ORDIN nr. 5.658 din 11 decembrie 2018privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 18 ianuarie 2019    În temeiul prevederilor art. 340 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.520/2018*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.520/2018 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.021 a Comisiei din 18 iulie 2018 privind adoptarea unor standarde și formate tehnice necesare pentru funcționarea corelării automate prin intermediul platformei IT comune, utilizând clasificarea europeană și interoperabilitatea între sistemele naționale și clasificarea europeană, privind stabilirea unui punct de contact unic pentru comunicare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 11 decembrie 2018.Nr. 5.658.-----