu
    7. Lăunele de Sus
    8. Măcăi
    9. Mănești
    10. Sinești
    11. Stănicei
    12. Teodorești
    13. Valea Cucii
    14. Vonigeasa
  36.Davidești1. Davidești
    2. Conțești
    3. Voroveni
  37.Dâmbovicioara1. Dâmbovicioara
    2. Ciocanu
    3. Podu Dâmboviței
  38.Dârmănești1. Dârmănești
    2. Negreni
    3. Piscani
    4. Valea Nandrii
    5. Valea Rizii
  39.Dobrești1. Dobrești
    2. Furești
  40.Domnești1. Domnești
  41.Dragoslavele1. Dragoslavele
    2. Valea Hotarului
  42.Drăganu1. Drăganu-Olteni
    2. Băcești
    3. Dumbrăvești
    4. Prislopu Mare
  43.Godeni1. Godeni
    2. Bordeieni
    3. Capu Piscului
    4. Cotești
    5. Malu
  44.Hârsești1. Hârsești
    2. Ciobani
    3. Martalogi
  45.Hârtiești1. Hârtiești
    2. Dealu
    3. Lespezi
    4. Lucieni
  46.Izvoru1. Izvoru
  47.Leordeni1. Leordeni
    2. Baloteasca
    3. Băila
    4. Bântău
    5. Budișteni
    6. Ciolcești
    7. Ciulnița
    8. Cârciumărești
    9. Cotu Malului
    10. Glâmbocata
    11. Glâmbocata-Deal
    12. Glodu
    13. Moara Mocanului
    14. Schitu Scoicești
  48.Lerești1. Lerești
    2. Pojorâta
    3. Voinești
  49.Lunca Corbului1. Lunca Corbului
    2. Bumbueni
    3. Catane
    4. Ciești
    5. Lăngești
    6. Mârghia de Jos
    7. Mârghia de Sus
    8. Pădureți
    9. Silișteni
  50.Mălureni1. Mălureni
    2. Bunești
    3. Păuleasca
    4. Toplița
    5. Zărnești
  51.Mărăcineni1. Mărăcineni
    2. Argeșelu
  52.Merișani1. Merișani
    2. Borlești
    3. Brăteasca
    4. Capu Piscului
    5. Crâmpotani
    6. Dobrogostea
    7. Malu Vânăt
    8. Vărzaru
    9. Vâlcelele
  53.Micești1. Micești
    2. Brânzari
    3. Păuleasca
    4. Purcăreni
  54.Mihăești1. Mihăești
    2. Drăghici
    3. Furnicoși
    4. Rudeni
    5. Valea Bradului
    6. Valea Popii
    7. Văcarea
  55.Mioarele1. Mățău
    2. Aluniș
    3. Chilii
    4. Cocenești
    5. Suslănești
  56.Miroși1. Miroși
    2. Surdulești
  57.Morărești1. Morărești
    2. Dedulești
    3. Dealu Obejdeanului
    4. Luminile
    5. Măncioiu
    6. Săpunari
  58.Moșoaia1. Moșoaia
    2. Bătrâni
    3. Ciocănăi
    4. Dealu Viilor
    5. Hințești
    6. Lăzărești
    7. Smeura
  59.Mozăceni1. Mozăceni
    2. Babaroaga
    3. Zidurile
  60.Mușătești1. Vâlsănești
    2. Bolovănești
    3. Costești-Vâlsan
    4. Mușătești
    5. Prosia
    6. Robaia
    7. Stroești
    8. Valea Faurului
    9. Valea lui Maș
    10. Valea Muscelului
  61.Negrași1. Negrași
    2. Bârlogu
    3. Buta
    4. Mozacu
  62.Nucșoara1. Nucșoara
    2. Gruiu
    3. Sboghițești
    4. Slatina
  63.Oarja1. Oarja
    2. Ceaușești
  64.Pietroșani1. Pietroșani
    2. Bădești
    3. Gănești
    4. Retevoiești
    5. Vărzăroaia
  65.Poiana Lacului1. Poiana Lacului
    2. Cătunași
    3. Cepari
    4. Dealu Orașului
    5. Dealu Viilor
    6. Dinculești
    7. Gălețeanu
    8. Gărdinești
    9. Gâlcești
    10. Metofu
    11. Păduroiu din Deal
    12. Păduroiu din Vale
    13. Sămara
  66.Poienarii de Argeș1. Poienari
    2. Ceaurești
    3. Ioanicești
    4. Tomulești
  67.Poienarii de Muscel1. Poienari
    2. Groșani
    3. Jugur
    4. Șerbănești
    5. Valea Îndărăt
  68.Popești1. Popești
    2. Palanga
    3. Purcăreni
    4. Slobozia
  69.Priboieni1. Priboieni
    2. Albotele
    3. Paraschivești
    4. Sămăila
    5. Pitoi
    6. Valea Mare
    7. Valea Nenii
    8. Valea Popii
  70.Rătești1. Rătești
    2. Ciupa-Mănciulescu
    3. Furduești
    4. Mavrodolu
    5. Nejlovelu
    6. Pătuleni
    7. Tigveni
  71.Râca1. Râca
    2. Adunați
    3. Bucov
  72.Recea1. Recea
    2. Deagu de Jos
    3. Deagu de Sus
    4. Goleasca
    5. Orodel
  73.Rociu1. Rociu
    2. Gliganu de Jos
    3. Gliganu de Sus
    4. Șerbănești
  74.Rucăr1. Rucăr
    2. Sătic
  75.Sălătrucu1. Sălătrucu
    2. Văleni
  76.Săpata1. Mârțești
    2. Bănărești
    3. Dealu Bradului
    4. Drăghicești
    5. Găinușa
    6. Lipia
    7. Popești
    8. Turcești
  77.Schitu Golești1. Schitu Golești
    2. Burnești
    3. Costiță
    4. Lăzărești
    5. Loturi
    6. Valea Pechii
  78.Slobozia1. Slobozia
    2. Nigrișoara
  79.Stâlpeni1. Stâlpeni
    2. Dealu Frumos
    3. Livezeni
    4. Ogrezea
    5. Oprești
    6. Pițigaia
    7. Rădești
  80.Stoenești1. Stoenești
    2. Bădeni
    3. Cotenești
    4. Lunca Gârtii
    5. Piatra
    6. Slobozia
    7. Valea Bădenilor
  81.Stolnici1. Stolnici
    2. Cochinești
    3. Cotmeana
    4. Fâlfani
    5. Izbășești
    6. Vlășcuța
  82.Suseni1. Suseni
    2. Burdești
    3. Cerșani
    4. Chirițești
    5. Găleșești
    6. Odăeni
    7. Pădureni
    8. Strâmbeni
    9. Ștefănești
    10. Țuțulești
  83.Ștefan cel Mare1. Ștefan cel Mare
    2. Glavacioc
  84.Șuici1. Șuici
    2. Ianculești
    3. Paltenu
    4. Păuleni
    5. Rudeni
    6. Valea Calului
  85.Teiu1. Teiu
    2. Leșile
  86.Tigveni1. Tigveni
    2. Bădislava
    3. Bălilești
    4. Bălteni
    5. Bârseștii de Jos
    6. Bârseștii de Sus
    7. Blaju
    8. Vlădești
  87.Țițești 1. Țițești
    2. Bucșenești-Lotași
    3. Cișmea
    4. Valea Mănăstirii
    5. Valea Stânii
  88.Uda1. Uda
    2. Bădulești
    3. Bărănești
    4. Braniștea
    5. Chirițești
    6. Cotu
    7. Dealu Bisericii
    8. Dealu Tolcesii
    9. Diconești
    10. Gorani
    11. Greabăn
    12. Lungulești
    13. Miercani
    14. Râjlețu-Govora
    15. Romana
    16. Săliștea
  89.Ungheni1. Ungheni
    2. Colțu
    3. Găujani
    4. Goia
    5. Humele
    6. Satu Nou
  90.Valea Danului1. Valea Danului
    2. Bănicești
    3. Bolculești
    4. Borobănești
    5. Vernești
  91.Valea Iașului1. Valea Iașului
    2. Bădila
    3. Bărbălătești
    4. Borovinești
    5. Cerbureni
    6. Mustățești
    7. Ruginoasa
    8. Ungureni
    9. Valea Uleiului
  92.Valea Mare-Pravăț1. Valea Mare-Pravăț
    2. Bilcești
    3. Colnic
    4. Fântânea
    5. Gura Pravăț
    6. Nămăești
    7. Pietroasa
    8. Șelari
  93.Vedea1. Vedea
    2. Bădicea
    3. Blejani
    4. Burețești
    5. Chirițești
    6. Chițani
    7. Ciurești
    8. Dincani
    9. Fata
    10. Frătici
    11. Izvoru de Jos
    12. Izvoru de Sus
    13. Lungani
    14. Mogoșești
    15. Prodani
    16. Rățoi
    17. Vața
    18. Vețișoara
    19. Vârșești
  94.Vlădești1. Vlădești
    2. Coteasca
    3. Drăghescu
    4. Putina
  95.Vulturești1. Vulturești
    2. Bârzești
    3. Huluba
   +  JUDEȚUL BACĂU cu reședința în municipiul Bacău
  Municipii 3Orașe 5Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 19Comune 85Sate 491- din care aparțin de municipii și orașe 5
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.BACĂU1. BACĂU-
  2.MOINEȘTI1. MOINEȘTI-
  2. Găzărie
  3.ONEȘTI1. ONEȘTI-
  2. Borzești
  3. Slobozia
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.BUHUȘI1. BUHUȘI-
  2. Marginea
  3. Runcu
  2.COMĂNEȘTI1. COMĂNEȘTI-
  2. Podei
  3. Vermești
  3.DĂRMĂNEȘTI1. DĂRMĂNEȘTI1. Dărmăneasca
  2. Lapoș
  3. Păgubeni
  4. Plopu
  5. Sălătruc
  4.SLĂNIC-MOLDOVA1. SLĂNIC-MOLDOVA-
  2. Cerdac
  3. Cireșoaia
  5.TÂRGU OCNA1. TÂRGU OCNA-
  2. Poieni
  3. Vâlcele
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Agăș1. Agăș
    2. Beleghet
    3. Coșnea
    4. Cotumba
    5. Diaconești
    6. Goioasa
    7. Preluci
    8. Sulța
  2.Ardeoani1. Ardeoani
    2. Leontinești
  3.Asău1. Asău
    2. Apa Asău
    3. Ciobănuș
    4. Lunca Asău
    5. Păltiniș
    6. Straja
  4.Balcani1. Balcani
    2. Frumoasa
    3. Ludași
    4. Schitu Frumoasa
  5.Berești-Bistrița1. Berești-Bistrița
    2. Brad
    3. Climești
    4. Pădureni
  6.Berești-Tazlău1. Berești-Tazlău
    2. Boșoteni
    3. Enăchești
    4. Prisaca
    5. Românești
    6. Tescani
    7. Turluianu
  7.Berzunți1. Berzunți
    2. Buda
    3. Dragomir
  8.Bârsănești1. Bârsănești
    2. Albele
    3. Brătești
    4. Caraclău
  9.Blăgești1. Blăgești
    2. Buda
    3. Poiana Negustorului
    4. Țârdenii Mari
    5. Valea lui Ion
  10.Bogdănești1. Bogdănești
    2. Filipești
  11.Brusturoasa1. Brusturoasa
    2. Buruieniș
    3. Buruienișu de Sus
    4. Camenca
    5. Cuchiniș
    6. Hângănești
  12.Buciumi1. Buciumi
    2. Răcăuți
  13.Buhoci1. Buhoci
    2. Bijghir
    3. Buhocel
    4. Coteni
    5. Dospinești
  14.Cașin1. Cașin
    2. Curița
  15.Căiuți1. Căiuți
    2. Blidari
    3. Boiștea
    4. Florești
    5. Heltiu
    6. Mărcești
    7. Popeni
    8. Pralea
    9. Vrânceni
  16.Cleja1. Cleja
    2. Somușca
    3. Valea Mică
  17.Colonești1. Colonești
    2. Călini
    3. Poiana
    4. Satu Nou
    5. Spria
    6. Valea Mare
    7. Zăpodia
  18.Corbasca1. Corbasca
    2. Băcioiu
    3. Marvila
    4. Pogleț
    5. Rogoaza
    6. Scărișoara
    7. Vâlcele
  19.Coțofănești1. Coțofănești
    2. Bâlca
    3. Boiștea de Jos
    4. Borșani
    5. Tămășoaia
  20. Dămienești 1. Dămienești
    2. Călugăreni
    3. Drăgești
    4. Pădureni
  21.Dealu Morii1. Dealu Morii
    2. Banca
    3. Bălănești
    4. Blaga
    5. Boboș
    6. Bodeasa
    7. Bostănești
    8. Calapodești
    9. Căuia
    10. Dorofei
    11. Ghionoaia
    12. Grădești
    13. Negulești
    14. Tăvădărești
  22.Dofteana1. Dofteana
    2. Bogata
    3. Cucuieți
    4. Hăghiac
    5. Larga
    6. Seaca
    7. Ștefan Vodă
  23.Faraoani1. Faraoani
  24.Filipeni1. Filipeni
    2. Bălaia
    3. Brad
    4. Fruntești
    5. Mărăști
    6. Pădureni
    7. Slobozia
    8. Valea Boțului
  25.Filipești1. Filipești
    2. Boanța
    3. Cârligi
    4. Cornești
    5. Cotu Grosului
    6. Galbeni
    7. Hârlești
    8. Onișcani
  26.Găiceana1. Găiceana
    2. Arini
    3. Huțu
    4. Popești
  27.Ghimeș-Făget1. Făget
    2. Bolovăniș
    3. Făgetu de Sus
    4. Ghimeș
    5. Răchitiș
    6. Tărhăuși
  28.Gioseni1. Gioseni
  29.Gârleni1. Gârlenii de Sus
    2. Gârleni
    3. Lespezi
    4. Șurina
  30.Glăvănești1. Glăvănești
    2. Frumușelu
    3. Muncelu
    4. Putredeni
    5. Răzeșu
  31.Gura Văii1. Gura Văii
    2. Capăta
    3. Dumbrava
    4. Motocești
    5. Păltinata
    6. Temelia
  32.Helegiu1. Helegiu
    2. Brătila
    3. Deleni
    4. Drăgugești
  33.Hemeiuș1. Hemeiuș
    2. Fântânele
    3. Lilieci
  34.Horgești1. Horgești
    2. Bazga
    3. Galeri
    4. Mărăscu
    5. Răcătău-Răzeși
    6. Răcătău de Jos
    7. Recea
    8. Sohodor
  35.Huruiești1. Huruiești
    2. Căpotești
    3. Florești
    4. Fundoaia
    5. Ocheni
    6. Perchiu
    7. Prădaiș
  36.Itești1. Itești
    2. Ciumași
    3. Dumbrava
    4. Făgețel
  37.Izvoru Berheciului1. Izvoru Berheciului
    2. Antohești
    3. Băimac
    4. Făghieni
    5. Obârșia
    6. Oțelești
    7. Pădureni
  38.Letea Veche1. Letea Veche
    2. Holt
    3. Radomirești
    4. Ruși-Ciutea
    5. Siretu
  39.Lipova1. Lipova
    2. Mâlosu
    3. Satu Nou
    4. Valea Caselor
    5. Valea Hogei
    6. Valea Mărului
    7. Valea Moșneagului
  40.Livezi1. Livezi
    2. Bălăneasa
    3. Orășa
    4. Poiana
    5. Prăjoaia
    6. Scăriga
  41.Luizi-Călugăra1. Luizi-Călugăra
    2. Osebiți
  42.Măgirești1. Măgirești
    2. Prăjești
    3. Stănești
    4. Șesuri
    5. Valea Arinilor
  43.Măgura1. Măgura
    2. Crihan
    3. Dealu Mare
    4. Sohodol
  44.Mănăstirea Cașin1. Mănăstirea Cașin
    2. Lupești
    3. Pârvulești
    4. Scutaru
  45.Mărgineni1. Mărgineni
    2. Barați
    3. Luncani
    4. Pădureni
    5. Podiș
    6. Poiana
    7. Trebeș
    8. Valea Budului
  46.Motoșeni1. Motoșeni
    2. Bâclești
    3. Chetreni
    4. Chicerea
    5. Cociu
    6. Cornățelu
    7. Fântânele
    8. Fundătura
    9. Gura Crăiești
    10. Poiana
    11. Praja
    12. Rotăria
    13. Șendrești
    14. Țepoaia
  47.Negri1. Negri
    2. Brad
    3. Călinești
    4. Mâgla
    5. Poiana
    6. Ursoaia
  48.Nicolae Bălcescu1. Nicolae Bălcescu
    2. Buchila
    3. Galbeni
    4. Lărguța
    5. Valea Seacă
  49.Odobești1. Odobești
    2. Bălușa
    3. Ciuturești
    4. Tisa-Silvestri
  50.Oituz1. Oituz
    2. Călcâi
    3. Ferestrău-Oituz
    4. Hârja
    5. Marginea
    6. Poiana Sărată
  51.Oncești1. Oncești
    2. Bărboasa
    3. Dealu Perjului
    4. Onceștii Vechi
    5. Satu Nou
    6. Tarnița
    7. Taula
  52.Orbeni1. Orbeni
    2. Scurta
  53.Palanca1. Palanca
    2. Cădărești
    3. Ciugheș
    4. Pajiștea
    5. Popoiu
  54.Parava1. Parava
    2. Drăgușani
    3. Rădoaia
    4. Teiuș
  55.Parincea1. Parincea
    2. Barna
    3. Mileștii de Jos
    4. Mileștii de Sus
    5. Nănești
    6. Năstăseni
    7. Poieni
    8. Satu Nou
    9. Văleni
    10. Vladnic
  56.Pâncești1. Pâncești
    2. Chilia Benei
    3. Dieneț
    4. Fulgeriș
    5. Fundu Văii
    6. Motoc
    7. Petrești
    8. Soci
  57.Pârgărești1. Pârgărești
    2. Bahna
    3. Nicorești
    4. Pârâu Boghii
    5. Satu Nou
  58.Pârjol1. Pârjol
    2. Băhnășeni
    3. Bărnești
    4. Băsăști
    5. Câmpeni
    6. Hăineala
    7. Hemieni
    8. Pustiana
    9. Tărâța
  59.Plopana1. Plopana
    2. Budești
    3. Dorneni
    4. Fundu Tutovei
    5. Ițcani
    6. Rusenii Răzeși
    7. Rusenii de Sus
    8. Străminoasa
    9. Țâgâra
  60.Podu Turcului1. Podu Turcului
    2. Bălănești
    3. Căbești
    4. Fichitești
    5. Giurgioana
    6. Hanța
    7. Lehancea
    8. Plopu
    9. Răcușana
    10. Sârbi
  61.Poduri1. Poduri
    2. Bucșești
    3. Cernu
    4. Cornet
    5. Negreni
    6. Prohozești
    7. Valea Șoșii
  62.Prăjești1. Prăjești
  63.Racova1. Racova
    2. Gura Văii
    3. Hălmăcioaia
    4. Ilieși
  64.Răcăciuni1. Răcăciuni
    2. Ciucani
    3. Fundu Răcăciuni
    4. Gheorghe Doja
    5. Gâșteni
    6. Răstoaca
  65.Răchitoasa1. Răchitoasa
    2. Barcana
    3. Bucșa
    4. Buda
    5. Burdusaci
    6. Dănăila
    7. Dumbrava
    8. Farcașa
    9. Fundătura Răchitoasa
    10. Hăghiac
    11. Magazia
    12. Movilița
    13. Oprișești
    14. Putini
    15. Tochilea
  66.Roșiori1. Roșiori
    2. Misihănești
    3. Negușeni
    4. Poieni
    5. Valea Mare
    6. Valea Mică
  67.Sascut1. Sascut
    2. Berești
    3. Conțești
    4. Păncești
    5. Sascut-Sat
    6. Schineni
    7. Valea Nacului
  68.Sănduleni1. Sănduleni
    2. Bârzulești
    3. Coman
    4. Mateiești
    5. Stufu
    6. Tisa
    7. Verșești
  69.Sărata1. Sărata
    2. Bălțata
  70.Săucești1. Săucești
    2. Bogdan Vodă
    3. Costei
    4. Schineni
    5. Siretu
    6. Șerbești
  71.Scorțeni1. Scorțeni
    2. Bogdănești
    3. Florești
    4. Grigoreni
    5. Stejaru
    6. Șerpeni
  72.Secuieni1. Secuieni
    2. Berbinceni
    3. Chiticeni
    4. Fundeni
    5. Glodișoarele
    6. Valea Fânațului
    7. Văleni
  73.Solonț1. Solonț
    2. Cucuieți
    3. Sărata
  74.Stănișești1. Stănișești
    2. Balotești
    3. Belciuneasa
    4. Benești
    5. Crăiești
    6. Gorghești
    7. Slobozia
    8. Slobozia Nouă
    9. Văleni
  75.Strugari1. Strugari
    2. Cetățuia
    3. Iaz
    4. Nadișa
    5. Petricica
    6. Răchitișu
  76.Ștefan cel Mare1. Ștefan cel Mare
    2. Bogdana
    3. Gutinaș
    4. Negoiești
    5. Rădeana
    6. Viișoara
  77.Tamași1. Tamași
    2. Chetriș
    3. Furnicari
  78.Tătărăști1. Tătărăști
    2. Cornii de Jos
    3. Cornii de Sus
    4. Drăgești
    5. Gherdana
    6. Giurgeni
    7. Ungureni
  79.Târgu Trotuș1. Târgu Trotuș
    2. Tuta
    3. Viișoara
  80.Traian1. Traian
    2. Bogdănești
    3. Hertioana de Jos
    4. Hertioana-Răzeși
    5. Zăpodia
  81.Ungureni1. Ungureni
    2. Bărtășești
    3. Bibirești
    4. Bota
    5. Botești
    6. Gârla Anei
    7. Viforeni
    8. Zlătari
  82.Urechești1. Urechești
    2. Cornățel
    3. Lunca Dochiei
    4. Satu Nou
    5. Slobozia
  83.Valea Seacă1. Valea Seacă
    2. Cucova
  84.Vultureni1. Vultureni
    2. Bosia
    3. Dădești
    4. Dorneni
    5. Ghilăvești
    6. Godineștii de Jos
    7. Godineștii de Sus
    8. Lichitișeni
    9. Medeleni
    10. Năzărioaia
    11. Reprivăț
    12. Tomozia
    13. Țigănești
    14. Valea Lupului
    15. Valea Merilor
    16. Valea Salciei
  85.Zemeș1. Zemeș
    2. Bolătău
   +  JUDEȚUL BIHORcu reședința în municipiul Oradea
  Municipii 4Orașe 6Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 23Comune 91Sate 434- din care aparțin de municipii și orașe 5
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.ORADEA1. ORADEA-
  2.BEIUȘ1. BEIUȘ-
  2. Delani
  3.MARGHITA1. MARGHITA-
  2. Cheț
  3. Ghenetea
  4.SALONTA1. SALONTA-
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.ALEȘD1. ALEȘD-
  2. Pădurea Neagră
  3. Peștiș
  4. Tinăud
  2.NUCET1. NUCET-
  2. Băița
  3. Băița-Plai
  3.SĂCUENI1. SĂCUENI1. Cadea
  2. Ciocaia
  3. Cubulcut
  4. Olosig
  5. Sânnicolau de Munte
  4.ȘTEI1. ȘTEI-
  5.VALEA LUI MIHAI1. VALEA LUI MIHAI-
  6.VAȘCĂU1. VAȘCĂU-
  2. Câmp
  3. Câmp-Moți
  4. Colești
  5. Vărzarii de Jos
  6. Vărzarii de Sus
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Abram1. Abram
    2. Cohani
    3. Dijir
    4. Iteu
    5. Iteu Nou
    6. Margine
    7. Satu Barbă
    8. Suiug
  2.Abrămuț1. Abrămuț
    2. Crestur
    3. Făncica
    4. Petreu
  3.Aștileu1. Aștileu
    2. Călățea
    3. Chistag
    4. Peștere
  4.Aușeu1. Aușeu
    2. Cacuciu Vechi
    3. Codrișoru
    4. Gheghie
    5. Groși
    6. Luncșoara
  5.Avram Iancu1. Avram Iancu
    2. Ant
    3. Tămașda
  6.Balc1. Balc
    2. Almașu Mare
    3. Almașu Mic
    4. Ghida
    5. Săldăbagiu de Barcău
  7.Batăr1. Batăr
    2. Arpășel
    3. Talpoș
    4. Tăut
  8.Biharia1. Biharia
    2. Cauaceu
  9.Boianu Mare1. Boianu Mare
    2. Corboaia
    3. Huta
    4. Păgaia
    5. Rugea
  10.Borod1. Borod
    2. Borozel
    3. Cetea
    4. Cornițel
    5. Șerani
    6. Valea Mare de Criș
  11.Borș1. Borș
    2. Santăul Mare
    3. Santăul Mic
    4. Sântion
  12.Bratca 1. Bratca
    2. Beznea
    3. Damiș
    4. Lorău
    5. Ponoară
    6. Valea Crișului
  13.Brusturi1. Brusturi
    2. Cuieșd
    3. Loranta
    4. Orvișele
    5. Păulești
    6. Picleu
    7. Țigăneștii de Criș
    8. Varasău
  14.Budureasa1. Budureasa
    2. Burda
    3. Saca
    4. Săliște de Beiuș
    5. Teleac
  15.Buduslău1. Buduslău
    2. Albiș
  16.Bulz1. Bulz
    2. Munteni
    3. Remeți
  17.Buntești1. Buntești
    2. Brădet
    3. Dumbrăvani
    4. Ferice
    5. Lelești
    6. Poienii de Jos
    7. Poienii de Sus
    8. Săud
    9. Stâncești
  18.Căbești1. Căbești
    2. Goila
    3. Gurbești
    4. Josani
    5. Sohodol
  19.Căpâlna1. Căpâlna
    2. Ginta
    3. Rohani
    4. Săldăbagiu Mic
    5. Suplacu de Tinca
  20.Cărpinet1. Cărpinet
    2. Călugări
    3. Izbuc
    4. Leheceni
  21.Cefa1. Cefa
    2. Ateaș
    3. Inand
  22.Ceica1. Ceica
    2. Bucium
    3. Ceișoara
    4. Corbești
    5. Cotiglet
    6. Dușești
    7. Incești
  23.Cetariu1. Cetariu
    2. Șișterea
    3. Șușturogi
    4. Tăutelec
  24.Cherechiu1. Cherechiu
    2. Cheșereu
    3. Târgușor
  25.Chișlaz1. Chișlaz
    2. Chiraleu
    3. Hăucești
    4. Mișca
    5. Poclușa de Barcău
    6. Sărsig
    7. Sânlazăr
  26.Ciumeghiu1. Ciumeghiu
    2. Boiu
    3. Ghiorac
  27.Câmpani1. Câmpani
    2. Fânațe
    3. Hârsești
    4. Sighiștel
    5. Valea de Sus
  28.Cociuba Mare1. Cociuba Mare
    2. Cărăsău
    3. Cheșa
    4. Petid
  29.Copăcel1. Copăcel
    2. Bucuroaia
    3. Chijic
    4. Poiana Tășad
    5. Sărand
    6. Surduc
  30.Criștioru de Jos1. Criștioru de Jos
    2. Bâlc
    3. Criștioru de Sus
    4. Poiana
    5. Săliște de Vașcău
  31.Curățele1. Curățele
    2. Beiușele
    3. Cresuia
    4. Nimăiești
    5. Pocioveliște
  32.Curtuișeni1. Curtuișeni
    2. Vășad
  33.Derna1. Derna
    2. Dernișoara
    3. Sacalasău
    4. Sacalasău Nou
    5. Tria
  34.Diosig1. Diosig
    2. Ianca
  35.Dobrești1. Dobrești
    2. Cornișești
    3. Crâncești
    4. Hidișel
    5. Luncasprie
    6. Răcaș
    7. Topa de Jos
    8. Topa de Sus
  36.Drăgănești1. Drăgănești
    2. Belejeni
    3. Grădinari
    4. Livada Beiușului
    5. Mizieș
    6. Păcălești
    7. Păntășești
    8. Șebiș
    9. Talpe
    10. Țigăneștii de Beiuș
  37.Drăgești1. Drăgești
    2. Dicănești
    3. Stracoș
    4. Tășad
    5. Topești
  38.Finiș1. Finiș
    2. Brusturi
    3. Fiziș
    4. Ioaniș
    5. Șuncuiș
  39.Gepiu1. Gepiu
    2. Bicaci
  40.Girișu de Criș1. Girișu de Criș
    2. Tărian
  41.Hidișelu de Sus1. Hidișelu de Sus
    2. Hidișelu de Jos
    3. Mierlău
    4. Sântelec
    5. Șumugiu
  42.Holod1. Holod
    2. Dumbrava
    3. Dumbrăvița
    4. Forosig
    5. Hodiș
    6. Lupoaia
    7. Valea Mare de Codru
    8. Vintere
  43.Husasău de Tinca1. Husas