LEGE nr. 290 din 29 noiembrie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Capitala României este municipiul București.(2) Municipiul București este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotate, denumite sectoare.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice, sociale, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Orașul este unitatea administrativ-teritorială urbană, caracterizată de o densitate mare a populației și care concentrează activități socio-culturale și activități economice predominant neagricole.(2) Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită economică, socială și culturală la nivel județean sau național pot fi declarate municipii, în condițiile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Orașele și municipiile sunt alcătuite din localități componente sau din localități componente și sate ce aparțin orașului, respectiv municipiului, după caz.(4) Localitatea în care își au sediul autoritățile administrației publice ale orașului sau municipiului este localitate-reședință de oraș, respectiv de municipiu, după caz.(5) Orașele, respectiv municipiile în care își au sediul autoritățile administrației publice ale județului sunt orașe-reședință de județ, respectiv municipii-reședință de județ.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială rurală, caracterizată de o densitate mai mică a populației, unită prin comunitate de interese și tradiții, în cadrul căreia se desfășoară activități predominant agricole.(2) Comunele cuprind unul sau mai multe sate.(3) Satul în care își au sediul autoritățile administrației publice ale comunei este sat-reședință de comună.5. Articolele 6, 7 și 8 se abrogă.6. La articolul 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru fiecare județ, localitățile reședințe de municipii și orașe sunt înscrise la punctul «A. Municipii», respectiv punctul «B. Orașe», la prima poziție de la coloana «Localități componente ale municipiului» sau la coloana «Localități componente ale orașului», după caz, iar satele-reședință de comune sunt înscrise la punctul «C. Comune», la prima poziție de la rubrica «Satele componente7. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10Se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale județelor, orașelor, comunelor și satelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderii cetățenilor aparținând minorității naționale în unitatea administrativ-teritorială în cauză, precum și afectarea drepturilor și libertăților acestora decurgând din Constituție, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.8. În anexă, în cazul unităților administrativ-teritoriale care conțin în denumirea acestora litera „î“ aceasta se va înlocui cu litera „â“ prin aplicarea regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â“ și „sunt“ în grafia limbii române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993.9. În anexă, denumirea și componența unităților administrativ-teritoriale se înlocuiesc cu denumirea și componența unităților administrativ-teritoriale pe județe, prevăzute în anexa la prezenta lege.10. Anexa se completează cu tabelul „Documentar - Situație statistică privind organizarea administrativă a teritoriului României“.  +  Articolul II(1) Înscrierea noii denumiri a unității administrativ-teritoriale în actele de identitate, pașapoarte și permise de conducere se va realiza odată cu eliberarea acestora la cerere sau la expirarea termenului de valabilitate.(2) Înscrisurile oficiale emise până la intrarea în vigoare a prezentei legi în care denumirile unităților administrativ-teritoriale și ale localităților componente sunt înscrise cu litera „î“ își păstrează valabilitatea.  +  Articolul IIILegea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 29 noiembrie 2018.Nr. 290.  +  ANEXĂ
  Denumirea și componența unităților administrativ-teritoriale pe județe
   +  MUNICIPIUL BUCUREȘTIMunicipiul București, capitala României, se compune din 6 sectoare.
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiSubdiviziuni administrativ-teritoriale - sectoare -
  1.București1. Sectorul 1
  2. Sectorul 2
  3. Sectorul 3
  4. Sectorul 4
  5. Sectorul 5
  6. Sectorul 6
   +  JUDEȚUL ALBAcu reședința în municipiul Alba Iulia
  Municipii 4Orașe 7Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 60Comune 67Sate 656- din care aparțin de municipii și orașe 39
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.ALBA IULIA1. ALBA IULIA-
  2. Bărăbanț
  3. Micești
  4. Oarda
  5. Pâclișa
  2.AIUD1. AIUD1. Ciumbrud
  2. Aiudul de Sus2. Gârbova de Jos
  3. Gâmbaș3. Gârbova de Sus
  4. Măgina4. Gârbovița
  5. Păgida5. Sâncrai
  6. Țifra
  3.BLAJ1. BLAJ1. Mănărade
  2. Deleni-Obârșie2. Spătac
  3. Flitești
  4. Izvoarele
  5. Petrisat
  6. Tiur
  7. Veza
  4.SEBEȘ1. SEBEȘ1. Răhău
  2. Lancrăm
  3. Petrești
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.ABRUD1. ABRUD-
  2. Abrud-Sat
  3. Gura Cornei
  4. Soharu
  2.BAIA DE ARIEȘ1. BAIA DE ARIEȘ1. Brăzești
  2. Cioara de Sus
  3. Muncelu
  4. Sartăș
  5. Simulești
  3.CÂMPENI1. CÂMPENI-
  2. Boncești
  3. Borlești
  4. Botești
  5. Certege
  6. Coasta Vâscului
  7. Dănduț
  8. Dealu Bistrii
  9. Dealu Capsei
  10. Dric
  11. Fața Abrudului
  12. Florești
  13. Furduiești
  14. Mihoești
  15. Motorăști
  16. Peste Valea Bistrii
  17. Poduri
  18. Sorlița
  19. Tomușești
  20. Valea Bistrii
  21. Valea Caselor
  22. Vârși
  4.CUGIR1. CUGIR-
  2. Bocșitura
  3. Bucuru
  4. Călene
  5. Fețeni
  6. Goașele
  7. Mugești
  8. Vinerea
  5. OCNA MUREȘ1. OCNA MUREȘ1. Cisteiu de Mureș
  2. Uioara de Jos2. Micoșlaca
  3. Uioara de Sus3. Războieni-Cetate
  6.TEIUȘ1. TEIUȘ1. Beldiu
  2. Căpud
  3. Coșlariu Nou
  4. Pețelca
  7.ZLATNA1. ZLATNA1. Botești
  2. Budeni
  3. Dealu Roatei
  4. Dobrot
  5. Dumbrava
  6. Feneș
  7. Galați
  8. Izvoru Ampoiului
  9. Pătrângeni
  10. Pirita
  11. Pârău Gruiului
  12. Podu lui Paul
  13. Runc
  14. Ruși
  15. Suseni
  16. Trâmpoiele
  17. Valea Mică
  18. Vâltori
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Albac1. Albac
  2. Bărăști
  3. Budăiești
  4. Cionești
  5. Costești
  6. Dealu Lămășoi
  7. Deve
  8. După Pleșe
  9. Fața
  10. Pleșești
  11. Potionci
  12. Rogoz
  13. Roșești
  14. Rusești
  15. Sohodol
  16. Tamborești
  2.Almașu Mare1. Almașu Mare
  2. Almașu de Mijloc
  3. Brădet
  4. Cheile Cibului
  5. Cib
  6. Glod
  7. Nădăștia
  3. Arieșeni1. Arieșeni
  2. Avrămești
  3. Bubești
  4. Casa de Piatră
  5. Cobleș
  6. Dealu Bajului
  7. Fața Cristesei
  8. Fața Lăpușului
  9. Galbena
  10. Hodobana
  11. Izlaz
  12. Păntești
  13. Pătrăhăițești
  14. Poienița
  15. Ravicești
  16. Sturu
  17. Ștei-Arieșeni
  18. Vanvucești
  4.Avram Iancu1. Avram Iancu
  2. Achimețești
  3. Avrămești
  4. Bădăi
  5. Boldești
  6. Călugărești
  7. Căsoaia
  8. Cândești
  9. Cârăști
  10. Cârțulești
  11. Cocești
  12. Cocoșești
  13. Coroiești
  14. Dealu Crișului
  15. Dolești
  16. Dumăcești
  17. Gojeiești
  18. Helerești
  19. Incești
  20. Jojei
  21. Mărtești
  22. Orgești
  23. Pătruțești
  24. Plai
  25. Pușelești
  26. Șoicești
  27. Ștertești
  28. Târsa
  29. Târsa-Plai
  30. Valea Maciului
  31. Valea Uțului
  32. Verdești
  33. Vidrișoara
  5.Berghin1. Berghin
  2. Ghirbom
  3. Henig
  4. Straja
  6.Bistra1. Bistra
  2. Aronești
  3. Bălești
  4. Bălești-Cătun
  5. Bârlești
  6. Cheleteni
  7. Ciuldești
  8. Crețești
  9. Dealu Muntelui
  10. Dâmbureni
  11. Durăști
  12. Gănești
  13. Gârde
  14. Hodișești
  15. Hudricești
  16. Lipaia
  17. Lunca Largă
  18. Lunca Merilor
  19. Mihăiești
  20. Nămaș
  21. Novăcești
  22. Perjești
  23. Poiana
  24. Poiu
  25. Rătitiș
  26. Runcuri
  27. Sălăgești
  28. Ștefanca
  29. Tolăcești
  30. Tomnatec
  31. Trișorești
  32. Țărănești
  33. Vârși-Rontu
  34. Vârșii Mari
  35. Vârșii Mici
  7.Blandiana1. Blandiana
  2. Acmariu
  3. Ibru
  4. Poieni
  5. Răcătău
  8.Bucerdea Grânoasă1. Bucerdea Grânoasă
  2. Cornu
  3. Pădure
  4. Pânca
  9.Bucium1. Bucium
  2. Anghelești
  3. Bisericani
  4. Bucium-Sat
  5. Cerbu
  6. Ciuculești
  7. Coleșeni
  8. Dogărești
  9. Ferești
  10. Florești
  11. Gura Izbitei
  12. Helești
  13. Izbicioara
  14. Izbita
  15. Jurcuiești
  16. Lupulești
  17. Măgura
  18. Muntari
  19. Petreni
  20. Poiana
  21. Poieni
  22. Stâlnișoara
  23. Valea Abruzel
  24. Valea Albă
  25. Valea Cerbului
  26. Valea Negrilesii
  27. Valea Poienii
  28. Valea Șesii
  29. Văleni
  30. Vâlcea
  10.Câlnic1. Câlnic
  2. Deal
  11.Cenade1. Cenade
  2. Capu Dealului
  3. Gorgan
  12.Cergău1. Cergău Mare
  2. Cergău Mic
  3. Lupu
  13.Ceru-Băcăinți1. Ceru-Băcăinți
  2. Bolovănești
  3. Bulbuc
  4. Cucuta
  5. Curpeni
  6. Dumbrăvița
  7. Fântânele
  8. Groși
  9. Valea Mare
  10. Viezuri
  14.Cetatea de Baltă1. Cetatea de Baltă
  2. Crăciunelu de Sus
  3. Sântămărie
  4. Tătârlaua
  15.Ciugud1. Ciugud
  2. Drâmbar
  3. Hăpria
  4. Limba
  5. Șeușa
  6. Teleac
  16.Ciuruleasa1. Ciuruleasa
  2. Bidigești
  3. Bodrești
  4. Boglești
  5. Buninginea
  6. Ghedulești
  7. Mătișești
  8. Morărești
  9. Vulcan
  17.Crăciunelu de Jos1. Crăciunelu de Jos
  18.Cricău1. Cricău
  2. Craiva
  3. Tibru
  19.Cut1. Cut
  20.Daia Română1. Daia Română
  21.Doștat1. Doștat
  2. Boz
  3. Dealu Doștatului
  22.Fărău1. Fărău
  2. Heria
  3. Medveș
  4. Sânbenedic
  5. Șilea
  23.Galda de Jos1. Galda de Jos
  2. Benic
  3. Cetea
  4. Galda de Sus
  5. Lupșeni
  6. Măgura
  7. Mesentea
  8. Oiejdea
  9. Poaiana Galdei
  10. Răicani
  11. Zăgriș
  24.Gârbova1. Gârbova
  2. Cărpiniș
  3. Reciu
  25.Gârda de Sus1. Gârda de Sus
  2. Biharia
  3. Dealu Frumos
  4. Dealu Ordâncușii
  5. Dobrești
  6. Ghețari
  7. Gârda Seacă
  8. Hanășești
  9. Huzărești
  10. Izvoarele
  11. Munună
  12. Ocoale
  13. Plai
  14. Pliști
  15. Scoarța
  16. Snide
  17. Sucești
  26.Hopârta1. Hopârta
  2. Silivaș
  3. Șpălnaca
  4. Turdaș
  5. Vama Seacă
  27.Horea1. Horea
  2. Baba
  3. Butești
  4. Dârlești
  5. Fericet
  6. Giurgiuț
  7. Măncești
  8. Mătișești
  9. Niculești
  10. Pătrușești
  11. Petreasa
  12. Preluca
  13. Teiu
  14. Trifești
  15. Zânzești
  28.Ighiu1. Ighiu
  2. Bucerdea Vinoasă
  3. Ighiel
  4. Șard
  5. Țelna
  29.Întregalde1. Întregalde
  2. Dealu Geoagiului
  3. Ghioncani
  4. Iliești
  5. Ivăniș
  6. Mărinești
  7. Modolești
  8. Necrilești
  9. Popești
  10. Sfârcea
  11. Tecșești
  30.Jidvei1. Jidvei
  2. Bălcaciu
  3. Căpâlna de Jos
  4. Feisa
  5. Veseuș
  31.Livezile1. Livezile
  2. Izvoarele
  3. Poiana Aiudului
  4. Vălișoara
  32.Lopadea Nouă1. Lopadea Nouă
  2. Asinip
  3. Beța
  4. Băgău
  5. Cicârd
  6. Ciuguzel
  7. Ocnișoara
  8. Odverem
  33.Lunca Mureșului1. Lunca Mureșului
  2. Gura Arieșului
  34.Lupșa1. Lupșa
  2. Bârdești
  3. Bârzan
  4. Curmătură
  5. După Deal
  6. Geamăna
  7. Hădărău
  8. Holobani
  9. Lazuri
  10. Lunca
  11. Mănăstire
  12. Mărgaia
  13. Mușca
  14. Pițiga
  15. Pârâu-Cărbunări
  16. Poșogani
  17. Șasa
  18. Trifești
  19. Valea Holhorii
  20. Valea Lupșii
  21. Valea Șesii
  22. Văi
  23. Vința
  35.Meteș1. Meteș
  2. Ampoița
  3. Isca
  4. Lunca Ampoiței
  5. Lunca Meteșului
  6. Pădurea
  7. Poiana Ampoiului
  8. Poiana Ursului
  9. Presaca Ampoiului
  10. Remetea
  11. Tăuți
  12. Văleni
  36.Mihalț1. Mihalț
  2. Cistei
  3. Obreja
  4. Zărieș
  37.Mirăslău1. Mirăslău
  2. Cicău
  3. Decea
  4. Lopadea Veche
  5. Ormeniș
  6. Rachiș
  38.Mogoș1. Mogoș
  2. Bărbești
  3. Bârlești
  4. Bârlești-Cătun
  5. Bârzogani
  6. Bocești
  7. Bogdănești
  8. Butești
  9. Cojocani
  10. Cristești
  11. Mămăligani
  12. Negrești
  13. Oncești
  14. Poienile-Mogoș
  15. Tomești
  16. Valea Barnii
  17. Valea Bârluțești
  18. Valea Cocești
  19. Valea Giogești
  20. Valea Mlacii
  21. Valea Țupilor
  39.Noșlac1. Noșlac
  2. Căptălan
  3. Copand
  4. Găbud
  5. Stâna de Mureș
  6. Valea Ciuciului
  40.Ocoliș1. Ocoliș
  2. Lunca Largă
  3. Runc
  4. Vidolm
  41.Ohaba1. Ohaba
  2. Colibi
  3. Măghierat
  4. Secășel
  42.Pianu1. Pianu de Sus
  2. Pianu de Jos
  3. Plaiuri
  4. Purcăreți
  5. Strungari
  43.Poiana Vadului1. Poiana Vadului
  2. Costești
  3. Duduieni
  4. Făgetu de Jos
  5. Făgetu de Sus
  6. Hănășești
  7. Lupăiești
  8. Morcănești
  9. Păștești
  10. Petelei
  11. Stănești
  44.Ponor1. Ponor
  2. După Deal
  3. Geogel
  4. Măcărești
  5. Valea Bucurului
  6. Vale în Jos
  45.Poșaga1. Poșaga de Jos
  2. Corțești
  3. Incești
  4. Lunca
  5. Orăști
  6. Poșaga de Sus
  7. Săgagea
  46.Rădești1. Rădești
  2. Leorinț
  3. Meșcreac
  4. Șoimuș
  47.Rimetea1. Rimetea
  2. Colțești
  48.Râmeț1. Râmeț
  2. Boțani
  3. Brădești
  4. Cheia
  5. Cotorăști
  6. Florești
  7. Olteni
  8. Valea Făgetului
  9. Valea Inzelului
  10. Valea Mănăstirii
  11. Valea Poienii
  12. Valea Uzei
  13. Vlădești
  49.Roșia Montană1. Roșia Montană
  2. Bălmoșești
  3. Blidești
  4. Bunta
  5. Cărpiniș
  6. Coasta Henții
  7. Corna
  8. Curături
  9. Dăroaia
  10. Gârda-Bărbulești
  11. Gura Roșiei
  12. Iacobești
  13. Ignățești
  14. Șoal
  15. Țarina
  16. Vârtop
  50.Roșia de Secaș1. Roșia de Secaș
  2. Tău
  3. Ungurei
  51.Sălciua1. Sălciua de Jos
  2. Dealu Caselor
  3. Dumești
  4. Sălciua de Sus
  5. Sub Piatră
  6. Valea Largă
  52.Săliștea1. Săliștea
  2. Mărgineni
  3. Săliștea-Deal
  4. Tărtăria
  53.Săsciori1. Săsciori
  2. Căpâlna
  3. Dumbrava
  4. Laz
  5. Loman
  6. Pleși
  7. Răchita
  8. Sebeșel
  9. Tonea
  54.Scărișoara1. Scărișoara
  2. Bârlești
  3. Botești
  4. Fața-Lăzești
  5. Florești
  6. Lăzești
  7. Lespezea
  8. Maței
  9. Negești
  10. Prelucă
  11. Runc
  12. Sfoartea
  13. Știuleți
  14. Trâncești
  55.Sâncel1. Sâncel
  2. Iclod
  3. Pănade
  56.Sântimbru1. Sântimbru
  2. Coșlariu
  3. Dumitra
  4. Galtiu
  5. Totoi
  57.Sohodol1. Sohodol
  2. Băzești
  3. Bilănești
  4. Bobărești
  5. Brădeana
  6. Burzonești
  7. Deoncești
  8. Dilimani
  9. Furduiești
  10. Gura Sohodol
  11. Hoancă
  12. Joldișești
  13. Lazuri
  14. Lehești
  15. Luminești
  16. Medrești
  17. Morărești
  18. Munești
  19. Năpăiești
  20. Nelegești
  21. Nicorești
  22. Peleș
  23. Poiana
  24. Robești
  25. Sicoiești
  26. Surdești
  27. Sebișești
  28. Șimocești
  29. Țoci
  30. Valea Verde
  31. Vlădoșești
  58.Stremț1. Stremț
  2. Fața Pietrii
  3. Geoagiu de Sus
  4. Geomal
  59.Șibot1. Șibot
  2. Balomiru de Câmp
  3. Băcăinți
  4. Sărăcsău
  60.Șona1. Șona
  2. Alecuș
  3. Biia
  4. Doptău
  5. Lunca Târnavei
  6. Sânmiclăuș
  7. Valea Sasului
  61.Șpring1. Șpring
  2. Carpen
  3. Carpenii de Sus
  4. Cunța
  5. Drașov
  6. Vingard
  62.Șugag1. Șugag
  2. Arți
  3. Bârsana
  4. Dobra
  5. Jidoștina
  6. Mărtinie
  7. Tău Bistra
  63.Unirea1. Unirea
  2. Ciugudu de Jos
  3. Ciugudu de Sus
  4. Dumbrava
  5. Inoc
  6. Măhăceni
  64.Vadu Moților 1. Vadu Moților
  2. Bodești
  3. Burzești
  4. Dealu Frumos
  5. Lăzești
  6. Necșești
  7. Poduri-Bricești
  8. Popeștii de Jos
  9. Popeștii de Sus
  10. Tomuțești
  11. Toțești
  12. Vâltori
  65.Valea Lungă1. Valea Lungă
  2. Făget
  3. Glogoveț
  4. Lodroman
  5. Lunca
  6. Tăuni
  66.Vidra1. Vidra
  2. Băi
  3. Bobărești
  4. Bogdănești
  5. Bordeștii Poieni
  6. Culdești
  7. Dealu Goiești
  8. Dos
  9. Dosu Luncii
  10. Dosu Văsești
  11. Drăgoiești-Luncă
  12. Ficărești
  13. Gligorești
  14. Goiești
  15. Haiducești
  16. Hărăști
  17. Hoancă
  18. Jeflești
  19. Lunca
  20. Lunca Bisericii
  21. Lunca de Jos
  22. Lunca Goiești
  23. Lunca Vesești
  24. Modolești
  25. Nemeși
  26. Oidești
  27. Pitărcești
  28. Pleșcuța
  29. Poieni
  30. Ponorel
  31. Puiulețești
  32. Runc
  33. Segaj
  34. Urdeș
  35. Valea Morii
  36. Văsești
  37. Vâlcăneasa
  38. Vâlcești
  39. Vârtănești
  67.Vințu de Jos 1. Vințu de Jos
  2. Ciocașu
  3. Câmpu Goblii
  4. Crișeni
  5. Dealu Ferului
  6. Gura Cuțului
  7. Hațegana
  8. Inuri
  9. Laz
  10. Mătăcina
  11. Mereteu
  12. Pârău lui Mihai
  13. Poienița
  14. Stăuini
  15. Valea Goblii
  16. Valea lui Mihai
  17. Valea Vințului
  18. Vurpăr
  (la 17-07-2019, Tabelul din Litera C „Comune”, Județul Alba din Anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 )
   +  JUDEȚUL ARADcu reședința în municipiul Arad
  Municipii 1Orașe 9Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 12Comune 68Sate 271- din care aparțin de municipii și orașe 10
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.ARAD1. ARAD-
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.CHIȘINEU-CRIȘ1. CHIȘINEU-CRIȘ1. Nădab
  2.CURTICI1. CURTICI-
  3.INEU1. INEU1. Mocrea
  4.LIPOVA1. LIPOVA-
  2. Radna-
  3. Șoimoș-
  5.NĂDLAC1. NĂDLAC-
  6.PECICA1. PECICA1. Bodrogu Vechi
  2. Sederhat
  3. Turnu
  7.PÂNCOTA1. PÂNCOTA1. Măderat
  8.SÂNTANA1. SÂNTANA1. Caporal Alexa
  9.SEBIȘ1. SEBIȘ1. Donceni
  2. Prunișor
  3. Sălăjeni
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Almaș1. Almaș
  2. Cil
  3. Joia Mare
  4. Rădești
  2.Apateu1. Apateu
  2. Berechiu
  3. Moțiori
  3.Archiș1. Archiș
  2. Bârzești
  3. Groșeni
  4. Nermiș
  4.Bata1. Bata
  2. Bacău de Mijloc
  3. Bulci
  4. Țela
  5.Beliu 1. Beliu
  2. Benești
  3. Bochia
  4. Secaci
  5. Tăgădău
  6. Vasile Goldiș
  6.Birchiș1. Birchiș
  2. Căpălnaș
  3. Ostrov
  4. Virismort
  7.Bârsa1. Bârsa
  2. Aldești
  3. Hodiș
  4. Voivodeni
  8.Bârzava1. Bârzava
  2. Bătuța
  3. Căpruța
  4. Dumbrăvița
  5. Groșii Noi
  6. Lalașinț
  7. Monoroștia
  8. Slatina de Mureș
  9.Bocsig 1. Bocsig
  2. Mânerău
  3. Răpsig
  10.Brazii1. Brazii
  2. Buceava-Șoimuș
  3. Iacobini
  4. Mădrigești
  5. Secaș
  11.Buteni1. Buteni
  2. Berindia
  3. Cuied
  4. Păulian
  12.Cărand1. Cărand
  2. Seliștea
  13.Cermei1. Cermei
  2. Avram Iancu
  3. Șomoșcheș
  14.Chisindia1. Chisindia
  2. Păiușeni
  3. Văsoaia
  15.Conop1. Conop
  2. Belotinț
  3. Chelmac
  4. Milova
  5. Odvoș
  16.Covăsinț1. Covăsinț
  17.Craiva1. Craiva
  2. Chișlaca
  3. Ciuntești
  4. Coroi
  5. Mărăuș
  6. Rogoz de Beliu
  7. Stoinești
  8. Susag
  9. Șiad
  10. Tălmaci
  18.Dezna1. Dezna
  2. Buhani
  3. Laz
  4. Neagra
  5. Slatina de Criș
  19.Dieci1. Dieci
  2. Cociuba
  3. Crocna
  4. Revetiș
  5. Roșia
  20.Dorobanți1. Dorobanți
  21.Fântânele1. Fântânele
  2. Tisa Nouă
  22.Felnac1. Felnac
  2. Călugăreni
  23.Frumușeni1. Frumușeni
  2. Aluniș
  24.Ghioroc1. Ghioroc
  2. Cuvin
  3. Miniș
  25.Grăniceri1. Grăniceri
  2. Șiclău
  26.Gurahonț1. Gurahonț
  2. Bonțești
  3. Dulcele
  4. Feniș
  5. Honțișor
  6. Iosaș
  7. Mustești
  8. Pescari
  9. Valea Mare
  10. Zimbru
  27.Hălmagiu1. Hălmagiu
  2. Bănești
  3. Bodești
  4. Brusturi
  5. Cristești
  6. Ionești
  7. Leasa
  8. Leștioara
  9. Poienari
  10. Tisa
  11. Țărmure
  28.Hălmăgel1. Hălmăgel
  2. Luncșoara
  3. Sârbi
  4. Târnăvița
  5. Țohești
  29. Hășmaș1. Hășmaș
  2. Agrișu Mic
  3. Botfei
  4. Clit
  5. Comănești
  6. Urvișu de Beliu
  30.Ignești1. Ignești
  2. Minead
  3. Nădălbești
  4. Susani
  31.Iratoșu1. Iratoșu
  2. Variașu Mare
  3. Variașu Mic
  32.Livada1. Livada
  2. Sânleani
  33.Macea1. Macea
  2. Sânmartin
  34.Mișca1. Mișca
  2. Satu Nou
  3. Vânători
  4. Zerindu Mic
  35.Moneasa1. Moneasa
  2. Rănușa
  36.Olari1. Olari
  2. Sintea Mică
  37.Păuliș1. Păuliș
  2. Barațca
  3. Cladova
  4. Sâmbăteni
  38.Peregu Mare1. Peregu Mare
  2. Peregu Mic
  39.Petriș1. Petriș
  2. Corbești
  3. Ilteu
  4. Obârșia
  5. Roșia Nouă
  6. Seliște
  40.Pilu1. Pilu
  2. Vărșand
  41.Pleșcuța1. Pleșcuța
  2. Aciuța
  3. Budești
  4. Dumbrava
  5. Gura Văii
  6. Rostoci
  7. Tălagiu
  42.Săvârșin1. Săvârșin
  2. Căprioara
  3. Cuiaș
  4. Hălăliș
  5. Pârnești
  6. Temeșești
  7. Toc
  8. Troaș
  9. Valea Mare
  43.Secusigiu1. Secusigiu
  2. Munar
  3. Satu Mare
  4. Sânpetru German
  44.Seleuș1. Seleuș
  2. Iermata
  3. Moroda
  45.Semlac1. Semlac
  46.Sintea Mare1. Sintea Mare
  2. Adea
  3. Țipar
  47.Socodor1. Socodor
  48.Șagu1. Șagu
  2. Cruceni
  3. Firiteaz
  4. Fiscut
  5. Hunedoara Timișană
  49.Șeitin1. Șeitin
  50.Șepreuș1. Șepreuș
  51.Șicula1. Șicula
  2. Chereluș
  3. Gurba
  52.Șilindia1. Șilindia
  2. Camna
  3. Iercoșeni
  4. Luguzău
  5. Satu Mic
  53.Șimand1. Șimand
  54.Șiria1. Șiria
  2. Galșa
  3. Mâsca
  55.Șiștarovăț1. Șiștarovăț
  2. Cuveșdia
  3. Labașinț
  4. Varnița
  56.Șofronea1. Șofronea
  2. Sânpaul
  57.Tauț1. Tauț
  2. Minișel
  3. Minișu de Sus
  4. Nadăș
  58.Târnova1. Târnova
  2. Agrișu Mare
  3. Arăneag
  4. Chier
  5. Drauț
  6. Dud
  59.Ususău1. Ususău
  2. Bruznic
  3. Dorgoș
  4. Pătârș
  5. Zăbalț
  60.Vărădia de Mureș1. Vărădia de Mureș
  2. Baia
  3. Julița
  4. Lupești
  5. Nicolae Bălcescu
  6. Stejar
  61.Vinga1. Vinga
  2. Mailat
  3. Mănăștur
  62.Vârfurile1. Vârfurile
  2. Avram Iancu
  3. Groși
  4. Lazuri
  5. Măgulicea
  6. Mermești
  7. Poiana
  8. Vidra
  63.Vladimirescu1. Vladimirescu
  2. Cicir
  3. Horia
  4. Mândruloc
  64.Zăbrani1. Zăbrani
  2. Chesinț
  3. Neudorf
  65.Zădăreni1. Zădăreni
  2. Bodrogu Nou
  66.Zărand1. Zărand
  2. Cintei
  67.Zerind1. Zerind
  2. Iermata Neagră
  68.Zimandu Nou1. Zimandu Nou
  2. Andrei Șaguna
  3. Zimandcuz
   +  JUDEȚUL ARGEȘcu reședința în municipiul Pitești
  Municipii 3Orașe 4Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 9Comune 95Sate 576- din care aparțin de municipii și orașe 21
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.PITEȘTI1. PITEȘTI-
  2.CÂMPULUNG1. CÂMPULUNG-
  2. Valea Rumâneștilor
  3.CURTEA DE ARGEȘ1. CURTEA DE ARGEȘ-
  2. Noapteș
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.COSTEȘTI1. COSTEȘTI1. Broșteni
  2. Lăceni
  3. Pârvu Roșu
  4. Podu Broșteni
  5. Smei
  6. Stârci
  2.MIOVENI1. MIOVENI1. Clucereasa
  2. Colibași
  3. Făgetu
  4. Racovița
  3.ȘTEFĂNEȘTI1. Ștefănești1. Enculești
  2. Golești
  3. Izvorani
  4. Ștefăneștii Noi
  5. Valea Mare-Podgoria
  6. Viișoara
  7. Zăvoi
  4.TOPOLOVENI1. TOPOLOVENI1. Boțârcani
  2. Crintești
  3. Gorănești
  4. Țigănești
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Albeștii de Argeș1. Albeștii Pământeni
  2. Albeștii Ungureni
  3. Brătești
  4. Doblea
  5. Dobrotu
  6. Dumirești
  7. Florieni
  2.Albeștii de Muscel1. Albești
  2. Cândești
  3.Albota1. Albota
  2. Cerbu
  3. Frătești
  4. Gura Văii
  5. Mareș
  4.Aninoasa1. Aninoasa
  2. Broșteni
  3. Slănic
  4. Valea Siliștii
  5.Arefu1. Căpățânenii Pământeni
  2. Arefu
  3. Căpățânenii Ungureni
  6.Bascov1. Bascov
  2. Brăileni
  3. Glâmbocu
  4. Mica
  5. Prislopu Mic
  6. Schiau
  7. Uiasca
  8. Valea Ursului
  7.Băbana1. Băbana
  2. Băjănești
  3. Ciobănești
  4. Cotmenița
  5. Groși
  6. Lupueni
  7. Slătioarele
  8.Băiculești1. Băiculești
  2. Alunișu
  3. Anghinești
  4. Argeșani
  5. Mănicești
  6. Stejari
  7. Tutana
  8. Valea Brazilor
  9. Valea lui Enache
  10. Zigoneni
  9.Bălilești1. Bălilești
  2. Băjești
  3. Golești
  4. Poienița
  5. Priboaia
  6. Ulita
  7. Valea Mare-Bratia
  10.Beleți-Negrești1. Zgripcești
  2. Beleți
  3. Lențea
  4. Negrești
  11.Berevoești1. Berevoești
  2. Bratia
  3. Gămăcești
  4. Oțelu
  12. Bârla1. Bârla
  2. Afrimești
  3. Bădești
  4. Brabeți
  5. Ciocești
  6. Malu
  7. Mândra
  8. Mozăcenii-Vale
  9. Podișoru
  10. Șelăreasca
  11. Urlueni
  12. Zuvelcați
  13.Bogați1. Bogați
  2. Bârloi
  3. Bujoi
  4. Chițești
  5. Dumbrava
  6. Glâmbocel
  7. Glâmbocelu
  8. Suseni
  14.Boteni1. Boteni
  2. Balabani
  3. Lunca
  4. Mușcel
  15.Boțești1. Boțești
  2. Moșteni-Greci
  16.Bradu1. Bradu
  2. Geamăna
  17.Brăduleț1. Brăduleț
  2. Alunișu
  3. Brădetu
  4. Cosaci
  5. Galeșu
  6. Piatra
  7. Slămnești
  8. Uleni
  9. Ungureni
  18.Budeasa1. Budeasa Mare
  2. Budeasa Mică
  3. Calotești
  4. Gălășești
  5. Rogojina
  6. Valea Mărului
  19.Bughea de Jos1. Bughea de Jos
  20.Bughea de Sus1. Bughea de Sus
  21.Buzoești1. Vulpești
  2. Bujoreni
  3. Buzoești
  4. Cornățel
  5. Curteanca
  6. Ionești
  7. Podeni
  8. Redea
  9. Șerboeni
  10. Tomșanca
  11. Vlăduța
  22.Căldăraru1. Căldăraru
  2. Burdea
  3. Strâmbeni
  23.Călinești1. Vrănești
  2. Călinești
  3. Ciocănești
  4. Cârstieni
  5. Glodu
  6. Gorganu
  7. Radu Negru
  8. Râncăciov
  9. Udeni-Zăvoi
  10. Urlucea
  11. Valea Corbului
  12. Văleni-Podgoria
  24.Căteasca1. Căteasca
  2. Catanele
  3. Cireșu
  4. Coșeri
  5. Gruiu
  6. Recea
  7. Siliștea
  25.Cepari1. Ceparii Pământeni
  2. Cărpeniș
  3. Ceparii Ungureni
  4. Morăști
  5. Șendrulești
  6. Urluiești
  7. Valea Măgurei
  8. Zamfirești
  26.Cetățeni1. Cetățeni
  2. Lăicăi
  3. Valea Cetățuia
  27.Cicănești1. Cicănești
  2. Bărăști
  3. Mioarele
  4. Urechești
  28.Ciofrângeni1. Ciofrângeni
  2. Burluși
  3. Lacurile
  4. Piatra
  5. Schitu-Matei
  29.Ciomăgești1. Răduțești
  2. Beculești
  3. Bratia
  4. Ciomăgești
  5. Cungrea
  6. Dogari
  7. Fedeleșoiu
  8. Giuclani
  9. Păunești
  30.Cocu1. Răchițele de Jos
  2. Bărbătești
  3. Cocu
  4. Crucișoara
  5. Făcălețești
  6. Greabănu
  7. Popești
  8. Răchițele de Sus
  31.Corbeni1. Corbeni
  2. Berindești
  3. Bucșenești
  4. Oeștii Pământeni
  5. Oeștii Ungureni
  6. Poienari
  7. Rotunda
  8. Turburea
  32.Corbi1. Corbi
  2. Corbșori
  3. Jgheaburi
  4. Poduri
  5. Poienărei
  6. Stănești
  33.Coșești1. Coșești
  2. Jupânești
  3. Lăpușani
  4. Leicești
  5. Păcioiu
  6. Petrești
  7. Priseaca
  34.Cotmeana1. Cotmeana
  2. Bascovele
  3. Bunești
  4. Costești
  5. Dealu Pădurii
  6. Drăgolești
  7. Lintești
  8. Negești
  9. Pielești
  10. Săndulești
  11. Spiridoni
  12. Ursoaia
  13. Vârloveni
  14. Zamfirești
  35.Cuca1. Cuca
  2. Bălțata
  3. Bărbălani
  4. Cârcești
  5. Cotu
  6. Crivățu
  7. Lăunele de Sus
  8. Măcăi
  9. Mănești
  10. Sinești
  11. Stănicei
  12. Teodorești
  13. Valea Cucii
  14. Vonigeasa
  36.Davidești1. Davidești
  2. Conțești
  3. Voroveni
  37.Dâmbovicioara1. Dâmbovicioara
  2. Ciocanu
  3. Podu Dâmboviței
  38.Dârmănești1. Dârmănești
  2. Negreni
  3. Piscani
  4. Valea Nandrii
  5. Valea Rizii
  39.Dobrești1. Dobrești
  2. Furești
  40.Domnești1. Domnești
  41.Dragoslavele1. Dragoslavele
  2. Valea Hotarului
  42.Drăganu1. Drăganu-Olteni
  2. Băcești
  3. Dumbrăvești
  4. Prislopu Mare
  43.Godeni1. Godeni
  2. Bordeieni
  3. Capu Piscului
  4. Cotești
  5. Malu
  44.Hârsești1. Hârsești
  2. Ciobani
  3. Martalogi
  45.Hârtiești1. Hârtiești
  2. Dealu
  3. Lespezi
  4. Lucieni
  46.Izvoru1. Izvoru
  47.Leordeni1. Leordeni
  2. Baloteasca
  3. Băila
  4. Bântău
  5. Budișteni
  6. Ciolcești
  7. Ciulnița
  8. Cârciumărești
  9. Cotu Malului
  10. Glâmbocata
  11. Glâmbocata-Deal
  12. Glodu
  13. Moara Mocanului
  14. Schitu Scoicești
  48.Lerești1. Lerești
  2. Pojorâta
  3. Voinești
  49.Lunca Corbului1. Lunca Corbului
  2. Bumbueni
  3. Catane
  4. Ciești
  5. Lăngești
  6. Mârghia de Jos
  7. Mârghia de Sus
  8. Pădureți
  9. Silișteni
  50.Mălureni1. Mălureni
  2. Bunești
  3. Păuleasca
  4. Toplița
  5. Zărnești
  51.Mărăcineni1. Mărăcineni
  2. Argeșelu
  52.Merișani1. Merișani
  2. Borlești
  3. Brăteasca
  4. Capu Piscului
  5. Crâmpotani
  6. Dobrogostea
  7. Malu Vânăt
  8. Vărzaru
  9. Vâlcelele
  53.Micești1. Micești
  2. Brânzari
  3. Păuleasca
  4. Purcăreni
  54.Mihăești1. Mihăești
  2. Drăghici
  3. Furnicoși
  4. Rudeni
  5. Valea Bradului
  6. Valea Popii
  7. Văcarea
  55.Mioarele1. Mățău
  2. Aluniș
  3. Chilii
  4. Cocenești
  5. Suslănești
  56.Miroși1. Miroși
  2. Surdulești
  57.Morărești1. Morărești
  2. Dedulești
  3. Dealu Obejdeanului
  4. Luminile
  5. Măncioiu
  6. Săpunari
  58.Moșoaia1. Moșoaia
  2. Bătrâni
  3. Ciocănăi
  4. Dealu Viilor
  5. Hințești
  6. Lăzărești
  7. Smeura
  59.Mozăceni1. Mozăceni
  2. Babaroaga
  3. Zidurile
  60.Mușătești1. Vâlsănești
  2. Bolovănești
  3. Costești-Vâlsan
  4. Mușătești
  5. Prosia
  6. Robaia
  7. Stroești
  8. Valea Faurului
  9. Valea lui Maș
  10. Valea Muscelului
  61.Negrași1. Negrași
  2. Bârlogu
  3. Buta
  4. Mozacu
  62.Nucșoara1. Nucșoara
  2. Gruiu
  3. Sboghițești
  4. Slatina
  63.Oarja1. Oarja
  2. Ceaușești
  64.Pietroșani1. Pietroșani
  2. Bădești
  3. Gănești
  4. Retevoiești
  5. Vărzăroaia
  65.Poiana Lacului1. Poiana Lacului
  2. Cătunași
  3. Cepari
  4. Dealu Orașului
  5. Dealu Viilor
  6. Dinculești
  7. Gălețeanu
  8. Gărdinești
  9. Gâlcești
  10. Metofu
  11. Păduroiu din Deal
  12. Păduroiu din Vale
  13. Sămara
  66.Poienarii de Argeș1. Poienari
  2. Ceaurești
  3. Ioanicești
  4. Tomulești
  67.Poienarii de Muscel1. Poienari
  2. Groșani
  3. Jugur
  4. Șerbănești
  5. Valea Îndărăt
  68.Popești1. Popești
  2. Palanga
  3. Purcăreni
  4. Slobozia
  69.Priboieni1. Priboieni
  2. Albotele
  3. Paraschivești
  4. Sămăila
  5. Pitoi
  6. Valea Mare
  7. Valea Nenii
  8. Valea Popii
  70.Rătești1. Rătești
  2. Ciupa-Mănciulescu
  3. Furduești
  4. Mavrodolu
  5. Nejlovelu
  6. Pătuleni
  7. Tigveni
  71.Râca1. Râca
  2. Adunați
  3. Bucov
  72.Recea1. Recea
  2. Deagu de Jos
  3. Deagu de Sus
  4. Goleasca
  5. Orodel
  73.Rociu1. Rociu
  2. Gliganu de Jos
  3. Gliganu de Sus
  4. Șerbănești
  74.Rucăr1. Rucăr
  2. Sătic
  75.Sălătrucu1. Sălătrucu
  2. Văleni
  76.Săpata1. Mârțești
  2. Bănărești
  3. Dealu Bradului
  4. Drăghicești
  5. Găinușa
  6. Lipia
  7. Popești
  8. Turcești
  77.Schitu Golești1. Schitu Golești
  2. Burnești
  3. Costiță
  4. Lăzărești
  5. Loturi
  6. Valea Pechii
  78.Slobozia1. Slobozia
  2. Nigrișoara
  79.Stâlpeni1. Stâlpeni
  2. Dealu Frumos
  3. Livezeni
  4. Ogrezea
  5. Oprești
  6. Pițigaia
  7. Rădești
  80.Stoenești1. Stoenești
  2. Bădeni
  3. Cotenești
  4. Lunca Gârtii
  5. Piatra
  6. Slobozia
  7. Valea Bădenilor
  81.Stolnici1. Stolnici
  2. Cochinești
  3. Cotmeana
  4. Fâlfani
  5. Izbășești
  6. Vlășcuța
  82.Suseni1. Suseni
  2. Burdești
  3. Cerșani
  4. Chirițești
  5. Găleșești
  6. Odăeni
  7. Pădureni
  8. Strâmbeni
  9. Ștefănești
  10. Țuțulești
  83.Ștefan cel Mare1. Ștefan cel Mare
  2. Glavacioc
  84.Șuici1. Șuici
  2. Ianculești
  3. Paltenu
  4. Păuleni
  5. Rudeni
  6. Valea Calului
  85.Teiu1. Teiu
  2. Leșile
  86.Tigveni1. Tigveni
  2. Bădislava
  3. Bălilești
  4. Bălteni
  5. Bârseștii de Jos
  6. Bârseștii de Sus
  7. Blaju
  8. Vlădești
  87.Țițești 1. Țițești
  2. Bucșenești-Lotași
  3. Cișmea
  4. Valea Mănăstirii
  5. Valea Stânii
  88.Uda1. Uda
  2. Bădulești
  3. Bărănești
  4. Braniștea
  5. Chirițești
  6. Cotu
  7. Dealu Bisericii
  8. Dealu Tolcesii
  9. Diconești
  10. Gorani
  11. Greabăn
  12. Lungulești
  13. Miercani
  14. Râjlețu-Govora
  15. Romana
  16. Săliștea
  89.Ungheni1. Ungheni
  2. Colțu
  3. Găujani
  4. Goia
  5. Humele
  6. Satu Nou
  90.Valea Danului1. Valea Danului
  2. Bănicești
  3. Bolculești
  4. Borobănești
  5. Vernești
  91.Valea Iașului1. Valea Iașului
  2. Bădila
  3. Bărbălătești
  4. Borovinești
  5. Cerbureni
  6. Mustățești
  7. Ruginoasa
  8. Ungureni
  9. Valea Uleiului
  92.Valea Mare-Pravăț1. Valea Mare-Pravăț
  2. Bilcești
  3. Colnic
  4. Fântânea
  5. Gura Pravăț
  6. Nămăești
  7. Pietroasa
  8. Șelari
  93.Vedea1. Vedea
  2. Bădicea
  3. Blejani
  4. Burețești
  5. Chirițești
  6. Chițani
  7. Ciurești
  8. Dincani
  9. Fata
  10. Frătici
  11. Izvoru de Jos
  12. Izvoru de Sus
  13. Lungani
  14. Mogoșești
  15. Prodani
  16. Rățoi
  17. Vața
  18. Vețișoara
  19. Vârșești
  94.Vlădești1. Vlădești
  2. Coteasca
  3. Drăghescu
  4. Putina
  95.Vulturești1. Vulturești
  2. Bârzești
  3. Huluba
   +  JUDEȚUL BACĂU cu reședința în municipiul Bacău
  Municipii 3Orașe 5Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 19Comune 85Sate 491- din care aparțin de municipii și orașe 5
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.BACĂU1. BACĂU-
  2.MOINEȘTI1. MOINEȘTI-
  2. Găzărie
  3.ONEȘTI1. ONEȘTI-
  2. Borzești
  3. Slobozia
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.BUHUȘI1. BUHUȘI-
  2. Marginea
  3. Runcu
  2.COMĂNEȘTI1. COMĂNEȘTI-
  2. Podei
  3. Vermești
  3.DĂRMĂNEȘTI1. DĂRMĂNEȘTI1. Dărmăneasca
  2. Lapoș
  3. Păgubeni
  4. Plopu
  5. Sălătruc
  4.SLĂNIC-MOLDOVA1. SLĂNIC-MOLDOVA-
  2. Cerdac
  3. Cireșoaia
  5.TÂRGU OCNA1. TÂRGU OCNA-
  2. Poieni
  3. Vâlcele
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Agăș1. Agăș
  2. Beleghet
  3. Coșnea
  4. Cotumba
  5. Diaconești
  6. Goioasa
  7. Preluci
  8. Sulța
  2.Ardeoani1. Ardeoani
  2. Leontinești
  3.Asău1. Asău
  2. Apa Asău
  3. Ciobănuș
  4. Lunca Asău
  5. Păltiniș
  6. Straja
  4.Balcani1. Balcani
  2. Frumoasa
  3. Ludași
  4. Schitu Frumoasa
  5.Berești-Bistrița1. Berești-Bistrița
  2. Brad
  3. Climești
  4. Pădureni
  6.Berești-Tazlău1. Berești-Tazlău
  2. Boșoteni
  3. Enăchești
  4. Prisaca
  5. Românești
  6. Tescani
  7. Turluianu
  7.Berzunți1. Berzunți
  2. Buda
  3. Dragomir
  8.Bârsănești1. Bârsănești
  2. Albele
  3. Brătești
  4. Caraclău
  9.Blăgești1. Blăgești
  2. Buda
  3. Poiana Negustorului
  4. Țârdenii Mari
  5. Valea lui Ion
  10.Bogdănești1. Bogdănești
  2. Filipești
  11.Brusturoasa1. Brusturoasa
  2. Buruieniș
  3. Buruienișu de Sus
  4. Camenca
  5. Cuchiniș
  6. Hângănești
  12.Buciumi1. Buciumi
  2. Răcăuți
  13.Buhoci1. Buhoci
  2. Bijghir
  3. Buhocel
  4. Coteni
  5. Dospinești
  14.Cașin1. Cașin
  2. Curița
  15.Căiuți1. Căiuți
  2. Blidari
  3. Boiștea
  4. Florești
  5. Heltiu
  6. Mărcești
  7. Popeni
  8. Pralea
  9. Vrânceni
  16.Cleja1. Cleja
  2. Somușca
  3. Valea Mică
  17.Colonești1. Colonești
  2. Călini
  3. Poiana
  4. Satu Nou
  5. Spria
  6. Valea Mare
  7. Zăpodia
  18.Corbasca1. Corbasca
  2. Băcioiu
  3. Marvila
  4. Pogleț
  5. Rogoaza
  6. Scărișoara
  7. Vâlcele
  19.Coțofănești1. Coțofănești
  2. Bâlca
  3. Boiștea de Jos
  4. Borșani
  5. Tămășoaia
  20. Dămienești 1. Dămienești
  2. Călugăreni
  3. Drăgești
  4. Pădureni
  21.Dealu Morii1. Dealu Morii
  2. Banca
  3. Bălănești
  4. Blaga
  5. Boboș
  6. Bodeasa
  7. Bostănești
  8. Calapodești
  9. Căuia
  10. Dorofei
  11. Ghionoaia
  12. Grădești
  13. Negulești
  14. Tăvădărești
  22.Dofteana1. Dofteana
  2. Bogata
  3. Cucuieți
  4. Hăghiac
  5. Larga
  6. Seaca
  7. Ștefan Vodă
  23.Faraoani1. Faraoani
  24.Filipeni1. Filipeni
  2. Bălaia
  3. Brad
  4. Fruntești
  5. Mărăști
  6. Pădureni
  7. Slobozia
  8. Valea Boțului
  25.Filipești1. Filipești
  2. Boanța
  3. Cârligi
  4. Cornești
  5. Cotu Grosului
  6. Galbeni
  7. Hârlești
  8. Onișcani
  26.Găiceana1. Găiceana
  2. Arini
  3. Huțu
  4. Popești
  27.Ghimeș-Făget1. Făget
  2. Bolovăniș
  3. Făgetu de Sus
  4. Ghimeș
  5. Răchitiș
  6. Tărhăuși
  28.Gioseni1. Gioseni
  29.Gârleni1. Gârlenii de Sus
  2. Gârleni
  3. Lespezi
  4. Șurina
  30.Glăvănești1. Glăvănești
  2. Frumușelu
  3. Muncelu
  4. Putredeni
  5. Răzeșu
  31.Gura Văii1. Gura Văii
  2. Capăta
  3. Dumbrava
  4. Motocești
  5. Păltinata
  6. Temelia
  32.Helegiu1. Helegiu
  2. Brătila
  3. Deleni
  4. Drăgugești
  33.Hemeiuș1. Hemeiuș
  2. Fântânele
  3. Lilieci
  34.Horgești1. Horgești
  2. Bazga
  3. Galeri
  4. Mărăscu
  5. Răcătău-Răzeși
  6. Răcătău de Jos
  7. Recea
  8. Sohodor
  35.Huruiești1. Huruiești
  2. Căpotești
  3. Florești
  4. Fundoaia
  5. Ocheni
  6. Perchiu
  7. Prădaiș
  36.Itești1. Itești
  2. Ciumași
  3. Dumbrava
  4. Făgețel
  37.Izvoru Berheciului1. Izvoru Berheciului
  2. Antohești
  3. Băimac
  4. Făghieni
  5. Obârșia
  6. Oțelești
  7. Pădureni
  38.Letea Veche1. Letea Veche
  2. Holt
  3. Radomirești
  4. Ruși-Ciutea
  5. Siretu
  39.Lipova1. Lipova
  2. Mâlosu
  3. Satu Nou
  4. Valea Caselor
  5. Valea Hogei
  6. Valea Mărului
  7. Valea Moșneagului
  40.Livezi1. Livezi
  2. Bălăneasa
  3. Orășa
  4. Poiana
  5. Prăjoaia
  6. Scăriga
  41.Luizi-Călugăra1. Luizi-Călugăra
  2. Osebiți
  42.Măgirești1. Măgirești
  2. Prăjești
  3. Stănești
  4. Șesuri
  5. Valea Arinilor
  43.Măgura1. Măgura
  2. Crihan
  3. Dealu Mare
  4. Sohodol
  44.Mănăstirea Cașin1. Mănăstirea Cașin
  2. Lupești
  3. Pârvulești
  4. Scutaru
  45.Mărgineni1. Mărgineni
  2. Barați
  3. Luncani
  4. Pădureni
  5. Podiș
  6. Poiana
  7. Trebeș
  8. Valea Budului
  46.Motoșeni1. Motoșeni
  2. Bâclești
  3. Chetreni
  4. Chicerea
  5. Cociu
  6. Cornățelu
  7. Fântânele
  8. Fundătura
  9. Gura Crăiești
  10. Poiana
  11. Praja
  12. Rotăria
  13. Șendrești
  14. Țepoaia
  47.Negri1. Negri
  2. Brad
  3. Călinești
  4. Mâgla
  5. Poiana
  6. Ursoaia
  48.Nicolae Bălcescu1. Nicolae Bălcescu
  2. Buchila
  3. Galbeni
  4. Lărguța
  5. Valea Seacă
  49.Odobești1. Odobești
  2. Bălușa
  3. Ciuturești
  4. Tisa-Silvestri
  50.Oituz1. Oituz
  2. Călcâi
  3. Ferestrău-Oituz
  4. Hârja
  5. Marginea
  6. Poiana Sărată
  51.Oncești1. Oncești
  2. Bărboasa
  3. Dealu Perjului
  4. Onceștii Vechi
  5. Satu Nou
  6. Tarnița
  7. Taula
  52.Orbeni1. Orbeni
  2. Scurta
  53.Palanca1. Palanca
  2. Cădărești
  3. Ciugheș
  4. Pajiștea
  5. Popoiu
  54.Parava1. Parava
  2. Drăgușani
  3. Rădoaia
  4. Teiuș
  55.Parincea1. Parincea
  2. Barna
  3. Mileștii de Jos
  4. Mileștii de Sus
  5. Nănești
  6. Năstăseni
  7. Poieni
  8. Satu Nou
  9. Văleni
  10. Vladnic
  56.Pâncești1. Pâncești
  2. Chilia Benei
  3. Dieneț
  4. Fulgeriș
  5. Fundu Văii
  6. Motoc
  7. Petrești
  8. Soci
  57.Pârgărești1. Pârgărești
  2. Bahna
  3. Nicorești
  4. Pârâu Boghii
  5. Satu Nou
  58.Pârjol1. Pârjol
  2. Băhnășeni
  3. Bărnești
  4. Băsăști
  5. Câmpeni
  6. Hăineala
  7. Hemieni
  8. Pustiana
  9. Tărâța
  59.Plopana1. Plopana
  2. Budești
  3. Dorneni
  4. Fundu Tutovei
  5. Ițcani
  6. Rusenii Răzeși
  7. Rusenii de Sus
  8. Străminoasa
  9. Țâgâra
  60.Podu Turcului1. Podu Turcului
  2. Bălănești
  3. Căbești
  4. Fichitești
  5. Giurgioana
  6. Hanța
  7. Lehancea
  8. Plopu
  9. Răcușana
  10. Sârbi
  61.Poduri1. Poduri
  2. Bucșești
  3. Cernu
  4. Cornet
  5. Negreni
  6. Prohozești
  7. Valea Șoșii
  62.Prăjești1. Prăjești
  63.Racova1. Racova
  2. Gura Văii
  3. Hălmăcioaia
  4. Ilieși
  64.Răcăciuni1. Răcăciuni
  2. Ciucani
  3. Fundu Răcăciuni
  4. Gheorghe Doja
  5. Gâșteni
  6. Răstoaca
  65.Răchitoasa1. Răchitoasa
  2. Barcana
  3. Bucșa
  4. Buda
  5. Burdusaci
  6. Dănăila
  7. Dumbrava
  8. Farcașa
  9. Fundătura Răchitoasa
  10. Hăghiac
  11. Magazia
  12. Movilița
  13. Oprișești
  14. Putini
  15. Tochilea
  66.Roșiori1. Roșiori
  2. Misihănești
  3. Negușeni
  4. Poieni
  5. Valea Mare
  6. Valea Mică
  67.Sascut1. Sascut
  2. Berești
  3. Conțești
  4. Păncești
  5. Sascut-Sat
  6. Schineni
  7. Valea Nacului
  68.Sănduleni1. Sănduleni
  2. Bârzulești
  3. Coman
  4. Mateiești
  5. Stufu
  6. Tisa
  7. Verșești
  69.Sărata1. Sărata
  2. Bălțata
  70.Săucești1. Săucești
  2. Bogdan Vodă
  3. Costei
  4. Schineni
  5. Siretu
  6. Șerbești
  71.Scorțeni1. Scorțeni
  2. Bogdănești
  3. Florești
  4. Grigoreni
  5. Stejaru
  6. Șerpeni
  72.Secuieni1. Secuieni
  2. Berbinceni
  3. Chiticeni
  4. Fundeni
  5. Glodișoarele
  6. Valea Fânațului
  7. Văleni
  73.Solonț1. Solonț
  2. Cucuieți
  3. Sărata
  74.Stănișești1. Stănișești
  2. Balotești
  3. Belciuneasa
  4. Benești
  5. Crăiești
  6. Gorghești
  7. Slobozia
  8. Slobozia Nouă
  9. Văleni
  75.Strugari1. Strugari
  2. Cetățuia
  3. Iaz
  4. Nadișa
  5. Petricica
  6. Răchitișu
  76.Ștefan cel Mare1. Ștefan cel Mare
  2. Bogdana
  3. Gutinaș
  4. Negoiești
  5. Rădeana
  6. Viișoara
  77.Tamași1. Tamași
  2. Chetriș
  3. Furnicari
  78.Tătărăști1. Tătărăști
  2. Cornii de Jos
  3. Cornii de Sus
  4. Drăgești
  5. Gherdana
  6. Giurgeni
  7. Ungureni
  79.Târgu Trotuș1. Târgu Trotuș
  2. Tuta
  3. Viișoara
  80.Traian1. Traian
  2. Bogdănești
  3. Hertioana de Jos
  4. Hertioana-Răzeși
  5. Zăpodia
  81.Ungureni1. Ungureni
  2. Bărtășești
  3. Bibirești
  4. Bota
  5. Botești
  6. Gârla Anei
  7. Viforeni
  8. Zlătari
  82.Urechești1. Urechești
  2. Cornățel
  3. Lunca Dochiei
  4. Satu Nou
  5. Slobozia
  83.Valea Seacă1. Valea Seacă
  2. Cucova
  84.Vultureni1. Vultureni
  2. Bosia
  3. Dădești
  4. Dorneni
  5. Ghilăvești
  6. Godineștii de Jos
  7. Godineștii de Sus
  8. Lichitișeni
  9. Medeleni
  10. Năzărioaia
  11. Reprivăț
  12. Tomozia
  13. Țigănești
  14. Valea Lupului
  15. Valea Merilor
  16. Valea Salciei
  85.Zemeș1. Zemeș
  2. Bolătău
   +  JUDEȚUL BIHORcu reședința în municipiul Oradea
  Municipii 4Orașe 6Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 23Comune 91Sate 434- din care aparțin de municipii și orașe 5
  A. MUNICIPII
  Nr. crt.Denumirea municipiuluiLocalități componente ale municipiuluiSate ce aparțin municipiului
  1.ORADEA1. ORADEA-
  2.BEIUȘ1. BEIUȘ-
  2. Delani
  3.MARGHITA1. MARGHITA-
  2. Cheț
  3. Ghenetea
  4.SALONTA1. SALONTA-
  B. ORAȘE
  Nr. crt.Denumirea orașuluiLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1.ALEȘD1. ALEȘD-
  2. Pădurea Neagră
  3. Peștiș
  4. Tinăud
  2.NUCET1. NUCET-
  2. Băița
  3. Băița-Plai
  3.SĂCUENI1. SĂCUENI1. Cadea
  2. Ciocaia
  3. Cubulcut
  4. Olosig
  5. Sânnicolau de Munte
  4.ȘTEI1. ȘTEI-
  5.VALEA LUI MIHAI1. VALEA LUI MIHAI-
  6.VAȘCĂU1. VAȘCĂU-
  2. Câmp
  3. Câmp-Moți
  4. Colești
  5. Vărzarii de Jos
  6. Vărzarii de Sus
  C. COMUNE
  Nr. crt.Denumirea comuneiSatele componente
  1.Abram1. Abram
  2. Cohani
  3. Dijir
  4. Iteu
  5. Iteu Nou
  6. Margine
  7. Satu Barbă
  8. Suiug
  2.Abrămuț1. Abrămuț
  2. Crestur
  3. Făncica
  4. Petreu
  3.Aștileu1. Aștileu
  2. Călățea
  3. Chistag
  4. Peștere
  4.Aușeu1. Aușeu
  2. Cacuciu Vechi
  3. Codrișoru
  4. Gheghie
  5. Groși
  6. Luncșoara
  5.Avram Iancu1. Avram Iancu
  2. Ant
  3. Tămașda
  6.Balc1. Balc
  2. Almașu Mare
  3. Almașu Mic
  4. Ghida
  5. Săldăbagiu de Barcău
  7.Batăr1. Batăr
  2. Arpășel
  3. Talpoș
  4. Tăut
  8.Biharia1. Biharia
  2. Cauaceu
  9.Boianu Mare1. Boianu Mare
  2. Corboaia
  3. Huta
  4. Păgaia
  5. Rugea
  10.Borod1. Borod
  2. Borozel
  3. Cetea
  4. Cornițel
  5. Șerani
  6. Valea Mare de Criș
  11.Borș1. Borș
  2. Santăul Mare
  3. Santăul Mic
  4. Sântion
  12.Bratca 1. Bratca
  2. Beznea
  3. Damiș
  4. Lorău
  5. Ponoară
  6. Valea Crișului
  13.Brusturi1. Brusturi
  2. Cuieșd
  3. Loranta
  4. Orvișele
  5. Păulești
  6. Picleu
  7. Țigăneștii de Criș
  8. Varasău
  14.Budureasa1. Budureasa
  2. Burda
  3. Saca
  4. Săliște de Beiuș
  5. Teleac
  15.Buduslău1. Buduslău
  2. Albiș
  16.Bulz1. Bulz
  2. Munteni
  3. Remeți
  17.Buntești1. Buntești
  2. Brădet
  3. Dumbrăvani
  4. Ferice
  5. Lelești
  6. Poienii de Jos
  7. Poienii de Sus
  8. Săud
  9. Stâncești
  18.Căbești1. Căbești
  2. Goila
  3. Gurbești
  4. Josani
  5. Sohodol
  19.Căpâlna1. Căpâlna
  2. Ginta
  3. Rohani
  4. Săldăbagiu Mic
  5. Suplacu de Tinca
  20.Cărpinet1. Cărpinet
  2. Călugări
  3. Izbuc
  4. Leheceni
  21.Cefa1. Cefa
  2. Ateaș
  3. Inand
  22.Ceica1. Ceica
  2. Bucium
  3. Ceișoara
  4. Corbești
  5. Cotiglet
  6. Dușești
  7. Incești
  23.Cetariu1. Cetariu
  2. Șișterea
  3. Șușturogi
  4. Tăutelec
  24.Cherechiu1. Cherechiu
  2. Cheșereu
  3. Târgușor
  25.Chișlaz1. Chișlaz
  2. Chiraleu
  3. Hăucești
  4. Mișca
  5. Poclușa de Barcău
  6. Sărsig
  7. Sânlazăr
  26.Ciumeghiu1. Ciumeghiu
  2. Boiu
  3. Ghiorac
  27.Câmpani1. Câmpani
  2. Fânațe
  3. Hârsești
  4. Sighiștel
  5. Valea de Sus
  28.Cociuba Mare1. Cociuba Mare
  2. Cărăsău
  3. Cheșa
  4. Petid
  29.Copăcel1. Copăcel
  2. Bucuroaia
  3. Chijic
  4. Poiana Tășad
  5. Sărand
  6. Surduc
  30.Criștioru de Jos1. Criștioru de Jos
  2. Bâlc
  3. Criștioru de Sus
  4. Poiana
  5. Săliște de Vașcău
  31.Curățele1. Curățele
  2. Beiușele
  3. Cresuia
  4. Nimăiești
  5. Pocioveliște
  32.Curtuișeni1. Curtuișeni
  2. Vășad
  33.Derna1. Derna
  2. Dernișoara
  3. Sacalasău
  4. Sacalasău Nou
  5. Tria
  34.Diosig1. Diosig
  2. Ianca
  35.Dobrești1. Dobrești
  2. Cornișești
  3. Crâncești
  4. Hidișel
  5. Luncasprie
  6. Răcaș
  7. Topa de Jos
  8. Topa de Sus
  36.Drăgănești1. Drăgănești
  2. Belejeni
  3. Grădinari
  4. Livada Beiușului
  5. Mizieș
  6. Păcălești
  7. Păntășești
  8. Șebiș
  9. Talpe
  10. Țigăneștii de Beiuș
  37.Drăgești1. Drăgești
  2. Dicănești
  3. Stracoș
  4. Tășad
  5. Topești
  38.Finiș1. Finiș
  2. Brusturi
  3. Fiziș
  4. Ioaniș
  5. Șuncuiș
  39.Gepiu1. Gepiu
  2. Bicaci
  40.Girișu de Criș1. Girișu de Criș
  2. Tărian
  41.Hidișelu de Sus1. Hidișelu de Sus
  2. Hidișelu de Jos
  3. Mierlău
  4. Sântelec
  5. Șumugiu
  42.Holod1. Holod
  2. Dumbrava
  3. Dumbrăvița
  4. Forosig
  5. Hodiș
  6. Lupoaia
  7. Valea Mare de Codru
  8. Vintere
  43.Husasău de Tinca1. Husasău de Tinca
  2. Fonău
  3. Miersig
  4. Oșand
  5. Sititelec
  44.Ineu1. Ineu
  2. Botean
  3. Husasău de Criș
  45.Lazuri de Beiuș1. Lazuri de Beiuș
  2. Băleni
  3. Cusuiuș
  4. Hinchiriș
  46.Lăzăreni1. Lăzăreni
  2. Bicăcel
  3. Calea Mare
  4. Cărăndeni
  5. Cărănzel
  6. Gepiș
  7. Gruilung
  8. Miheleu
  47.Lugașu de Jos1. Lugașu de Jos
  2. Lugașu de Sus
  3. Urvind
  48.Lunca1. Lunca
  2. Briheni
  3. Hotărel
  4. Seghiște
  5. Sârbești
  6. Șuștiu
  49.Mădăras1. Mădăras
  2. Homorog
  3. Ianoșda
  4. Marțihaz
  50.Măgești1. Măgești
  2. Butani
  3. Cacuciu Nou
  4. Dobricionești
  5. Gălășeni
  6. Josani
  7. Ortiteag
  51.Nojorid1. Nojorid
  2. Apateu
  3. Chișirid
  4. Leș
  5. Livada de Bihor
  6. Păușa
  7. Șauaieu
  52.Olcea1. Olcea
  2. Călacea
  3. Hodișel
  4. Ucuriș
  53.Oșorhei1. Oșorhei
  2. Alparea