HOTĂRÂRE nr. 973 din 13 decembrie 2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 17 decembrie 2018  Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 13 decembrie 2018.Nr. 973.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil. MINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. GalațiSediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34Cod unic de înregistrare: RO 11776466
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018
  -----