HOTĂRÂRE nr. 940 din 7 decembrie 2018privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 10 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 7 decembrie 2018.Nr. 940.-----