LEGE nr. 357 din 27 decembrie 2018pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărții" în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie anul 2019 ca „Anul Cărții“ în România.  +  Articolul 2(1) Cu prilejul sărbătoririi „Anului Cărții“ se organizează evenimente culturale dedicate acestei inițiative.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda sprijin logistic și/sau financiar, după caz.  +  Articolul 3(1) În „Anul Cărții“ se lansează Programul național „România citește“, denumit în continuare Programul. Programul se va desfășura în cadrul unităților de învățământ primar și gimnazial și presupune organizarea de întâlniri săptămânale ale elevilor cu voluntari, precum părinți, personalități publice, jurnaliști. În cadrul Programului, voluntarii vor lectura împreună cu elevii fragmente din operele literare incluse în programa școlară.(2) Programul presupune și organizarea de întâlniri bianuale ale elevilor cu scriitori români contemporani, de anvergură națională sau locală, care să lectureze fragmente din propriile creații literare, în scopul încurajării lecturii și promovării acestora.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 decembrie 2018.Nr. 357.-----