HOTĂRÂRE nr. 945 din 7 decembrie 2018privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 10 decembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 17.858 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 7 decembrie 2018.Nr. 945.  +  ANEXĂ
  Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăSuma alocată - mii lei -
  1)Total - județul Alba 4.162
  1AlbaOrașul Abrud372
  2AlbaOrașul Baia de Arieș312
  3AlbaOrașul Câmpeni670
  4AlbaOrașul Zlatna599
  5AlbaComuna Albac115
  6AlbaComuna Arieșeni126
  7AlbaComuna Avram Iancu124
  8AlbaComuna Bistra240
  9AlbaComuna Bucium354
  10AlbaComuna Ciuruleasa241
  11AlbaComuna Gârda de Sus65
  12AlbaComuna Horea90
  13AlbaComuna Întregalde24
  14AlbaComuna Mogoș72
  15AlbaComuna Ocoliș55
  16AlbaComuna Poiana Vadului97
  17AlbaComuna Poșaga64
  18AlbaComuna Ponor50
  19AlbaComuna Roșia Montană140
  20AlbaComuna Sălciua99
  21AlbaComuna Scărișoara67
  22AlbaComuna Sohodol92
  23AlbaComuna Vadu Moților94
  2)Total - județul Arad 3.321
  1AradOrașul Sebiș1.080
  2AradComuna Almaș168
  3AradComuna Brazii66
  4AradComuna Buteni452
  5AradComuna Chisindia165
  6AradComuna Dezna108
  7AradComuna Dieci92
  8AradComuna Gurahonț216
  9AradComuna Hălmagiu239
  10AradComuna Hălmăgel115
  11AradComuna Ignești53
  12AradComuna Moneasa66
  13AradComuna Pleșcuța96
  14AradComuna Vârfurile405
  3)Total - județul Bihor 3.203
  1BihorOrașul Ștei434
  2BihorOrașul Vașcău280
  3BihorComuna Budureasa262
  4BihorComuna Bulz213
  5BihorComuna Buntești306
  6BihorComuna Cărpinet268
  7BihorComuna Câmpani203
  8BihorComuna Criștioru De Jos81
  9BihorComuna Drăgănești260
  10BihorComuna Lazuri De Beiuș105
  11BihorComuna Lunca321
  12BihorComuna Pietroasa209
  13BihorComuna Rieni162
  14BihorComuna Tărcaia99
  4)Total - județul Cluj 3.166
  1ClujComuna Băișoara410
  2ClujComuna Beliș400
  3ClujComuna Ciucea129
  4ClujComuna Iara249
  5ClujComuna Măguri-Răcătău288
  6ClujComuna Mănăstireni115
  7ClujComuna Mărgău300
  8ClujComuna Mărișel224
  9ClujComuna Poieni416
  10ClujComuna Râșca203
  11ClujComuna Săcuieu222
  12ClujComuna Valea Ierii210
  5)Total - județul Hunedoara 2.686
  1HunedoaraMunicipiul Brad970
  2HunedoaraComuna Bucureșci115
  3HunedoaraComuna Luncoiu de Jos152
  4HunedoaraComuna Tomești69
  5HunedoaraComuna Crișcior266
  6HunedoaraComuna Balșa58
  7HunedoaraComuna Buceș153
  8HunedoaraComuna Blăjeni102
  9HunedoaraComuna Certeju de Sus22
  10HunedoaraComuna Vața de Jos247
  11HunedoaraComuna Baia de Criș183
  12HunedoaraComuna Băița248
  13HunedoaraComuna Vălișoara79
  14HunedoaraComuna Bulzeștii de Sus22
  6)Total - județul Tulcea 1.320
  1TulceaConsiliul Județean Tulcea400
  2TulceaMunicipiul Tulcea25
  3TulceaOrașul Sulina500
  4TulceaComuna C.A. Rosetti35
  5TulceaComuna Ceatalchioi50
  6TulceaComuna Chilia Veche130
  7TulceaComuna Crișan30
  8TulceaComuna Maliuc45
  9TulceaComuna Nufăru15
  10TulceaComuna Pardina50
  11TulceaComuna Sfântu Gheorghe40
  TOTAL:17.858
  -----