HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 20 decembrie 2018privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare a unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 28 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă comasarea imobilelor cu nr. MFP 38036, 38037 și 38038 la imobilul cu nr. MFP 38038 imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar, schimbarea denumirii și modificarea caracteristicilor tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării, ca urmare a reevaluării și înscrierii în aceeași carte funciară în condițiile legii, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Tineretului și Sportului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 20 decembrie 2018.Nr. 1.006.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
  aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
  care se comasează ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiDatele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)AdresaAdministrator
  Bunurile care se comasează380368.26.02Sediu administrativ4 birouri, arhivă, magazie și anexe0Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 12, județul CovasnaMinisterul Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe (CUI 4404745)
  380378.26.02Sala sporturilorSală de sport cu tribună 1.050 de locuri și anexe1.831.700
  380388.26.02Baza sportivă municipalăTeren de handbal bitum, cămin sportiv cu 71 de locuri, cantină 56 de locuri, magazie, pivniță și anexe Conform CF nr. 272040
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiDatele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)AdresaAdministrator
  Bunul rezultat în urma comasării380388.26.02Sediu administrativ și complex sportivTeren suprafață totală măsurată de 49.246 mp; C1 - stadion cu: teren de fotbal, pistă atletism și tribune, cu suprafață construită la sol de 22.406 mp, suprafață construită desfășurată de 22.406 mp; C2 - vestiar stadion, cu suprafață construită la sol de 58 mp, suprafață construită desfășurată de 58 mp; C3 - sala sporturilor cu suprafață construită la sol de 2.407 mp, suprafață desfășurată de 2.407 mp, formată din: sală de sport, birouri, vestiare, sală forță, saună; C4 - hotel cu cantină și vestiare, suprafață construită la sol de 331 mp, suprafață desfășurată de 993 mp; C5 - casă bilete, cu suprafață construită la sol de 34 mp, suprafață construită desfășurată de 34 mp; C6 - casă bilete, cu suprafață construită la sol de 4 mp, suprafață construită desfășurată de 4 mp;C7 - casă bilete, cu suprafață construită la sol de 4 mp, suprafață construită desfășurată de 4 mp;C8 - teren sintetic cu suprafața de 810 mp; C9 - beci, cu suprafață construită la sol de 57 mp, suprafață construită desfășurată de 57 mp Conform CF nr. 2720414.190.230Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 12, județul CovasnaMinisterul Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe (CUI 4404745)
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului rezultat în urma comasării care își schimbă denumirea, își actualizează valoarea de inventar
  și își modifică caracteristicile tehnice ca urmare a reevaluării și înscrierii în aceeași carte funciară
  Nr. M.F.PCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiDatele de identificare actualizate ale imobiluluiValoarea actualizată a bunuluiAdresaAdministrator
  380388.26.02Sediu administrativ și complex sportivTeren suprafață totală măsurată de 49.246 mp; C1 - stadion cu: teren de fotbal, pistă atletism și tribune, cu suprafață construită la sol de 22.406 mp, suprafață construită desfășurată de 22.406 mp; C2 - vestiar stadion, cu suprafață construită la sol de 58 mp, suprafață construită desfășurată de 58 mp; C3 - sala sporturilor cu suprafață construită la sol de 2.407 mp, suprafață desfășurată de 2.407 mp, formată din: sală de sport, birouri, vestiare, sală forță, saună; C4 - hotel cu cantină și vestiare, suprafață construită la sol de 331 mp, suprafață desfășurată de 993 mp; C5 - casă bilete, cu suprafață construită la sol de 34 mp, suprafață construită desfășurată de 34 mp; C6 - casă bilete, cu suprafață construită la sol de 4 mp, suprafață construită desfășurată de 4 mp; C7 - casă bilete, cu suprafață construită la sol de 4 mp, suprafață construită desfășurată de 4 mp; C8 - teren sintetic cu suprafața de 810 mp; C9 - beci, cu suprafață construită la sol de 57 mp, suprafață construită desfășurată de 57 mp Conform CF nr. 27204 14.190.230Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 12, județul CovasnaMinisterul Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe (CUI 4404745)
  ----