ORDIN nr. 125 din 12 noiembrie 2018pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 27 noiembrie 2018  Având în vedere dispozițiile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale și ale art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 109 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenției în domeniul circulației pe drumurile publice, în situația în care constatarea contravenției se face de către agentul constatator direct sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenției în domeniul circulației pe drumurile publice, în situația în care constatarea contravențiilor se face exclusiv cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  București, 12 noiembrie 2018.Nr. 125.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.----