DECRET nr. 1.207 din 6 decembrie 2018pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecției apelor
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 10 decembrie 2018    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea privind unele măsuri în domeniul protecției apelor și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 6 decembrie 2018.Nr. 1.207.-----