HOTĂRÂRE nr. 941 din 7 decembrie 2018privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 10 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) și ale art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDoamna Stoica Cristina exercită, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Vrancea.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 7 decembrie 2018.Nr. 941.-----