ORDIN nr. 1.236/6.509/126/2018pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.236 din 7 august 2018
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 6.509 din 18 decembrie 2018
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 126 din 13 noiembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 18 ianuarie 2019  În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) precum și ale art. 41 alin. (4),(14),(15),(18),(20),(31),(32),(33) și (34), ale art. 60 alin. (12) și ale art. 61^1 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului administrației și internelor nr. 356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
   +  ANEXĂNORMEprivind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiunice depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernuluinr. 43/1997 privind regimul drumurilor