ORDIN nr. 14 din 4 ianuarie 2019privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.540 din 19 decembrie 2018
  • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 14 din 4 ianuarie 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2019    ORDIN nr. 1.540 din 19 decembrie 2018