ORDIN nr. 1.842 din 6 noiembrie 2008pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale buget și credite externe nr. G.N./11.612/2008,în temeiul art. 40 și 50 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.070/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății Publice și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, al Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate pe anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Monografia privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate de la bugetul de stat aferente vaccinurilor și altor produse din cadrul programelor naționale de sănătate.(2) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile efectuate din venituri proprii (accize) aferente produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, precum și a vaccinurilor și altor produse din cadrul programelor naționale de sănătate.(3) Se aprobă macheta de raportare privind cheltuielile aferente produselor și bunurilor provenite din donații.(4) Machetele menționate la alin. (1), (2) și (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică și unitățile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 6 noiembrie 2008.Nr. 1.842.  +  Anexa nr. 1
  MONOGRAFIA
  privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății,
  a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate și a produselor și bunurilor provenite din donații
  I. La nivelul Ministerului Sănătății:1. Înregistrarea facturii de medicamente, materiale sanitare și reactivi de la furnizor din donații:302 09 00 = 401 01 00302 09 00 = 779 00 002. Plata furnizorului de medicamente, materiale sanitare și reactivi:401 01 00 = 770 00 003. Înregistrarea transferului de medicamente, materiale sanitare și reactivi din Rezerva Ministerului Sănătății către direcțiile de sănătate publică și unitățile direct subordonate Ministerului Sănătății pe baza avizelor de însoțire a mărfii și a proceselor-verbale de recepție:658 00 00 = 302 09 00II. La nivelul direcțiilor de sănătate publică (DSP) sau al unităților direct subordonate Ministerului Sănătății, după caz:1. Înregistrarea medicamentelor, materialelor sanitare și reactivilor primiți de la Ministerul Sănătății în baza avizelor de însoțire a mărfii și a proceselor-verbale de recepție:302 09 00 = 779 00 002. Înregistrarea transferului de medicamente și materiale sanitare din Rezerva Ministerului Sănătății între direcțiile de sănătate publică pe baza proceselor-verbale de predare-preluare:302 09 00 = 779 00 00 DSP care a transferat stocuri an curent - stornare pentru cele primite în anul curent302 09 00 = 779 00 00 DSP care primește în anul curent117 00 00 = 302 09 00 DSP care transferă stocuri anii precedenți302 09 00 = 117 00 00 DSP care primește stocuri anii precedenți3. Înregistrarea consumului pe baza documentelor justificative:602 09 00 = 302 09 00 (la 09-01-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.567 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 09 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 2DSP .................Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătății)
  Situația consumurilor de medicamente, materiale sanitare și reactivi primiți prin transfer cu titlu gratuit
  Nr. crt.Denumire produsFurnizorSursa finanțarePrețStoc inițialIntrăriIeșiriStoc final
  CantitateValoareCantitateValoareCantitateValoareCantitateValoare
               
  (la 09-01-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.567 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 09 ianuarie 2019 )
  ----------