ORDIN nr. 1.877 din 13 decembrie 2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 17 decembrie 2018  Având în vedere Referatul Direcției economice nr. 929/47.910 din 7.12.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii și alocații de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Superioare de Aviație Civilă reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Școala Superioară de Aviație Civilă poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  București, 13 decembrie 2018.Nr. 1.877.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2018 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
  -----