ORDIN nr. 155 din 28 decembrie 2018pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2019  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul INumărul curent 33 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  Nr. crt.Centrul de reținere și arestare preventivă din cadrulCondiții corespunzătoareCondiții necorespunzătoareCriterii de neconformitate potrivit art. 55^1 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare
  01234
  „33.I.P.J. SibiuÎncepând cu data de 4.10.201824.07.2012-3.10.2018art. 55^1 alin. (3) lit. e)“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 28 decembrie 2018.Nr. 155.-----