HOTĂRÂRE nr. 998 din 20 decembrie 2018pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 21 decembrie 2018  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 68 din Legea bugetului de stat nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 20 decembrie 2018.Nr. 998.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICEOperatorul economic: Societatea Comercială Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureștiCod unic de înregistrare: RO14273221
  RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018
  -----